ANBI

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, waarin de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 officieel zijn verenigd, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status betekent dat de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555) aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over ANBI vindt u bij de Belastingdienst.

Giro555 kan geen overeenkomsten tot periodieke giften aangaan. Giro555 is een campagneorganisatie die bij uitzonderlijke humanitaire rampen fondsen werft voor de slachtoffers van deze ramp. Tussen de Nationale Acties door werft Giro555 niet actief en is er weinig personeel in dienst om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kan Giro555 geen capaciteit vrij maken om de administratieve handelingen rondom deze overeenkomsten te regelen. Als u toch graag een periodieke gift wilt schenken en daar een overeenkomst voor wilt afsluiten, kies dan één van de elf aangesloten hulporganisaties. Zij zijn erg blij met uw gift. Hartelijk dank.

RSIN
Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties is: 8181.86.318

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie