Vrijwilligers houden kosten SHO laag

Dankzij honderden vrijwilligers en bedrijven die kostenloos voor de SHO werken gaat vrijwel al het geld dat Nederlanders hebben opgehaald rechtstreeks naar de Filipijnen.

Zo plaatsen veel media gratis advertenties. Ontwerpers maken gratis of tegen minimale kosten posters, banners en kaartjes. Een callcenterbedrijf verzorgt gratis de telefoonverbindingen voor de actiedag van maandag.

Tientallen vrijwilligers werken het weekend door om de actiedag maandag mogelijk te maken. Op maandag staan groepen vrijwilligers klaar om de telefoon op te nemen om donaties in ontvangst te nemen.

Dankzij hun inzet blijven de kosten van de SHO extreem laag. Maximaal zeven procent van het hulpgeld mag volgens richtlijnen besteed worden aan administratie, evaluatie, controle of rapportages. Bij de vorige actie van de SHO bleven we daar met 3,8 procent ruimschoots onder.

De hulporganisaties besparen al veel geld door bij grote rampen samen te werken als SHO. Zo hoeft er maar één campagne opgezet te worden om mensen over de ramp te informeren en te vragen om geld te doneren voor de slachtoffers.

Verdeelsleutel

De SHO onderneemt zelf geen fondsenwervende activiteiten. Zij collecteert het geld dat Nederlanders willen geven aan de slachtoffers van een ramp en verdeelt het binnengekomen geld onder de deelnemende hulporganisaties.

De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel humanitaire hulp een organisatie wereldwijd biedt en de hoeveel fondsen die de organisatie zelf werft (zonder SHO).

Strenge controle

Alle SHO-deelnemers rapporteren aan de SHO over de hulpwerkzaamheden die ze met het geld hebben uitgevoerd. SHO rapporteert hierover. Tussentijdse rapportages en eindrapportages zijn te vinden op deze site.

Zowel SHO als de SHO-deelnemers worden door een externe accountant gecontroleerd. Ook kijken het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer mee.

Rapportages

Het ministerie heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de SHO-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening. Klik hier voor het IOB rapport.

Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek mee met de werkzaamheden van SHO en haar deelnemers. Over de gezamenlijke SHO-rapportage schrijft zij dat deze opgesteld zijn volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro 555-acties. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording. Lees hier het rapport van de Rekenkamer.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.