Wat doen de SHO leden?

De Samenwerkende Hulporganisaties is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties, die bij grote rampen samen fondsen werven. Samen informeren ze het Nederlandse publiek ook over de ramp en over de besteding van de fondsen.

Op maandag 11 november besloot de SHO om een actie op te starten voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filipijnen. Hieronder een overzicht van wat organisaties op dit moment al doen en de komende weken van plan zijn.

World Vision

Drie World Vision noodhulpteams zijn inmiddels vertrokken naar een aantal van de zwaarst getroffen gebieden: Bohol Province, Samar en Leyte Province, en Panay Island. Stroomuitval in combinatie met de vernietiging van de infrastructuur, zoals wegen en luchthavens, maken het ongelooflijk moeilijk om overlevenden te bereiken en de dringend noodzakelijke hulp te bieden.

World Vision heeft 600 mensen in de regio en wil 1,2 miljoen mensen voorzien van noodhulp. Het gaat daarbij vooral om de distributie van water, voedsel, hygiëne kits en onderdak. Verder wil men zich richten op de bescherming van vrouwen en kinderen.

Rode Kruis

Medewerkers en vrijwilligers van het Filipijnse Rode Kruis zijn met man en macht aan het werk. Ze helpen slachtoffers met eten, drinken en schoon drinkwater, maar voeren ook reddingsacties uit en evalueren de schade in de getroffen gebieden. Verder bieden zij medische steun en opvang van ontheemden.

UNICEF

Al voor de ramp was UNICEF actief op de Filipijnen. Daarom kon UNICEF direct reageren op de tyfoon en de slachtoffers helpen. Hulp wordt geboden op diverse gebieden:

Water

De toegang tot schoon drinkwater is ernstig beperkt door de tyfoon. Bestaande watervoorzieningen zijn vervuild geraakt of niet werkzaam doordat de stroom is uitgevallen. UNICEF stuurt onder andere waterzuiveringstabletten naar de getroffen gebieden zodat slachtoffers toegang krijgen tot deze primaire levensbehoefte.

Voeding

Zondagavond vertrok een vliegtuig met 60 ton hulpgoederen vanuit het magazijn in Kopenhagen naar de Filipijnen. Hierin zit onder andere therapeutische voeding dat ervoor moet zorgen dat kinderen kunnen overleven. Ook melk voor de allerkleinsten en extra voedzame biscuits waren onderdeel van de vracht.

Kinderbescherming

Ten gevolge van een ramp als deze raken veel kinderen hun ouders kwijt. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar. UNICEF werkt samen met de autoriteiten en andere organisaties om maatregelen te treffen zodat deze kinderen beschermd worden. Een voorbeeld hiervan is extra controle op havens en vliegvelden om ervoor te zorgen dat kinderen niet mee genomen worden door vreemden. In het rampgebied wonen 1,7 miljoen kinderen.

Medische zorg

Zo snel als de situatie het toelaat zorgt UNICEF ervoor dat medische kits geleverd worden in het rampgebied.

CARE Nederland

CARE’s voorlopige geplande respons heeft tot doel steun te verlenen aan 30.000 gezinnen – 150.000 mensen – met noodhulp in de komende maanden en om hen te helpen te herstellen op de langere termijn. Focus ligt op het leveren van de onmiddellijke essentie – onderdak, water en voedsel aan gemeenschappen die het hardst getroffen zijn door deze ramp.

Op de langere termijn wil CARE gaan werken aan herstel van de voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak door huizen te bouwen en kleine boeren te ondersteunen door nieuwe gewassen te planten. Velden met gewassen zijn verwoest, waardoor een belangrijke bron van inkomsten is verdwenen.

ICCO

Met een helikopter deelt ICCO’s partnerorganisatie PKKK voedsel uit in het getroffen gebied. ICCO Cooperation heeft in de rampgebieden Cebu, Samar en Leyte een sterk partnernetwerk. Daar waar mogelijk zijn zij direct begonnen met het bieden van noodhulp aan de slachtoffers van de natuurramp.

Save the Children

Save the Children heeft een noodhulpteam en noodhulpgoederen paraat om direct na de storm de situatie te onderzoeken en zo snel mogelijk hulp te bieden aan de getroffenen.

Ook op de Filipijnen werkt Save the Children samen met andere organisaties aan het bieden van de eerste hulp. Mensen hebben hier in eerste instantie vooral behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Save the Children wil 363 kits met huishoudelijke zaken leveren, evenals 1000 hygiëne kits en 2728 doen met waterzuiveringstabletten.

Oxfam

Oxfam is op de Filippijnen en brengt de schade die de tyfoon heeft veroorzaakt in kaart. We kijken nu hoe het staat met de gezondheidssituatie, watervoorziening en sanitaire voorzieningen in Noord Cebu, Noord en Oost Samar en Leyte. ‘Onze eerste zorg is dat de bevolking schoon drinkwater en een dak boven het hoofd heeft’, zegt Marie Madamba-Nuñez van Oxfam. ‘Vooral de armste mensen zijn getroffen. Kleine boeren en vissers hebben onze hulp hard nodig, niet alleen nu maar ook in de komende maanden’

Terre des Homes

Geen aparte info beschikbaar

Cordaid

Schoon drinkwater en onderdak zijn de eerste prioriteiten van hulpverleners. Via ons netwerk zijn direct achtduizend tentzeilen en een miljoen waterzuiveringstabletten vanuit de opslagplaats in Dubai naar de Filipijnen verstuurd.

Op dit moment is communicatie met de getroffen gebieden lastig omdat telefoonverbindingen vernield zijn. Er zijn meldingen gekomen van aardverschuivingen, hevige overstromingen en weggespoelde noodonderkomens. Noodhulpteams vanuit het Caritas netwerk zijn op weg naar de zwaarst getroffen gebieden om te inventariseren wat de hoogste noden zijn zodat we daar direct op in kunnen spelen.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.