Regenseizoen duurt voort; weer overstromingen Boven Suriname gebied

Het regenseizoen duurt nog tot eind juli. Dat betekent dat er nog meer hoog water kan komen, doordat de grond volledig verzadigd is. 4 juni was weer een dag met heel veel zware regen. Het water in de Boven Suriname is weer anderhalf tot twee meter gestegen en er staat weer water in huizen. Momenteel zijn 4 landingsbanen niet bruikbaar. De weg van Paramaribo naar Atjoni (aan het Brokopondomeer) is voor vrachtwagens niet begaanbaar, en voedsel naar het Boven Suriname gebied moet nog steeds worden ingevlogen.

Nog steeds behoefte aan voedsel
De NGOs van het Binnenland overleg die in het getroffen gebied werken geven aan dat er nog steeds behoefte is aan voedsel, en op beperkte schaal ook aan dekzeilen, hangmatten, huisraad, en dergelijke. Transport is deels mogelijk via land (maar wegen moeten wel nog gerepareerd worden) en via de rivieren. Maar op andere plaatsen kan het alleen per vliegtuigjes, en waar die slecht kunnen landen alleen nog per helicopter.

Deel cassave oogst te redden
Wat betreft de cassave op de kostgrondjes kan er mogelijk nog wat gered worden. Als cassave minder dan 15 dagen onder water staat, en het komt weer droog te staan, dan is het zaak onmiddellijk de grond rond de planten weer los te maken, zodat er weer lucht in de grond kan. Mocht de cassave langer dan 15 dagen onder water blijven staan, dan moet die grotendeels als verloren worden beschouwd. Door snoeien kan er dan toch nog iets van gered worden, waardoor er over 3 maanden toch nog iets geoogst kan worden. Nieuwe kostgronden kunnen pas vanaf september worden aangelegd (“slash and burn”). Dan wordt er in november geplant en vanaf februari 2007 geoogst.

Voor enkele kort groeiende gewassen duurt het ongeveer 3 maanden voor er geoogst kan worden. Momenteel zijn er al mensen pindas aan het planten. Die kunnen straks verkocht worden waarmee dan weer voedsel kan worden ingekocht.

Noodhulppakketten
In totaal zijn er al 27000 noodhulp pakketten uitgedeeld, die meest met vliegtuigjes zijn weggebracht. Pakketten naar het Marowijne en Lawa gebied gaan nu over de weg van Paramaribo naar Albina, en van daar verder met de boot de Marowijne en Lawa op.

Onderzoek naar noden
Sinds vorige week zijn er 9 teams van tweetallen (één NGO persoon en één Regionale Ontwikkeling Overheids ambtenaar) onderweg om in de dorpen te zien of de pakketten goed zijn aangekomen. Dit gaat o.a. over de Rode Kruis pakketten. Het Binnenland Overleg zal een onderzoek doen naar de noden. De resultaten hiervan worden in consultaties in dorpsvergaderingen (Krutus) besproken.

16 juni zal deze ronde van onderzoek klaar zijn. In de tweede helft van juni worden dan de plannen voor het herstel (en eventuele verdere voedsel(bonnen) hulp en tegemoetkoming in onkosten vervanging huisraad e.d.) gemaakt. In de eerste helft van juli worden deze plannen wederom terug gekoppeld met de dorpsraden, waarna de definitieve versies op 15 juli klaar zullen zijn.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie