Toon vragen over

Algemeen: Wat doet Giro555?

Giro555

  • zamelt geld in bij uitzonderlijke humanitaire rampen;
  • verzamelt en deelt informatie over het rampgebied;
  • rapporteert over hoe donaties zijn besteed.

De organisaties die in een gebied hulp verlenen, maken samen afspraken om de hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Algemeen: Wanneer komt Giro555 in actie?

Aan de hand van de volgende criteria wordt besloten wel/ niet gezamenlijk een nationale actie te starten:

  • Er is sprake van een uitzonderlijk grote, internationale humanitaire ramp. Er zijn veel slachtoffers, er is veel schade en de lokale bevolking kan de ramp zelf niet aan.
  • De hulporganisaties achter Giro555 kunnen zelf, via partners of internationale samenwerkingsverbanden snel hulpverlening bieden.
  • De media besteden aandacht aan de ramp.
  • Giro555 verwacht dat Nederlanders bereid zijn om te helpen.

Doneren: Kan ik maandelijks een bedrag doneren aan Giro555?

Nee, dat kan niet. Wel kunt u een maandelijkse donatie doen aan de 11 hulporganisaties achter Giro555. Giro555 komt alleen in actie bij uitzonderlijke humanitaire rampen. Tussen acties door hebben we een minimale bezetting om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daardoor kunnen we geen periodieke donaties verwerken.

Doneren: Hoe weet ik dat mijn donatie goed wordt besteed?

De organisaties achter Giro555 voldoen aan strenge eisen. Alle organisaties hebben het CBF-keurmerk. Ook hebben alle organisaties de leidende gedragscodes voor humanitaire hulp en goed bestuur ondertekend. Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en plaatst ze op de website. Deze rapportages zijn per actie te vinden onder het kopje De hulp. Iedereen kan dus zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen.

Algemeen: Welke acties van Giro555 hebben het meeste geld opgebracht?

1.       € 208 miljoen 2004/2005: Tsunami

2.       € 111 miljoen  2010: Haïti

3.       € 52 miljoen 1999: Kosovo

4.       € 42 miljoen 2005:  Aardbeving Pakistan, India, Afghanistan.

5.       € 37 miljoen 1998: Midden Amerika (Mitch)

Algemeen: Hoeveel mensen werken er bij Giro555?

Giro555 heeft 4 betaalde parttime medewerkers (2,5 FTE). Zij zijn verantwoordelijk voor de website van Giro555, rapportages over rampen en het beantwoorden van vragen. Daarnaast werken twee financiële medewerkers van Oxfam Novib parttime voor Giro555 (0,4 FTE). Elke deelnemende organisatie levert een intern bestuurslid. Zij ontvangen geen aparte vergoeding. De drie externe bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor eventuele onkosten zoals reiskosten. Tijdens een actie maken de deelnemende organisaties medewerkers vrij voor de organisatie en uitvoering van de actie.

Algemeen: Hoe verdeelt Giro555 de actie-opbrengst?

Na aftrek van de actiekosten wordt het ingezamelde geld als volgt verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties: CARE Nederland 6,06%, Cordaid Mensen in Nood 15,49%, ICCO & Kerk in Actie 8,8%, Oxfam Novib 12,74%, Plan Nederland 6,84%, Nederlandse Rode Kruis 16,43%, Stichting Vluchteling 6,33%, Terre des Hommes 2,75%, UNICEF Nederland 13,92% Save the Children 7,82%, World Vision 2,82%.Deze organisaties zorgen dat van het geld zo snel en effectief mogelijk hulp geboden wordt.

Algemeen: Krijgen Bekende Nederlanders betaald?

Nee. Bekende Nederlanders worden niet betaald voor hun tijd of inspanningen voor Giro555. Zij doen pro bono activiteiten voor Giro555 uit betrokkenheid bij de slachtoffers van de hongersnood. Zo helpen zij om aandacht voor deze ramp te vragen.

Sommige Bekende Nederlanders helpen mee door op uitnodiging van een van de samenwerkende hulporganisaties naar een rampgebied te gaan en te laten zien wat daar is gebeurd. Zij krijgen daar niet voor betaald. Soms worden reiskosten vergoed door de betreffende hulporganisatie, Giro555 betaalt niets.

Algemeen: Wordt het werk van organisaties achter Giro555 beoordeeld en geëvalueerd?

Ja. Het werk van de deelnemende organisaties wordt regelmatig door externe, onafhankelijke partijen beoordeeld.

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp door de deelnemende organisaties aan de Giro555-actie voor Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de Giro555-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening. Klik hier voor het IOB rapport.

Ook de Algemene Rekenkamer (ARK) keek mee met de werkzaamheden van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en haar deelnemers. Over de gezamenlijke SHO-rapportage schrijft zij dat deze opgesteld zijn volgens de regels en dat de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd is ten opzichte van eerdere Giro 555-acties. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording. Lees hier het rapport van de Rekenkamer.

Algemeen: Wat doet Giro555 om zichzelf te verbeteren?

We geloven dat het altijd beter kan. Daarom doen we evaluaties en laten we kritisch naar ons kijken. Zo hebben we in 2013 een externe commissie onderzoek laten doen naar Giro555. Het rapport was in 2014 af. Met de kritische punten zijn we aan de slag gegaan. We blijven zoeken naar manieren om ons werk nog beter te doen.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: