Aardbeving Haïti

De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 hebben met Giro555-geld vijf jaar lang hulp verleend aan de slachtoffers van de aardbeving. Het geld is tot en met 2014 ingezet voor noodhulp en wederopbouw. Honderdduizenden mensen kregen levensreddende hulp. De hulporganisaties besteden Giro555-geld grotendeels (41%) aan bouw of herstel van meer dan 8.500 huizen. Daarnaast investeerden ze bijna een vijfde (18%) van het hulpgeld aan de aanleg en het onderhoud van drinkwatervoorzieningen en toiletten.

Haïti heeft de afgelopen jaren hoopvolle stappen gezet. 94% van de ontheemden kon de provisorische tentenkampen verlaten. Meer dan driekwart van de basisschoolleerlingen gaat weer naar school, dat is meer dan vóór de aardbeving. Het aantal choleragevallen is met 57.000 gedaald, een halvering ten opzicht van 2010.

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib en voorzitter van de Giro555-actie voor Haïti: “Er zijn mooie resultaten geboekt. Maar Haïti was en is één van de armste landen ter wereld met voedselonzekerheid, ondervoeding en een voortslepende cholera-epidemie. Op dit moment is er veel onrust vanwege politieke instabiliteit. Het overgrote deel van de bevolking worstelt om te overleven. Dat kunnen we niet oplossen. Dat geeft een dubbel gevoel. Je wilt altijd meer doen als hulpverlener.”

Hieronder een aantal concrete hulpvoorbeelden:

In de eindrapportage staat een gedetailleerde verslag over de besteding van de hulpgelden.

Foto's

Bestuursreactie Giro555 op het eindrapport van de Algemene Rekenkamer

De samenwerkende hulporganisaties zijn blij met de erkenning van de Algemene Rekenkamer over de resultaten van de hulp met de opbrengst van de Giro555 actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti (2010). Zij blijven zich inzetten voor meer uniforme cijfers over bestedingen, om het publiek maximale transparantie te geven. Bijvoorbeeld door binnenkort bestedingen te gaan weergeven in open data volgens internationaal vastgestelde standaarden.

De gehele reactie van het bestuur op het eindrapport over de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti is te downloaden in PDF.

ARK over hulpgelden 2012 voor Haiti

Rapport over de uitkomsten van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de jaarlijkse verantwoording van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) over de Haïti-hulpgelden. Dit is het derde onderzoek door de Algemene Rekenkamer in een reekst tot en met 2016. Het rapport stelt dat de verantwoording over 2012 op een aantal belangrijke punten wederom is verbeterd. De transparantie over de besteding van de gelden is hiermee verder toegenomen.

Hier vindt u de SHO reactie op ARK concept rapport (12 november 2013).

Vijfde rapportage Haiti (mei 2013)

Download hier (PDF – 3,6 MB) de vijfde SHO-rapportage Haïti, gepubliceerd in mei 2013. De Rapportage beschrijft de hulpverlening in de periode 13 januari 2010 t/m 31 december 2012.

 

 

 

 

Vierde rapportage Haïti (april 2012)

Download hier (PDF – 4,2 MB) de vierde Giro555-rapportage Haïti, gepubliceerd in april 2012. De rapportage beschrijft de hulpverlening in de periode 13 januari 2010 t/m 31 december 2011.

Nieuwsbrief Haïti: twee jaar na de aardbeving

Het is nu twee jaar na de ramp in Haïti. De bevolking moet verder, wil verder. Met hulp van buitenaf bouwen de Haïtianen hun leven langzaam weer op. Lees in deze nieuwsbrief welke hulp tot nu toe geboden is en wat de plannen voor de komende tijd zijn.

Beheersplan, met bijlage Haiti

Beheersplan (download – PDF 119 KB) Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan bij Nationale actie’s van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) tot en met 2009 is in samenwerking met de Algemene Rekenkamer, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de huisacccountant van de SHO en de huisaccountants van de SHO-deelnemers, een intern beheersplan bestedingen Nationale actie’s opgesteld. Dit beheersplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 maart 2010 en goedgekeurd door de Raad van toezicht op 29 maart 2010.

Nieuwsbrief Haiti, zes maanden na de ramp

De Nieuwsbrief Haiti, zes maanden na de ramp (download – PDF 2,8 MB) geeft antwoord op de meest gestelde verhalen en laat in woord en beeld zien wat er vlak na de aardbeving is gedaan met de opbrengst van Giro 555. Lees ook de column van Beau van Erven Dorens.

Derde rapportage Haiti

Download hier (PDF – 3,7 MB) de Derde SHO-rapportage Haiti, die in april 2011 verscheen. Deze gaat in op de verleende hulp van 13 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Tweede rapportage Haiti

Download hier (PDF – 1,5 MB) de tweede Giro555-rapportage Haiti, die in september 2010 verscheen. Deze gaat in op de verleende hulp van 13 januari 2010 tot en met 30 juni 2010.

Jaarrapportage Haiti

Download hier (PDF – 1,8 MB) de jaarrapportage Haiti, die in januari 2011 verscheen. Deze gaat in op de verleende hulp van 12 januari 2010 tot en met 12 januari 2011.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.