Droogte Hoorn van Afrika

Waar worden uw euro′s aan uitgegeven?

Regelmatig worden de Samenwerkende Hulporganisaties de vraag gesteld: wat gebeurt er met de opbrengsten van Giro 555? Omdat de hulp in volle gang is, is het nu nog niet mogelijk om definitieve cijfers te geven voor de uitgaven voor de actie voor de Hoorn van Afrika. Wel kunnen we laten zien hoe deze verdeling is geweest bij voorgaande acties. Bekijk hieronder een verdeling van de uitgaven en een voorbeeld van de besteding van de hulpverlening in een rampgebied.

 

Uitgaven SHO Haiti en Pakistan
(Bron: SHO rapportages Haïti en Pakistan)

In 2010 hield de SHO twee nationale Acties: aardbeving Haïti en overstromingen Pakistan. Voor beide werd minder dan 1% aan kosten voor fondsenwerving gemaakt. Daarnaast besteden de
SHO-deelnemers maximaal 7% aan:

  • gezamenlijke SHO rapportages, administratie en communicatie;
  • kosten van de afzonderlijke deelnemende organisaties aan hulpverleners, administratie, evaluaties en verantwoordingen, zowel in Nederland als op het internationale hoofdkantoor van de deelnemer.

92% wordt besteed aan hulpverlening in het getroffen gebied.

 

Besteding hulpverlening in rampgebied
(Bron: SHO rapportage Haïti)

 

 

 

 

 

 

De hulpverlening in het getroffen gebied bestaat uit diverse uitgaven die nodig zijn om de slachtoffers van de ramp te helpen, zoals huisvesting, voedsel, medicijnen en programmakosten (bijv. transport en lokale kantoorbenodigdheden). Bovenstaand diagram is gebaseerd op de situatie van de Nationale Actie Haïti (jan. 2010).

Omdat elke ramp andere noodhulpbehoeften vraagt, zullen de uitgaves aan noodhulp bij elke actie anders zijn.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.