Nederland
helpt
Nepal

Welke hulp is in Nepal met Giro555-geld geboden?

Drie jaar na de zware aardbevingen die Nepal in 2015 troffen, begint de Nepalese bevolking langzaamaan te herstellen van de ramp. Met de actieopbrengst van de actie ‘Nederland helpt Nepal’ hebben de organisaties achter Giro555 ruim 1,1 miljoen mensen kunnen helpen. Direct na de ramp boden de organisaties levensreddende noodhulp. Zo werden 248.000 mensen geholpen met tijdelijk onderdak, ontvingen 45.000 mensen winterpakketten met warme kleding en 23.000 mensen kook- en eetgerei. In 2016 en 2017 hebben zij getroffen gemeenschappen vooral geholpen om hun leven weer op te bouwen. Zo kregen 139.000 mensen zaden en landbouwgereedschap en ontvingen 29.000 kinderen uniformen en schoolspullen zodat ze weer naar school konden. De actieopbrengst is inmiddels volledig besteed. Lees hieronder wat hulporganisaties dankzij uw gulle steun hebben kunnen doen. Een uitgebreide beschrijving van de geboden hulp vindt u in de eindrapportage.

Onderwijs en gezondheidszorg
Ook het bouwen van permanente scholen en gezondheidscentra liep vertraging op door de trage en complexe overheidsprocessen. Hulporganisaties hebben daarom in eerste instantie tijdelijke voorzieningen opgezet. Zo zijn 288 tijdelijke schoollokalen gebouwd. Nadat de overheid toestemming gaf voor bouwactiviteiten zijn 15 gezondheidsklinieken hersteld of nieuw gebouwd. Verder ontvingen 6.400 mensen medische hulp, werden 18.000 kinderen ingeënt en ontvingen meer dan 29.000 kinderen schoolspullen en uniformen, zodat ze weer naar school konden.

Herstel van water- en sanitaire voorzieningen
Door de aardbevingen zijn veel waterbronnen verwoest. Vrouwen, over het algemeen verantwoordelijk voor het halen van water, moesten daardoor verder lopen. Dat was onveilig en koste hen veel tijd. Het herstel van waterbronnen dichtbij huis was daarom met name voor vrouwen van groot belang. Ook is herstel van waterbronnen van groot belang voor de landbouw. Dankzij Giro555-geld hebben 166.000 mensen weer toegang gekregen tot schoon drinkwater. Naast drinkwatervoorzieningen hebben hulporganisaties ook latrines aangelegd in dorpen en bij scholen en klinieken, waardoor 151.000 mensen toegang kregen tot sanitaire voorzieningen. Daarbij hebben zij ook voorlichting gegeven over hygiëne, bijvoorbeeld over het belang van handen wassen na toiletgebruik. Verder hebben zij mensen getraind in het beheer en onderhoud van watervoorzieningen.

Herstel van inkomstenbronnen
Ook werkten de hulporganisaties aan het herstel van inkomstenbronnen. Zo kregen 139.927 boerengezinnen zaden en landbouwgereedschappen om hun landbouwactiviteiten te herstellen. Ook kregen boeren training om hun opbrengsten te verbeteren. Zij leerden bijvoorbeeld hoe ze regenwater kunnen opvangen voor irrigatie of met zogenaamde tunnelkassen hun gewassen kunnen beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Hulporganisaties hielpen ook bij het bouwen van koel- en opslagruimtes voor het bewaren van groenten en het herstel van lokale markten, zodat boeren hun oogst weer konden verkopen. De extra inkomsten werden door veel gezinnen onder meer gebruikt om hun huizen te herstellen.

Huizenbouw
De ramp heeft meer dan 600.000 huizen verwoest. Het herstellen en bouwen van huizen is dan ook een grote prioriteit van zowel hulporganisaties als de Nepalese overheid. De overheid heeft een wederopbouwplan opgesteld, met strenge bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat huizen en openbare gebouwen binnen vijf jaar na de ramp aardbevingsbestendig herbouwd worden. Het is goed dat er regels zijn voor het zorgvuldig en aardbevingsbestending herbouwen van huizen en gebouwen, want veiligheid gaat boven alles. Wel duurde het opstellen van dit plan met de bijbehorende regels en procedures, lang. Zo kregen hulporganisaties pas anderhalf jaar na de ramp toestemming om met huizenbouw te beginnen. Hulporganisaties hebben ondanks deze vertragingen met Giro555-geld 1.999 huizen kunnen herstellen of bouwen. Een andere belemmering bij het bouwen van huizen en andere gebouwen, wat het grote tekort aan metselaars en andere technici. Daarom hebben hulporganisaties bouwvakkers opgeleid en dorpsgemeenschappen getraind in veilig bouwen.

Speciale aandacht voor kwetsbare groepen
Hulporganisaties hebben bijzondere aandacht geschonken aan kwetsbare groepen, die extra of specifieke hulp nodig hadden of meer risico liepen te worden uitgesloten van hulp. Tot de meest kwetsbare groepen behoren alleenstaande vrouwen, kinderen en in het bijzonder meisjes, ouderen, mensen met een beperking en mensen uit de lagere kastes. Bij deze laatste groep gaat het om etnische minderheden die vaak worden gediscrimineerd en vaak wonen in de gebieden die alleen te voet bereikbaar zijn. Omdat discriminatie van bepaalde groepen diep geworteld zit in de maatschappij, moeten hulporganisaties er extra op letten dat deze groepen de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Speciale aandacht was er ook voor mensen met een handicap en voor kinderen. Door bijvoorbeeld het overlijden van ouders of verzorgers of het wegvallen van school liepen kinderen extra risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en kinderuitbuiting.

Hulp gaat door
Het zal nog vele jaren duren tot Nepal is hersteld van deze ramp. Tot die tijd zal de bevolking kwetsbaar blijven en steun nodig hebben. De meeste hulporganisaties gaan door met wederopbouw en structurele ontwikkeling ook nu het geld van de Nationale Giro555-actie besteed is. Zij doen dat met geld van andere fondsen.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.