Aardbeving Haïti

Wat hebben hulporganisaties in 2014 nog met Giro555-geld gedaan?

In 2014 hebben vijf hulporganisaties in Haiti nog projecten met Giro555-geld uitgevoerd. De overige deelnemers hadden hun Giro555-projecten al eerder afgerond.

Het Nederlandse Rode Kruis werkte in 2014 met Giro555-geld en andere fondsen onder meer aan cholerabestrijding, drinkwater- en sanitaire voorzieningen en het beperken van de gevolgen van rampen, bijvoorbeeld door waarschuwingssystemen te installeren en kinderen via scholen voor te lichten over de gevaren bij een ramp. Ook werden 3 scholen hersteld, die bij een ramp bovendien als schuilplaats voor 3.000 mensen kunnen dienen.

Partners van ICCO en Kerk in Actie bouwden de laatste van in totaal 500 huizen af, gaven 500 vrouwen een startkapitaal om een eigen bedrijfje of winkeltje te starten en legden 24 watersystemen aan bij gerepareerde en herbouwde scholen. Ook werd een rivierbedding verstevigd en 1500 bampboeplanten geplant om erosie, overstromingen en landverschuivingen tegen te gaan.

UNICEF heeft in 2014 onder andere met geld van Giro555 gewerkt aan het verbeteren van schoon drinkwater- en toiletvoorzieningen op scholen en in huishoudens. Doel is het terugbrengen van het aantal diarreegevallen. Op scholen kregen de leerlingen les in hygiëne, UNICEF zorgde ervoor dat leraren hierover training kregen en lesmateriaal.

Gastdeelnemer Leger des Heils voltooide de bouw en renovatie van de laatste scholen in onder meer Bellamy en Jacmel. In totaal zullen op deze scholen 1000 leerlingen les krijgen.

Gastdeelnemer VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) rondde samen met vier gemeenten in de regio Les Palmes de aanleg van een afvalstortplaats af. Door grote hoeveelheden afval op straat raken afwateringskanalen snel verstopt bij hevige regenval. Het inzamelen en verwerken van afval draagt bij aan het terugdringen van overstromingen.

Een aantal hulporganisaties achter Giro555 blijft in Haïti werken aan structurele ontwikkelingsprojecten voor onder meer rampenpreventie, gezondheidszorg en wijkopbouw, met andere fondsen dan Giro555-geld. Vanuit Nederland blijven onder andere Cordaid Mensen in Nood, het Nederlandse Rode Kruis en Save the Children werken in Haïti. Andere hulporganisaties blijven via hun koepel actief, zoals Oxfam en Unicef.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.