Aardbeving Haïti

Waarom wonen er in Haïti nog steeds mensen in tentenkampen?


Bij de aardbeving op 12 januari 2010 raakte 41% van alle huizen in Haïti beschadigd (915.000 huizen). 6% van alle huizen, 130.000, werd totaal verwoest*. Huisvesting was in een arm land als Haïti al voor de aardbeving een groot probleem. Door de aardbeving werden in een klap ruim 1,5 miljoen mensen dakloos en opgevangen in tentenkampen.

Inmiddels heeft 94% van alle mensen die in een tentenkamp zijn opgevangen, deze kampen kunnen verlaten (zie afbeelding)*. Er zijn echter 85.000 mensen die nog in een tentenkamp wonen. Dat komt omdat huizenbouw in Haïti complex is. Zo is vaak lastig vast te stellen wie de eigenaar van een bepaald stuk grond is. Ook werken de politieke instabiliteit, wijzigingen in wet- en regelgeving, langdurige besluitprocedures en bureaucratie belemmerend of vertragend bij de huizenbouw. Daarnaast vraagt huizenbouw om veel geld, en om een goede visie. Zo zijn er helaas huizen gebouwd in wijken die te ver van de stad liggen en waar gebrek is aan voorzieningen als riolering, zodat niemand er wil wonen.

Hoewel een groot aantal mensen de tentenkampen heeft kunnen verlaten, zijn er dus nog steeds mensen die geen duurzaam huis hebben. Ook zijn veel mensen vanuit het tentenkamp verhuisd naar een hutje op de hellingen van Port-au-Prince, dat hen bij een nieuwe aardbeving of orkaan onvoldoende bescherming biedt.

Veilige huizen die aansluiten bij behoeften bewoners
Gelukkig zijn er dankzij alle internationale hulp ook veel veilige huizen gebouwd. Zo zijn met Giro-555 geld 8.500 huizen aardbeving- en orkaanbestendig gebouwd of gerepareerd. Hulporganisaties achter Giro555 hebben bij hun huizenbouwprogramma’s steeds nauw samengewerkt met bewoners, om de huizen aan te laten sluiten bij hun behoeften en gebruiken. Een aantal hulporganisaties achter Giro555 blijft ook de komende tijd, met andere fondsen dan Giro555-geld, actief op het gebied van huizenbouw en wijkverbetering. Zo werkt Cordaid aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, bijvoorbeeld door de aanleg van wegen, het verbeteren van de waterafvoer, het bouwen van een buurthuis of het aanleggen van een sportveld. Dit doet deze hulporganisatie samen met buurtcomités uit de wijken zelf, zodat deze voorzieningen aansluiten op de behoeften die leven in de wijken.

* Bronnen:
– Haiti CCCM/E-Shelter Cluster Fact Sheet October 2014
– Press kit samengesteld door 17 Haitiaanse NGO’s

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.