Waarom komt Giro555 niet bij elke ramp in actie?

15 december 2023

Dat is een vraag die wij vaak krijgen en heel goed begrijpen. Elke ramp, groot of klein, gaat ons aan het hart. Als er ergens in de wereld slachtoffers vallen door bijvoorbeeld een aardbeving, een overstroming of een gewelddadig conflict, willen we dat iedereen de humanitaire hulp krijgt die nodig is. Toch is het helaas niet mogelijk dat Giro555 voor elke ramp in actie komt. De aangesloten hulporganisaties zijn vaak individueel al wel ter plekke om hulp te bieden.

Daarbij is het goed om te weten dat Giro555 zelf geen hulporganisatie is, maar een initiatief vanuit 11 samenwerkende hulporganisaties. Giro555 zamelt geld in bij uitzonderlijke humanitaire rampen onder het Nederlandse publiek. Wanneer er een actie wordt gestart werkt Giro555 samen met onder andere grote mediapartijen om zo veel mogelijk aandacht en donaties te krijgen waarmee hulp gegeven kan worden aan de slachtoffers. Giro555 verleent dus zelf geen hulp met dit geld, maar die hulp wordt verleend door de aangesloten hulporganisaties.

In de maanden na de ramp, rapporteert Giro555 over hoe de donaties zijn besteed door de verschillende hulporganisaties, aan wat en door welke organisaties. We vinden het belangrijk dat dit voor iedereen inzichtelijk is. Of mensen nu 10 euro of 10.000 euro hebben gedoneerd, we waarderen iedere donatie.

Om in actie te komen namens de Nederlandse hulporganisaties is het voor veel van de aangesloten hulporganisaties nodig dat de regering van het land waar de ramp plaatsvindt, een officiële uitvraag doet voor internationale humanitaire hulp. Het is namelijk belangrijk dat de organisaties toestemming krijgen om de rampgebieden in te gaan en dat de hulp op een gecoördineerde manier plaatsvindt. Ook belangrijk is dat dat ze hun werk op een veilige manier kunnen doen. In sommige gevallen wordt die uitvraag of toestemming  niet gedaan en is het wachten op groen licht om in het algemeen hulp te kunnen verlenen.

48 acties in bijna 40 jaar
Sinds 1984 heeft er 48 keer een landelijke Giro555-actie plaatsgevonden. Giro555 werkt daarbij samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media, en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten en geld te doneren voor de slachtoffers met een grote live-televisie show als centraal punt.Criteria voor een landelijke actie
Het opstarten van een landelijke actie vanuit Giro555 is altijd een goed idee, zou je denken. Mensen hebben hulp nodig dus hoe meer aandacht en geld hoe beter.
Toch ligt dit complexer. De afweging om een landelijke actie op te starten, wordt zorgvuldig gemaakt op basis van een aantal criteria.

Daarbij wordt goed gekeken of het starten van een landelijke Giro555-actie voordeel heeft ten opzichte van het bieden van hulp vanuit de aangesloten organisaties individueel, waarbij deze hun eigen fondsen werven. Het opstarten van een landelijke gezamenlijke actie heeft meer coördinatie nodig en daar komen ook extra tijd en kosten bij kijken. Daarnaast betekent dit ook dat andere rampen in die periode minder aandacht krijgen.

Bij een grote ramp zoals aardbevingen, overstromingen of gewelddadige conflicten waarbij veel slachtoffers zijn gevallen, overleggen de 11 hulporganisaties direct welke hulp waar nodig is en of een gezamenlijke actie vanuit Giro555 nodig is. De organisaties doen daarbij ook uitvraag bij de lokale (hulp)organisaties in het betreffende land waar zij mee samenwerken, om te weten te komen aan welke hulp op dat moment behoefte is.

De keuze voor een landelijke actie namens Giro-555 moet altijd voldoen aan meerdere criteria, hieronder vind je de belangrijkste:

De omvang
De omvang van de ramp is belangrijk. Hierbij wordt gekeken naar het aantal slachtoffers, de omvang van de schade en de mate waarin de getroffen bevolking hulp nodig heeft. Uit ervaring hebben we geleerd dat bij een landelijke actie voor een relatief kleinere ramp, de kosten en inzet voor een landelijke actie niet opwegen tegen de opbrengst en de hoeveelheid hulp die we kunnen bieden. Vaak is het dan effectiever om de hulporganisaties zelfstandig te laten opereren met fondsen werven en hulp bieden.

Toegankelijkheid
Hierbij wordt gekeken of de deelnemende hulporganisaties toegang hebben om te kunnen helpen in het gebied en of de organisaties capaciteit hebben om iets te doen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om effectief hulp te verlenen in het getroffen gebied of gebieden. De vragen die we hierbij stellen zijn bijvoorbeeld: Zijn er al hulporganisaties ter plekke aanwezig om hulp te bieden en is het gebied toegankelijk voor meer hulp en hulpverleners van buitenaf? Soms komt het voor dat de betrokken hulporganisaties gewoonweg niet (voldoende) aanwezig zijn in bepaalde gebieden en lokale hulporganisaties beter en sneller hulp kunnen bieden.

Media-aandacht
De hoeveelheid media-aandacht voor een ramp kan van invloed zijn op de beslissing om Giro555 in te zetten. Een grotere media-aandacht via traditionele media (tv, kranten) of online en op social media, kan leiden tot een grotere bereidheid van mensen om te doneren. Als er veel over wordt geschreven en gesproken, heeft de ramp blijkbaar een groot effect op Nederlanders, waardoor een nationale actie eerder voor de hand ligt om voldoende steun te krijgen en mensen daadwerkelijk geld storten.

Geefbereidheid
Dit criterium heeft betrekking op de inschatting of mensen bereid zijn om geld te geven voor de benodigde hulpverlening.
Om te zien hoe de betrokkenheid onder het Nederlandse publiek op dat moment is, worden diverse peilingen gedaan. Voorbeelden die de betrokkenheid van het publiek kunnen vergroten, zijn bijvoorbeeld als een rampgebied relatief dichtbij is, als het een land betreft waar veel Nederlanders komen (of hun roots daar hebben) of op een bepaalde manier mee verbonden zijn. Het succes van een Giro555-actie is grotendeels afhankelijk van wat het Nederlandse publiek bereid is te geven.

Het werkt helaas ook zo dat dat bij meerdere grote acties per jaar, de bereidheid om te doneren vanuit het publiek flink minder wordt. Vandaar dat er gekozen wordt om alleen in actie te komen bij grote uitzonderlijke humanitaire rampen waar we het verschil kunnen maken met een groot bedrag om hulp te bieden aan de slachtoffers.

Tot slot geldt dat het productioneel niet haalbaar is om bij elke ramp vanuit Giro555 in actie te komen. Er wordt veel gevraagd vanuit de hulporganisaties zelf, de Nederlandse media en andere partijen die belangeloos hun diensten leveren.Wat kunt u doen bij een ramp?
Indien de aangesloten hulporganisaties een actie of een gironummer hebben geopend voor een bepaalde ramp, communiceren we hierover op onze digitale kanalen waaronder de website en ons Instagram-account. Hier verwijzen we naar de donatiepagina’s van de organisaties voor het betreffende gironummer en meer informatie over de situatie.

We waarderen het altijd enorm hoe ontzettend gul er gedoneerd wordt in het geval van een ramp. Namens alle hulporganisaties zijn wij u hier erg dankbaar voor.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie