Toon vragen over

Welke ramp vond er plaats in Sulawesi en wanneer?

Op vrijdag 28 september in de namiddag werd Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen, de zwaarste met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter  over een lengte van 150 km. Het epicentrum lag 27 km ten noordoosten van Donggala. De beving veroorzaakte, door een aardverschuiving op de bodem van de oceaan, een tsunami (vloedgolf) met golven tot wel 6 meter hoog. Er wordt wel gesproken over een duo-ramp. De aardbevingen en tsunami verwoestten delen van Centraal-Sulawesi: Palu-City, Donggala,  Sigi en Parigi Mouton. Het natuurgeweld eiste meer dan tweeduizend levens. Tot 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig.

 

Hoeveel slachtoffers zijn er te betreuren?

Volgens de officiële cijfers begin 2019 is er sprake van 4.340 doden, waaronder 667 vermisten. Verder zijn 3.673 gebouwen totaal verwoest, ruim 9.000 gebouwen zwaar beschadigd en 30.000 gebouwen matig tot licht beschadigd. Er zijn 167.262 intern ontheemden die verblijven in 400 kampen.

Waarom zijn er zoveel natuurrampen in deze regio?

Er is veel natuurgeweld in Indonesië momenteel. Dat houdt wellicht verband met elkaar vanwege de ligging van het land waar meerdere continentale platen elkaar raken. Alleen op Sulawesi al zijn in  in de maand na de aardbeving en tsunami van 28 september 2018 honderden naschokken geregistreerd. In het noorden van Sulawesi is de vulkaan Soputan in de morgen van 3 oktober uitgebarsten. Op Sumba, een eiland ten zuiden van Sulawesi, zijn op 1 oktober vier aardbevingen geregistreerd met als hoogste een schok van 6.0 op de schaal van Richter. En op 22 december 2018 vond een tsunami plaats in de straat van Sunda tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, wat het gevolg was van een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan, die midden in de zeestraat ligt, gevolgd door een onderzeese aardverschuiving.

 

Was er een Nationale Actiedag?

Op woensdag 10 oktober was er een grote actiedag op radio, tv én online kanalen. Deze dag werd uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.

Waarom werd er alleen een actie voor Sulawesi georganiseerd en niet voor de andere Indonesische eilanden?

Begin augustus werd Lombok door een aardbeving getroffen, en 2 oktober het eiland Sumba. Deze aardbevingen zijn ernstig, maar van een andere schaal dan de aardbeving met tsunami op Sulawesi. Het gaat om een groter gebied met meer getroffenen, waarbij de cijfers elke dag nog oplopen. Overigens bieden verschillende hulporganisaties achter Giro555 zelf wel noodhulp op Lombok. Dit kunnen ze ook beter doen nu ze de hulp in Sulawesi kunnen financieren vanuit de opbrengst van de nationale actie.

Kan ik nog doneren?

De actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ is afgesloten, u kunt niet meer voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami doneren. Giften die nu nog binnenkomen op IBAN NL08 INGB 0000 0005 55 worden gereserveerd voor een volgende actie.

Wie bieden hulp?

De regering van Indonesië, organisaties van de VN, lokale en internationale non-gouvernementele organisaties staan klaar om zo spoedig mogelijk de hulpverlening op te schroeven. Ze brengen momenteel in kaart welke hulp, waar, en voor wie die als eerste moet worden geboden.

Hoe komt de hulp ter plekke, bij de meest getroffen mensen?

Niet elke organisatie kan zo maar hulp verlenen. Om de coördinatie te bevorderen en de hulpverlening zo effectief mogelijk te laten verlopen werken de hulporganisaties samen. De Indonesische regering neemt daarin de leiding. Giro555-deelnemers en hun lokale partners bepalen zoveel mogelijk met de getroffenen zelf wat ze nodig hebben, en hoe dat ter plekke te krijgen.
Waar nodig werden in de beginfase van de hulpverlening helikopters, brommers en schepen ingezet om afgelegen bergdorpen of kuststreken te bereiken. Nu een aantal manden later veel puin is geruimd en de infrastructuur meer en meer wordt hersteld, worden de meeste goederen over land vervoerd in vrachtwagens en auto’s.

Verloopt de hulpverlening soepel?

De hulpverlening is nu, ruim drie maanden na de ramp, goed op gang en de getroffen gebieden zijn inmiddels bereikbaar. Wel kende de hulpverlening in deze eerste maanden een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hadden ook een enorme impact op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde.

Welke hulp is in de eerste drie maanden na de ramp geboden?

In de eerste drie maanden is aan de getroffen bevolking vooral voedsel en water uitgedeeld, er is gezorgd voor tijdelijk onderdak door het uitdelen van tenten en zeilen, dekens, keukengerei en matrassen, zijn mensen geholpen met producten voor een goede hygiëne, zoals zeep, shampoo, handdoeken, schoon ondergoed, tandenborstels, maandverband en waterzuiveringstabletten, en is medische zorg verleend. Er zijn noodtoiletten neergezet, maar bijvoorbeeld ook tijdelijke leslokalen om kinderen weer vlot naar school te laten gaan en een normaal ritme te bieden.

Hoe lang gaat de hulpverlening door?

De wederopbouw zal enkele jaren duren. De hulporganisaties achter Giro555 hebben afgesproken de gelden van de nationale actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ in twee jaar te besteden aan noodhulp en wederopbouw.

Hoe legt Giro555 verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst?

Op giro555.nl en via social media plaatst Giro555 regelmatig berichten over de voortgang van de hulp. Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. Begin 2019 brengt Giro555 brengt een kort verslag uit over de hulpverlening met Giro555-geld in de eerste drie maanden na de ramp. Vervolgens brengt Giro555 drie uitgebreidere rapportages uit, namelijk over 6 maanden hulp, het eerste jaar hulp en een eindrapportage na twee jaar hulpverlening. Deze uitgebreide rapportages bevatten ook een financiële verantwoording. De rapportages worden op giro555.nl gepubliceerd en via de media onder de aandacht gebracht.

Hoe verdeelt Giro555 de opbrengst van de Sulawesi actie?

Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld volgens een vaste sleutel verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties. Twee leden van de Samenwerkende Hulporganisaties hebben afgezien van hun aandeel in de Sulawesi actie. Dat resulteert in een aangepaste verdeling van de opbrengst. CARE Nederland 5,09%, Cordaid Mensen in Nood 10,38%, ICCO & Kerk in Actie 8,72%, Oxfam Novib 17,05%, Plan Nederland 6,03%, Nederlandse Rode Kruis 17,61%, UNICEF Nederland 13,19% Save the Children 6,77% en World Vision 3,98%.

Wie coördineert de hulp?

De hulp ter plekke wordt gecoördineerd door de Indonesische regering. De regering heeft zaterdag 29 september internationale assistentie welkom geheten. De regering heeft wel bepaalde voorwaarden gesteld aan de hulpverlening van buiten.

Welke hulp wordt op langere termijn geboden?

Het getroffen gebied zal weer moeten worden opgebouwd, zodat honderdduizenden mensen weer veilig kunnen wonen in aardbevingsbestendige huizen. De fysieke en sociale infrastructuur moet ook worden hersteld. De wederopbouw is kostbaar, complex en gaat jaren duren. Er is hulp nodig om het leven van mensen weer aan de gang te krijgen: herbouw van huizen, klinieken en scholen, een inkomen voor mensen (landbouw, visserij, handel. etc), psychosociale zorg, medische nazorg etc.

Was Indonesië na de grote tsunami ramp in 2004 hierop voorbereid?

Ja. Waarschuwingssystemen zijn in dit gebied aangelegd en in principe werkte het systeem, maar als gevolg van de aardbeving is er waarschijnlijk schade aan zendmasten en het elektriciteitsnetwerk ontstaan, waardoor sirenes niet afgingen en luidsprekers niet automatisch werkten. Omdat de aardbeving op land plaatsvond, werd in eerste instantie ook geen rekening gehouden met vloedgolven.

Moet gevreesd worden voor naschokken?

Naschokken blijven mogelijk  – tot 3 oktober werden er 308 geteld – en deze kunnen ook weer tot landverschuivingen en drijfzand leiden en zo dus voor nieuwe slachtoffers zorgen. In Indonesië vinden geregeld kleine aardbevingen plaats. Elke dag zijn er zo’n 5 waarschuwingen van een aardbeving met een kracht van 5 of hoger op de schaal van Richter.  

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: