Aardbeving Haïti

De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 hebben met Giro555-geld vijf jaar lang hulp verleend aan de slachtoffers van de aardbeving. Het geld is tot en met 2014 ingezet voor noodhulp en wederopbouw. Honderdduizenden mensen kregen levensreddende hulp. De hulporganisaties besteden Giro555-geld grotendeels (41%) aan bouw of herstel van meer dan 8.500 huizen. Daarnaast investeerden ze bijna een vijfde (18%) van het hulpgeld aan de aanleg en het onderhoud van drinkwatervoorzieningen en toiletten.

Haïti heeft de afgelopen jaren hoopvolle stappen gezet. 94% van de ontheemden kon de provisorische tentenkampen verlaten. Meer dan driekwart van de basisschoolleerlingen gaat weer naar school, dat is meer dan vóór de aardbeving. Het aantal choleragevallen is met 57.000 gedaald, een halvering ten opzicht van 2010.

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib en voorzitter van de Giro555-actie voor Haïti: “Er zijn mooie resultaten geboekt. Maar Haïti was en is één van de armste landen ter wereld met voedselonzekerheid, ondervoeding en een voortslepende cholera-epidemie. Op dit moment is er veel onrust vanwege politieke instabiliteit. Het overgrote deel van de bevolking worstelt om te overleven. Dat kunnen we niet oplossen. Dat geeft een dubbel gevoel. Je wilt altijd meer doen als hulpverlener.”

Hieronder een aantal concrete hulpvoorbeelden:

In de eindrapportage staat een gedetailleerde verslag over de besteding van de hulpgelden.

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie