Toon vragen over

Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst?

Op giro555.nl en via social media plaatst Giro555 regelmatig berichten over de voortgang van de hulp. Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. Begin 2019 brengt Giro555 brengt een kort verslag uit over de hulpverlening met Giro555-geld in de eerste drie maanden na de ramp. Vervolgens brengt Giro555 drie uitgebreidere rapportages uit, namelijk over 6 maanden hulp, het eerste jaar hulp en een eindrapportage na twee jaar hulpverlening. Deze uitgebreide rapportages bevatten ook een financiële verantwoording. De rapportages worden op giro555.nl gepubliceerd en via de media onder de aandacht gebracht.

Waar wordt het geld nu aan uitgegeven?

In de eerste twee weken na de ramp hebben de hulporganisaties achter Giro555:

  • 31.000 hygiënepakketten uitgedeeld, schoon drinkwater voor 178.100 mensen en 332 waterpompen
  • 2.936 tenten, 12.900 sarongs, 12.669 dekens en 3.662 noodhulppakketten uitgedeeld
  • 1.400 kilo rijst en 480 voedselpakketten verspreid
  • 4 kindvriendelijke centra ingericht voor 350 kinderen
  • 4 medische team actief, 220 medisch personeel ter plaatse

Lees hier wat de hulporganisaties op dit moment aan hulp bieden.

Waarom wordt er alleen een actie voor Sulawesi georganiseerd en niet voor de andere Indonesische eilanden?

Begin augustus werd Lombok door een aardbeving getroffen, en 2 oktober het eiland Sumba. Deze aardbevingen zijn ernstig, maar van een andere schaal dan de aardbeving met tsunami op Sulawesi. Het gaat om een groter gebied met meer getroffenen, waarbij de cijfers elke dag nog oplopen. Overigens bieden verschillende hulporganisaties achter Giro555 zelf wel noodhulp op Lombok. Dit kunnen ze ook beter doen nu ze de hulp in Sulawesi kunnen financieren vanuit de opbrengst van de nationale actie.

Hoe verdeelt Giro555 de opbrengst van de Sulawesi actie?

Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld volgens een vaste sleutel verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties. Twee leden van de Samenwerkende Hulporganisaties hebben afgezien van hun aandeel in de Sulawesi actie. Dat resulteert in een aangepaste verdeling van de opbrengst. CARE Nederland 6,67%, Cordaid Mensen in Nood 17,04%, ICCO & Kerk in Actie 9,68%, Oxfam Novib 14,01%, Plan Nederland 7,52%, Nederlandse Rode Kruis 18,07%, UNICEF Nederland 15,31% Save the Children 8,6% en World Vision 3,1%.

Hoe kan ik een gift doen aan Giro555?

U kunt doneren met


(1) iDeal, creditcard of Paypal via het donatieformulier [link],

(2) een overboeking naar NL08 INGB 0000 0005 55 (7 x nul en 3 x 5)

Zijn hulporganisaties van Giro555 ter plekke?

Ja, met bijvoorbeeld een mobiele kliniek in Sigi. Distributie van drinkwater en noodhulpgoederen (voedsel, kleden, sarongs, medicijnen, hygiënepakketten etc.), o.a. vanuit 11 magazijnen in Palu aan tienduizenden mensen. Recreatieve activiteiten met kinderen vinden plaats; kinderen krijgen ook psychosociale hulp en worden herenigd met hun familie. De hulporganisaties achter Giro555 hebben een tiental onderzoeksteams naar het getroffen gebied gestuurd om de komende dagen de hulpverlening op te kunnen schroeven.

Waarom zijn er zoveel natuurrampen in deze regio?

Er is veel natuurgeweld in Indonesië momenteel. Dat houdt wellicht verband met elkaar vanwege de ligging van het land waar meerdere continentale platen elkaar raken. Alleen op Sulawesi al zijn in de afgelopen week honderden naschokken geregistreerd. In het noorden van Sulawesi is de vulkaan Soputan in de morgen van 3 oktober uitgebarsten. Op Sumba, een eiland ten zuiden van Sulawesi, zijn op 1 oktober vier aardbevingen geregistreerd met als hoogste een schok van 6.0 op de schaal van Richter.

 

Verloopt de hulpverlening soepel?

De hulpverlening begint op gang te komen, maar wordt gehinderd door modderstromen, veel puin en een tekort aan brandstof en elektriciteit. Vooral het kustgebied van Donggola is slecht bereikbaar voor de hulpverleners. Ook vliegvelden zijn beschadigd. Het organiseren van grootschalige hulp vanaf zee kost tijd. Verder gaat de Indonesische regering hulpprojecten beoordelen vòòrdat ze uitgevoerd mogen worden en is niet duidelijk hoe lang deze goedkeuringsprocedure gaat nemen.

Hoeveel geld is er nodig?

Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. De omvang van de ramp is nog niet volledig te overzien. Voor de noodhulp en wederopbouw zijn minimaal honderden miljoenen nodig.

Wat voor schade is er nog meer?

