Help slachtoffers Filipijnen

Zware tijden op de Filipijnen

“De mensen op de Filipijnen hebben het zwaar. In veel gebieden regent het onafgebroken. Tijdelijk onderdak biedt onvoldoende bescherming en de kans op ziekten neemt toe. Door de grote vraag naar goederen zijn de lokale prijzen voor eten en bouwmaterialen flink gestegen.” Aan het woord is Billy de la Rosa, van SHO-deelnemer ICCO | Kerk in Actie, verantwoordelijk voor de noodhulp en wederopbouw na tyfoon Yolanda (Haiyan) op de Filipijnen.

SHO-deelnemer ICCO werkt vooral met lokale partners op het platteland en in de visserij. Veel mensen zijn daar nog steeds afhankelijk van hulp. De la Rosa: “Door de tyfoon is de oogst vernield. Boeren, die normaal gesproken nu Abaca (soort bananenplant) oogsten, hebben geen eten. Ook de natuur onder water is vernield, waardoor de visvangst dramatisch is gedaald; een tiende van de vangst van voor de tyfoon. Van een burgemeester van Libacao in Aklan hoorde ik dat de helft van de kinderen niet naar school kan. Ouders trekken weg om elders werk te zoeken.”

Direct nadat Yolanda op 8 november 2013 dood en vernieling had achtergelaten, ging De la Rosa aan het werk: “We probeerden direct in contact te komen met onze lokale partners op de Filipijnen. Het is zaak om snel een beeld te krijgen van de ramp en te horen hoe we de mensen het best kunnen steunen.” Kort daarna was De la Rosa in het rampgebied om de hulp ter plekke te coördineren en af te stemmen met lokale partners, overheden, het internationale ACT-netwerk en de VN. De partners van ICCO hebben een groot regionaal netwerk. De la Rosa: “Omdat zij zich structureel richten op boerengemeenschappen en vissers, is het logisch dat hulp aan deze groepen centraal staat bij de wederopbouwactiviteiten.” Steun bij het uitwerken van de plannen en een kritische blik zijn belangrijk, aldus De la Rosa: “ Noodhulp en wederopbouw vraagt speciale kennis en inzet. Wij zijn er dan ook alert op dat plannen uitvoerbaar zijn. Het helpt daarbij dat onze partnerorganisaties dicht bij hun eigen werk blijven. Zij richten zich nu vooral op herstel van vissersboten en netten, het uitdelen van planten en bomen en landbouwgereedschappen. Zo kunnen mensen weer aan het werk en blijven ze niet te lang afhankelijk van hulp.”

ICCO en Kerk in Actie ontvingen vanuit Giro555 3,5 miljoen euro (een tiende van het totaal bedrag) voor noodhulp en wederopbouw.

De La Rosa: “We zijn dankbaar voor de betrokkenheid die de Nederlanders hebben laten zien, door massaal Giro555 te steunen. Als ik er met Filipino’s over praat, zie ik dat deze solidariteit vanuit Nederland hen ook echt raakt.” De la Rosa reist de komende maanden veel tussen het regionaal kantoor in Indonesië en het kantoor in Manilla. Ook bezoekt hij regelmatig het rampgebied, om zelf poolshoogte te nemen van de vorderingen van de wederopbouw: “Je moet flexibel zijn en bereid zijn om je plannen aan te passen. Nu de prijzen van bouwmaterialen stijgen, kunnen we minder huizen bouwen voor hetzelfde geld. Ik ga dan met de verschillende partijen om de tafel, om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Want iedereen moet zo snel mogelijk in een fatsoenlijk huis kunnen wonen. De wensen van de lokale bevolking zijn daarbij ons uitgangspunt.”

Overzicht noodhulpactiviteiten
In de eerste week van december kregen 226 families op het eiland Negros bouwmaterialen, zoals dakplaten en spijkers, om hun huizen te repareren. In Madalag, op Panay worden 940 huizen hersteld en opnieuw gebouwd. De families van wie de huizen het meest zijn beschadigd, krijgen daarbij voorrang. Via een andere lokale partner wordt bouwmateriaal geleverd voor 320 huizen, op een andere locatie in Aklan.

Verschillende partners werken met Cash for Work projecten, zodat de mensen die helpen bij het herstellen van huizen en boerderijen ook een klein bedrag verdienen. Voor de getroffenen is het essentieel dat zij zo snel mogelijk hun leven oppakken en hun eigen geld kunnen verdienen, dit is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van ICCO en Kerk in Actie.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.