“Elke dag verloor ik meer schapen.”

Sinds de aardbeving in februari 2023 is de situatie in Noordwest-Syrië nog moeilijker geworden dan het al was. Door het langlopende conflict leefden de mensen daar al onder zware omstandigheden. De aardbeving was een ramp op een ramp. Met het geld van Giro555, ondersteunt CARE onder andere de veehouders in Noordwest-Syrië om hun weerbaarheid tegen crises te vergroten. Tegelijkertijd wordt door middel van veehouderij de voedselzekerheid op (middel)lange termijn vergroot.

CARE en partnerorganisatie Violet ondersteunen 2.500 boeren bij het gezond houden van hun vee, ondanks de moeilijke leefomstandigheden in Noordwest-Syrië. Vier mobiele dierenklinieken ondersteunen veehouders in 40 gemeenschappen in Idleb met medicijnen, vaccinaties en periodieke controlebezoeken.
Foto: Violet/CARE

“We hebben niet genoeg contant geld. Er zijn voedseltekorten voor zowel mensen als dieren. Er is geen eten voor het vee. Bovendien is er een tekort aan onderdak voor onszelf en de dieren”, zegt Tamim, een 65-jarige man die al zijn hele leven vee hoedt, net zoals zijn vader en grootvader.

In zijn geboorteplaats bezat Tamims familie 300 schapen. Vanwege de oorlog moesten zij vluchten en konden ze maar 130 schapen meenemen. “Vandaag hebben we nog maar zo’n 55 schapen over. De rest is verloren gegaan door een gebrek aan voeding en weidegrond. We moeten onze schapen verkopen en daar hooi voor terugkopen, terwijl we zien dat onze schapen steeds verder vermageren door een gebrek aan voer. De aardbevingen hebben voor grote paniek gezorgd bij onze schapen en daarna werd de een na de ander ziek. “We hadden dringend behoefte aan allerlei middelen. Elke dag verloor ik meer schapen. Gelukkig zorgde een team van dierenartsen van CARE voor de nodige behandelingen en medicijnen.”


CARE
Met financiering van Giro555 heeft CARE Turkije noodhulp verleend aan getroffenen in zowel Turkije als Syrië. CAREleverde onder meer voedsel en onderdak, maar ook water- en hygiëne voorzieningen. In de Turkse provincie Sanliurfa, zijn tot nu toe 5.500 huishoudens geholpen met voedsel en hygiëneproducten. Verder is er in Hatay en Gaziantep ondersteuning geboden in de vorm van voedsel, onderdak en wederopbouw. In Syrië hebben tot op heden 994 huishoudens contant geld ontvangen om voedsel van te kopen. Daarnaast zijn 302 personen betrokken bij cash-for-work programma’s en hebben 34.978 getroffenen weer toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van CARE

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie