Help slachtoffers
hongersnood

Wat kost hulp? En andere geld-vragen

Hoe verdelen we giften aan Giro555? En welke kosten maken we om mensen te helpen? We geven graag antwoord op alle vragen over geldzaken.

Hoe wordt het geld van Giro555 verdeeld?

Na aftrek van de actiekosten  (zie verderop in dit artikel) en een deel van de Giro555-bureaukosten wordt het geld verdeeld over de deelnemende organisaties. Dat gaat via de verdeelsleutel. De penningmeester van Giro555 zorgt dat het geld volgens de verdeelsleutel wordt overgemaakt aan de deelnemende organisaties, die dit direct inzetten voor hulpverlening ter plaatse.

De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel humanitaire hulp een organisatie wereldwijd biedt en hoeveel fondsen de organisatie zelf in Nederland werft (zonder Giro555). Vervolgens moet elke organisatie ook kunnen laten zien dat ze over de capaciteit en het netwerk beschikken om snel hulp te verlenen. Dit laatste gebeurt voor de start van een nationale actie middels de zogenaamde instaptoets.

Welke kosten maakt Giro555 in Nederland?

a. Actiekosten: kosten die het actieteam maakt om de publieksactie voor Giro555 neer te zetten, bijvoorbeeld voor vormgeving, affiches en de website. De actiekosten zijn relatief laag, omdat bedrijven, leveranciers en omroepen belangeloos of tegen lage kosten meewerken met nationale acties. Verder zijn de loonkosten minimaal, omdat de deelnemende organisaties hun eigen personeel leveren. Daarnaast werken we veel met vrijwilligers. Giro555 werkt zo min mogelijk met externe krachten. Ook maakt Giro555 zogenaamde bureaukosten voor de verantwoording van de bestedingen, zoals het schrijven van rapportages, het up to date houden van de website, communicatie, administratie en externe controles.

b. Apparaatskosten: Na aftrek van de actiekosten en kosten voor beheer en administratie wordt de opbrengst verdeeld over de deelnemers. Volgens de vaste afspraken mogen deelnemers van Giro555 maximaal 7 procent van het gedoneerde geld besteden aan bedrijfskosten besteden om de noodhulp ter plekke te kunnen bieden. Dit worden apparaatskosten genoemd. Denk aan het monitoren van de hulpactiviteiten, het verantwoorden van hoe de Giro555-gelden zijn besteed, en alle kosten (zoals computers en kantoorspullen) die daarvoor nodig zijn.

Besteedbaar bedrag aan noodhulp ter plaatse

Het besteedbare bedrag aan noodhulp omvat alle zaken die nodig zijn om noodhulp ter plaatse mogelijk te maken. Dus naast goederen, de distributie van goederen ter plekke of het verlenen van directe hulp, omvat dit ook de transport-, opslag-, personeel- en kantoorkosten.

Hoeveel die kosten precies zijn, verschilt per organisatie en per project. Kosten voor een moeilijk te bereiken gebied zullen hoger zijn dan makkelijk, dichtbij gelegen projecten. De deelnemende organisaties maken deze kosten inzichtelijk in de publieksrapportages die ze geregeld uitbrengen. Over het algemeen gebeurt dit 3, 6 en 12 maanden na de start van de noodhulpacties.

De salariskosten zijn minimaal omdat hulporganisaties hun eigen mensen inzetten en veel vrijwilligers meehelpen. Giro555 heeft ook geen aparte, eigen directeur. Het bestuur van Giro555 bestaat uit de directeuren van de hulporganisaties, die betaald krijgen uit hoofde van hun functie vanuit hun organisatie, en drie onafhankelijke bestuurders (voorzitter, penningmeester en media-/communicatie expert) die onbezoldigd werken en hooguit gemaakte kosten vergoed krijgen.

Tijdens een nationale actie wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de medewerkers van de organisatie die het actievoorzitterschap bekleedt, de overige deelnemers en vrijwilligers. Er wordt zo min mogelijk gebruikt gemaakt van betaalde externe krachten.

Giro555 heeft het hele jaar door vier parttime medewerkers die worden betaald uit contributie van de deelnemers van Giro555 en deels uit de actie opbrengsten.

Wie controleert het uitgavegedrag van Giro555?

Zowel Giro555 als de organisaties erachter worden door externe accountants gecontroleerd. Daarnaast volgen externe partijen het werk van Giro555-deelnemers. Zij rapporteren met regelmaat over hun bevindingen.

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken: heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening.

> Klik hier voor het IOB-rapport

> Lees hier het rapport van de Rekenkamer

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.