Hulporganisaties verlenen noodhulp Gaza

3 augustus 2014

Bijna alle hulporganisaties verbonden aan de SHO bieden hulp aan slachtoffers van het Israelisch-Palestijns conflict, waar 1,8 miljoen mensen door getroffen zijn.

Om de burgerslachtoffers te helpen is internationale hulp nodig. De VN rapporteert dat er internationaal tot nu toe slechts 43% van de benodigde hulp aan de slachtoffers in en rond Gaza is toegezegd. Er is dan ook dringend meer geld nodig om noodhulp te bieden, de hulporganisaties vragen steun van het Nederlands publiek.

Wat is er gebeurd?

In juli laaide het Israëlisch-Palestijns conflict weer op. Sinds het begin van de Israëlische aanvallen in juli, zijn al meer dan 1.700 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische zijde zijn tot nu toe 66 mensen gedood, vrijwel allen militairen, omgekomen. Meer dan driekwart van de slachtoffers betreft burgers, waaronder veel vrouwen en kinderen. Circa 9.000 mensen raakten gewond, becijferde het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Ook zouden in totaal 10.000 huizen zijn verwoest.

Meer dan 475.000 mensen hebben hun huis verlaten om naar een veilige plek te vluchten. Doordat de grenzen van Gaza gesloten zijn, is er geen plaats waar de vluchtelingen naar toe kunnen. Veel mensen schuilen in scholen waar ze vaak met meer dan 80 mensen in een lokaal zitten.

Er is een schrijnend tekort aan voedsel en schoon drinkwater in de Gazastrook. De waterleiding en de riolering werken nauwelijks meer, het systeem is praktisch verwoest door dagenlange bombardementen. Infrastructuur is zwaar beschadigd en ziekenhuizen functioneren niet of slecht door gebrek aan elektriciteit en brandstoftekorten.

Wat doen de hulporganisaties?

Bijna alle hulporganisaties verbonden aan de SHO verlenen noodhulp. Hieronder een aantal voorbeelden van wat de organisaties voor de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict doen:

Hulpverleners en vrijwilligers van het Rode Kruis in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever verlenen 24 uur per dag hulp aan beide zijden van de frontlinies. Het Rode Kruis verstrekt medicijnen en medische zorg. Ook deelt het Rode Kruis hygiënepakketten en huishoudelijke artikelen uit aan de getroffen bevolking. Daarnaast voert het Rode Kruis  noodreparaties uit aan waterinstallaties en sanitaire faciliteiten.

Oxfam Novib steunt maatschappelijke organisaties in zowel Israël als de bezette Palestijnse gebieden die zich inzetten voor mensenrechten en voor de oplossing van het conflict. Samen met partners helpt Oxfam meer dan 210,000 mensen in Gaza die de dupe zijn van de blokkade. Oxfam deelt voedselbonnen uit aan gezinnen die op de vlucht zijn en zorgt voor schoon drinkwater. Bovendien worden mensen voorzien van primaire medische hulp door mobiele klinieken en wordt er bij raketaanvallen crisishulp geboden aan burgers in Israël en Gaza.

ICCO & Kerk in Actie bieden noodhulp in Gaza via het internationale netwerk ACT Alliance en via lokale partnerorganisaties.  409 gezinnen die tijdelijk onderdak hebben in plaatselijke kerken en moskeeën, ontvangen voedselpakketten. Ook worden er hygiëne-pakketten uitgedeeld en medische hulp en psychosociale zorg geboden. Partnerorganisatie Gaza Cultural Centre  heeft haar activiteitencentra aangeboden als opvangplaats voor vluchtelingen. Mensenrechtenorganisaties die gesteund worden door ICCO en Kerk in Actie, zoals Al Mezan en Aldameer proberen hun onderzoek voort te zetten naar mensenrechtenschendingen.

CARE zet twee mobiele klinieken in om psychosociale ondersteuning en gezondheidszorg te bieden aan kwetsbare gezinnen.

Cordaid draagt financieel bij aan de hulp die het internationale Caritasnetwerk verleent aan slachtoffers van de oorlog in Gaza. Lokale afdelingen van Caritas zullen dekens uitdelen aan mensen die in allerijl hun huis hebben moeten verlaten. 16.000 families zullen voedselpakketten krijgen. Vier ziekenhuizen, een mobiele kliniek en een gezondheidscentrum van Caritas zullen voorzien worden van medicijnen. Daarbij zal psychosociale hulp verleend worden aan vluchtelingen.

In Gaza verleent  UNICEF hulp op het gebied van water, sanitatie, onderwijs, zorg en bescherming. UNICEF  heeft 1500 hygiënepakketten voor gezinnen en 1000 hygiënepakketten voor baby’s uitgedeeld. UNICEF zorgt voor schoon water en waterzuiveringstabletten om ziektes te voorkomen.  373.000 kinderen vertonen tekenen van stress en extreme angst, UNICEF geeft psychosociale steun aan kinderen waar dat mogelijk is.  Ook zet UNICEF familiecentra op waar gezinnen terecht kunnen. Daarnaast zorgt Unicef  voor essentiële medicijnen en de bevoorrading van klinieken met verbandmaterialen, handschoenen en naalden. Tenslotte zorgt UNICEF  ervoor dat kinderen in de getroffen gebieden naar school kunnen blijven gaan met schooltenten, rugzakken, leermaterialen en EHBO-sets.

World Vision geeft psychosociale ondersteuning aan kinderen die gewond zijn geraakt of een familielid hebben verloren tijdens het geweld en aan  degenen die onderdak hebben gekregen in UNRWA-scholen na de evacuatie van hun huizen. Er zijn medische voorraden aangeschaft voor een ziekenhuis in het noorden van Gaza, en World Vision heeft 200 voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen die als host fungeren voor andere gezinnen nadat ze geëvacueerd zijn uit hun huizen. Zodra de situatie het toelaat worden er ook hygienekits gedistribueerd.

Wat kunt u doen?

U kunt o.a. de volgende hulporganisaties steunen:

CARE
Cordaid
ICCOKerk in Actie
Oxfam Novib
Rode Kruis
Save the Children
UNICEF
World Vision

En door o.a. op social media uw vrienden, familie en kennissen te vragen ook steun te bieden aan de slachtoffers in Gaza.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie