Waarom is een intern rapport van februari 2014 niet eerder naar buiten gebracht?

Vrijdag 20 november 2014 verscheen op de Correspondent een bericht waarin stond dat de samenwerkende hulporganisaties een kritisch rapport geheim hadden gehouden. In het najaar van 2013 heeft de stichting Samenwerkende Hulporganisaties een externe commissie van adviseurs, onder leiding van bestuurskundige Pauline Meurs, onderzoek laten doen. Begin februari 2014 is de definitieve versie van dat adviesrapport aan het bestuur van de SHO aangeboden. De SHO hecht zeer aan kritische adviezen van externe experts opdat we de samenwerking continu blijven verbeteren. De tien directeuren van de verschillende hulporganisaties hebben gezamenlijk in een intensief traject de adviezen ter hand genomen. ‘Het afgelopen jaar hebben we de inhoud van het rapport Meurs en de wijze waarop we de adviezen opvolgden besproken met vele relaties en partners, zowel met de hulporganisaties als het maatschappelijke veld. We wilden met de resultaten naar buiten komen, zodra het interne proces was afgerond’, zegt SHO voorzitter René Grotenhuis.

De SHO hecht aan volledige transparantie. Wij betreuren het ten zeerste wanneer door deze gang van zaken misverstanden zijn ontstaan over het streven van de SHO naar de hoogste vorm van transparantie. Het interne adviesrapport van de commissie Meurs is vrijdag 21 november naar aanleiding van de berichtgeving direct op onze website geplaatst. Alle informatie over alle rapportages van de verschillende acties zijn inzichtelijk via giro555.nl

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie