Nederland
helpt
Sulawesi

Wat zijn de uitdagingen waar hulpverleners voor staan?

De hulporganisaties achter Giro555 hebben allemaal veel ervaring hebben met ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in Indonesië. Ze werken in de meeste gevallen al jarenlang samen met Indonesische organisaties en kunnen daarom snel hulp bieden. Ondanks al deze ervaring staan de hulpverleners voor grote uitdagingen.

Transport van noodgoederen
De grootste uitdaging op dit moment is toegang krijgen tot alle getroffen gemeenschappen in Sulawesi, samen met hen inventariseren wat ze nodig hebben, en vervolgens grote hoeveelheden benodigde hulpgoederen naar het rampgebied brengen. Transport is nauwelijks mogelijk door kapotte wegen, de stroom is op veel plekken uitgevallen en communicatie is moeizaam. Er is nog maar één weg begaanbaar naar de stad Palu. Dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om voedsel en water ter plaatse te krijgen. De meeste noodhulpgoederen liggen al op voorraad in Indonesië, voornamelijk in Jakarta. Het kost alleen een aantal dagen om het per vliegtuig en daarna 20 uur over de weg in Palu te krijgen. Hulpverleners kunnen de stad Palu bereiken, maar van het rampgebied rond de kustplaats Donggala weten we nog weinig. Er zijn grote zorgen over het aardbevingsgebied ten noorden van Donggala.

Drinkwater
Het is niet eenvoudige om schoon drinkwater te bieden, omdat in het getroffen gebied weinig drinkwatervoorzieningen zijn. Daarom zetten de hulporganisaties mobiele waterzuiveringsunits in.

Tijdelijk onderdak
Duizenden mensen zijn hun huis kwijt. Anderen durven hun huizen niet meer in, omdat ze bang zijn voor naschokken of een nieuwe tsunami. Volgens de Indonesische overheid zijn er vanaf 30 september meer dan 170 naschokken geregistreerd, waarvan sommige krachtig. De overheid heeft al een aantal tenten opgezet als onderdak voor de ontheemden. De meeste mensen schuilen op dit moment in zelfgebouwde onderkomens, die ze van landbouwplastic hebben gemaakt. De hulporganisaties achter Giro555 delen tenten, dekzeilen en touw uit, zodat mensen een veilig onderkomen hebben voordat het regenseizoen in november aanbreekt.

Stroomuitval
Door de verstoring van communicatielijnen en stroomuitval, is er behoefte aan lampen op zonne-energie en maatregelen om overlevenden in staat te stellen contact op te nemen met hun geliefden.

Ondervoeding voorkomen
Als mensen verdreven zijn van hun huis, hun bezittingen, hun inkomstenbron en hun landbouwgronden, dan zitten ze al snel zonder voedsel. Hulporganisaties zorgen voor voedsel en kookspullen. De dreigende ondervoeding van kinderen heeft hun speciale aandacht. In de getroffen provincie Palu waren al veel ondervoede kinderen. We zijn bang dat hun situatie nu zal verslechteren.

Medische hulp bieden en ziekte voorkomen
Na een aardbeving en tsunami, die het leven van mensen zo grondig ontregelen, ligt de uitbraak van ziekten op de loer. De hulporganisaties delen hygiënekits uit met onder andere zeep en zorgen voor sanitaire voorzieningen om ziekten te voorkomen. Ziekenhuizen zijn beschadigd, wat het verlenen van medische hulp aan de gewonden moeilijk maakt.

Hulp bieden om trauma’s te verwerken
Mensen hebben in één klap alles verloren: hun familieleden, vrienden, huis en bezittingen, ze zijn zelf gewond geraakt en hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Enorme trauma’s die hen verlammen. Hulporganisaties bieden de getroffenen psychologische eerste hulp om hun trauma’s te werken.

Kinderen zijn kwetsbaar
Veel kinderen zijn hun ouders in de chaos kwijtgeraakt. Kinderen die alleen staan worden geregistreerd, zodat ze zo snel mogelijk met hun familie kunnen worden herenigd. Dit krijgt prioriteit om te voorkomen dat deze kinderen ten prooi vallen aan misbruik, geweld en uitbuiting. Kinderen hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Sommigen hebben hun ouders of andere familieleden voor hun ogen zien verdrinken. We richten opvangplekken in voor deze kinderen, waar ze psychologische hulp krijgen.

Veiligheid
Het is belangrijk dat er veilige ruimtes komen voor kinderen en vrouwen, die van huis en haard verdreven zijn, vooral omdat het tijd kost om hun weggevaagde huizen weer te herbouwen.

Onderwijs
We gaan plekken creëren waar kinderen kunnen spelen en leren. Honderden scholen in het getroffen gebied zijn beschadigd. Na een ramp is het belangrijk om kinderen zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. Dat geeft kinderen houvast en het helpt hen om de gebeurtenissen te verwerken.

Met uw steun kunnen we deze hulp bieden! Alvast hartelijk bedankt!

In het hele rampgebied wonen zo’n 1,5 miljoen inwoners, die 28 september 2018 getroffen werden door een aardbeving en een tsunami. Het hardst getroffen is het gebied rond de provinciehoofdstad Palu en kustplaats Donggala, waar in totaal 379.000 mensen wonen. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot meer dan 1200. Het aantal slachtoffers zal naar verwachting flink stijgen, omdat veel mensen nog onder ingestorte huizen en gebouwen liggen. Verder zijn ook veel huizen in de grond verdwenen, waar de trillingen het zand en water tot drijfzand hebben gemaakt.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.