Droogte Hoorn van Afrika

Wat doet Cordaid Mensen in Nood?

SHO-deelnemer Cordaid Mensen in Nood werkt in de droogste gebieden van Ethiopië en Kenia. Daar wonen rondtrekkende veehouders. Omdat er al twee jaar nauwelijks regen is gevallen, sterft het vee massaal. Cordaid Mensen in Nood helpt de rondtrekkende veehouders in het noorden van Kenia om deze ramp te overleven.

Onze werkgebieden zijn het zuiden van Ethiopië en het noorden van Kenia. In Kenia helpen we vanuit onze reguliere programma’s al 121.000 mensen, met de opbrengst van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) kunnen we in Kenia 80.000 mensen extra helpen en in Ethiopië 50.000.

Wat doet Cordaid Mensen in Nood concreet met uw gift?

  • verkleinen van verzwakte kuddes: we kopen het verzwakte vee op en laat dit slachten en delen het vlees uit aan mensen die niets meer te eten hebben. De sterkste dieren nodig voor nageslacht worden bijgevoederd.
  • distributie van water- en voedselbonnen. Met de bonnen kan op de markt voedsel en water worden gekocht. De prijzen op de markt zijn drie keer zo hoog. De handelaren leveren de bonnen bij ons in.
  • onderhoud van waterputten via een mobiel reparatieteam in Noord-Kenia.
  • watertransport via vrachtwagens.

Bijna alle inwoners van de Hoorn van Afrika zijn rondtrekkende veehouders. Zij worden hard getroffen, niet alleen door de droogte maar ook door slecht overheidsbeleid, zoals geen toegang tot graasgronden en conflicten. Cordaid Mensen in Nood ondersteunt hen met aanleg van wateropvangbekkens en veterinaire programma’s voor de kuddes, en nu met noodhulp, maar ook in de lobby naar hun eigen overheid en naar de internationale politie.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.