Wegen, bruggen, huizen en telefoonlijnen zijn vernietigd door aardschokken, modderstromen, aardverschuivingen en drijfzand. 2,736 scholen zijn beschadigd.  In Palu werden 1.700 woningen in de wijk Petobo over een afstand van 700 meter meegesleurd en verdwenen ze in drijfzand. De losse, zanderige en vochtige bodemstructuur viel uiteen door de aardschokken en ging drijven en inzakken als gevolg van de verhoogde waterdruk. Mensen zijn getraumatiseerd door het verlies van geliefden en hebben gebrek aan eten, drinken en onderdak. De Indonesische regering zegt te gaan beoordelen welke hulp toegelaten wordt. Dit is op zich goed, volgens internationaal recht is een regering verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Echter dit kan voor oponthoud zorgen.

Hoe komt de hulp ter plekke, bij de meest getroffen mensen?

Niet elke organisatie kan zo maar hulp verlenen. Om de coördinatie te bevorderen en de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen werken de hulporganisaties samen. De Indonesische regering neemt daarin de leiding. Giro555-deelnemers en hun lokale partners proberen nu met de getroffenen zelf te bepalen wat ze nodig hebben, en hoe dat ter plekke te krijgen.

Wie bieden hulp?

De regering van Indonesië, organisaties van de VN, lokale en internationale non-gouvernementele organisaties staan klaar om zo spoedig mogelijk de hulpverlening op te schroeven. Ze brengen momenteel in kaart welke hulp, waar, en voor wie die als eerste moet worden geboden.

Wie coördineert de hulp?

De hulp ter plekke wordt gecoördineerd door de Indonesische regering. De regering heeft zaterdag 29 september internationale assistentie welkom geheten. De regering heeft wel bepaalde voorwaarden gesteld aan de hulpverlening van buiten.

Kunnen er ziektes uitbreken in het rampgebied?

Ja. Lijken, en menselijk en dierlijk afval dat niet wordt opgeruimd kunnen ziektes, zoals cholera, dengue en malaria veroorzaken. Daarom worden niet alleen overledenen zo snel mogelijk begraven, ook worden chemicaliën gesproeid om besmettingen te bestrijden. In het gebied begint de regentijd in oktober. Hoe sneller de hulp wordt verleend, hoe beter kan worden voorkomen dat watergerelateerde ziektes optreden.

Waar is op korte termijn behoefte aan?

Op korte termijn is voor het groeiend aantal ontheemden behoefte aan tenten, dekens, materialen voor noodhuisvesting, water, waterzuiveringstabletten, voedsel, medicijnen, medisch personeel en veldhospitalen.

En op langere termijn?

Het getroffen gebied zal weer moeten worden opgebouwd, zodat honderdduizenden mensen weer veilig kunnen wonen in sterke, hoge en flexibele huizen. De fysieke en sociale infrastructuur moet ook worden hersteld. De wederopbouw is kostbaar, complex en gaat jaren duren. Er is hulp nodig om het leven van mensen weer aan de gang te krijgen: herbouw van huizen, klinieken en scholen, een inkomen voor mensen (landbouw, visserij, handel. etc), psychosociale zorg, medische nazorg etc.

Was Indonesië na de grote tsunami ramp in 2004 hierop voorbereid?

Ja. Waarschuwingssystemen zijn in dit gebied aangelegd en in principe werkte het systeem, maar als gevolg van de aardbeving is er waarschijnlijk schade aan zendmasten en het elektriciteitsnetwerk ontstaan, waardoor sirenes niet afgingen en luidsprekers niet automatisch werkten. Omdat de aardbeving op land plaatsvond, werd in eerste instantie ook geen rekening gehouden met vloedgolven.

Moet gevreesd worden voor naschokken?

Naschokken blijven mogelijk  – tot 3 oktober werden er 308 geteld – en deze kunnen ook weer tot landverschuivingen en drijfzand leiden en zo dus voor nieuwe slachtoffers zorgen. In Indonesië vinden geregeld kleine aardbevingen plaats. Elke dag zijn er zo’n 5 waarschuwingen van een aardbeving met een kracht van 5 of hoger op de schaal van Richter.  

Hoeveel slachtoffers zijn er te betreuren?

Zo’n twee weken na de ramp staat het dodental op 2.088, er zijn 10.679 gewonden. De Indonesische rampendienst spreekt verder over 5.000 vermisten. In totaal zijn 1.5 miljoen mensen getroffen. 200.000 mensen, waaronder 71.000 ontheemden, hebben dringend humanitaire hulp nodig. 66,926 huizen zijn beschadigd. Er zijn 147 evacuatiecentra ingericht.

Waar vond de ramp plaats?

De aardbevingen en tsunami met golven tot wel 6 meter hoog, verwoestten delen van Centraal-Sulawesi: Palu-City, Donggala,  Sigi en Parigi Mouton. In de stad Palu zijn 1591 lichamen gevonden.

Wanneer vond de ramp plaats?

Op vrijdag 28 september werd in de namiddag Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter  over een lengte van 150 km. Het epicentrum lag 27 km ten noordoosten van Donggala. De beving veroorzaakte een tsunami (vloedgolf) door een aardverschuiving op de bodem van de oceaan. Er wordt wel gesproken over een duo-ramp.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: