Hulpverlening in en rond Oekraïne in volle gang

Al sinds het begin van het conflict in Oekraïne bieden de hulporganisaties achter Giro555 hulp aan de getroffen bevolking, in Oekraïne zelf en en in de buurlanden. Hieronder lees je wat kort zij doen en vind je linkjes naar meer informatie. Wil je op de hoogte blijven van de hulpverlening? Geef je hier op voor de hulp-update en volg ons op social media.

Wat doen de hulporganisaties met de opbrengst van de Giro555-actie voor Oekraïne?
[Laatste update: 3 oktober 2022]

Hier zie je welke organisatie waar hulp verleend met Giro555-geld

CARE
In Oekraïne biedt CARE (mobiele) medische hulp en medicijnen aan mensen die door het conflict gewond zijn geraakt, onder meer in Donetsk en Charkov. In Roemenië en Moldavië biedt CARE psychologische hulp, bescherming tegen uitbuiting en mensenhandel, en in Roemenië ook voedselhulp. In Polen helpt CARE mensen via cash-for-workactiviteiten, zodat bijvoorbeeld Oekraïense leerkrachten in het – zwaarbelaste – Poolse onderwijs kunnen werken. Ook helpt CARE mensen met geldelijke bijdragen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Lees HIER meer over deze hulp.

Cordaid
In Oekraïne biedt Cordaid samen met twee partnerorganisaties door het hele land voedselhulp, onderdak, hygiëne-artikelen en psychosociale zorg aan mensen op de vlucht. Ook heeft Cordaid in Oekraïne generatoren en powerbanks op zonne-energie geleverd die de energievoorziening ondersteunen. Ook zijn auto’s en kogelvrijee vesten en helmen voor personeel in conflictgebieden geleverd.  Cordaid steunt ook Caritas Moldavië die opvangcentra voor Vluchtelingen beheert en hen ondersteunt met onder andere voedsel en psychosociale hulp. Lees HIER meer over deze hulp.

Kerk in Actie
In Oekraïne biedt Kerk in Actie onderdak en voedsel. In Hongarije zorgt Kerk in Actie voor onderdak, voedsel en psychosociale hulp, in Polen ondersteunt Kerk in Actie Oekraïense vluchtelingen met financiële bijdragen en bescherming tegen mensenhandel en uitbuiting en ook in Moldavië helpt Kerk in Actie vluchtelingen met onderdak en voedsel. Lees HIER meer over deze hulp.

Nederlandse Rode Kruis
Mede met Giro555-geld biedt het Rode Kruis op grote schaal noodhulp in Oekraïne en omliggende landen, zoals voedselhulp, drinkwater, medische hulp, psychosociale hulp, tijdelijk onderdak en dekens. Ook ondersteunt het Rode Kruis mensen met een financiële bijdrage, waarmee mensen zelf in hun belangrijkste noden kunnen voorzien. Sinds maart heeft het Internationale Rode Kruis mensen vervoerd en geëvacueerd. Daarnaast repareert het Rode Kruis op plekken de watervoorziening wanneer deze is geraakt door het conflict. Het Rode Kruis maakt zich in Oekraïne en omliggende landen bovendien op voor de komende winter, die er voor kan zorgen dat meer mensen op de vlucht slaan. Daarom werken we aan of helpen we bij winterbestendige opvang, de distributie van hulpgoederen en investeren we in onze humanitaire servicepunten. Lees HIER meer over deze hulp.

Oxfam
In Oekraïne heeft Oxfam onder meer voedsel (kant-en-klaar voedsel en voedselpakketten) en hygiënekits verstrekt. Ook heeft Oxfam samen met lokale laboratoria watertestkits geleverd voor het testen van de waterkwaliteit en desinfectiemaatregelen. In gebieden waar de markten functioneren, ontvangen getroffen mensen een geldelijke bijdragen om zelf in hun noden te kunnen voorzien.

Plan International 
In Oekraïne biedt Plan International bescherming en psychosociale hulp aan kinderen, meisjes, vrouwen en slachtoffers van gendergerelateerd geweld, onder meer via mobiele teams die schuilplekken en opvangcentra bezoeken. Om (seksuele) uitbuiting tegen te gaan krijgen kwetsbare huishoudens, waaronder alleenstaande moeders, contant geld om voedsel, transport of onderdak te betalen. In Polen ondersteunt Plan International onbegeleide kinderen, alleenstaande moeders met kinderen en slachtoffers van gendergerelateerd geweld met psychosociale zorg en doorverwijzing, juridische bijstand en financiële hulp. Daarnaast geeft Plan International voorlichting over het verhoogde risico op uitbuiting, mensenhandel en gendergerelateerd geweld. Lees HIER meer over deze hulp.

Save the Children
In Oekraïne werkt Save the Children samen met partnerorganisaties ter plaatse om moeilijk bereikbare gebieden te bereiken in het oosten en zuiden van Oekraïne. De organisatie deelt onder andere contant geld, luiers en dekens uit aan gezinnen op de vlucht, geeft ouders voorlichting over veiligheidsrisico’s voor kinderen, zet digitale onderwijscentra op en herstelt schoolgebouwen en gezondheidsklinieken. In Polen heeft Save the Children Oekraïense gezinnen in Wroclaw, Krakow en Rzeszow ondersteund met contant geld en biedt de organisatie psychosociale hulp aan kinderen in opvangcentra. In Roemenië heeft Save the Children centra opgezet om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen met voorlichting, hulpgoederen, financiële ondersteuning en psychosociale hulp. Lees HIER meer over deze hulp.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling zorgt voor levensreddende hulp in Oekraïne, Polen en Moldavië. Stichting Vluchteling deelt voedsel en water, maar ook matrassen, dekens, hygiënepakketten, cash bijdragen en medicijnen uit. Ook verstrekt de organisatie medische apparatuur aan doktersposten en ziekenhuizen, biedt psychologische eerste hulp, gezondheidszorg en spoedeisende hulp en renoveert schuilkelders en opvangcentra. Verder ontwikkelt Stichting Vluchteling voorlichtingsmaterialen over de herkenning en gevaren van explosieven, brengt de organisatie in Oekraïne met mijnen bezaaide gebieden in kaart en worden opsporingsteams opgeleid. Met de winter op komst deelt Stichting Vluchteling dekens, warme kleren, verwarmingstoestellen en brandstof uit en wordt gezorgd voor het winterklaar maken van opvangcentra. Lees HIER meer over deze hulp.

Terre des Hommes
In Moldavië biedt Terre des Hommes psychosociale hulp aan kinderen en hun ouders of verzorgers via mobiele teams waarin psychologen en maatschappelijk werkers zitten. De teams gaan langs bij de opvangcentra of de particuliere locaties waar de vluchtelingen verblijven. Er wordt ook voorlichting gegeven over migratie en kinderbescherming en allerhande praktische problemen. In Polen ondersteunt Terre des Hommes lokale organisaties die psychosociale zorg bieden en zet het kindvriendelijke ruimtes op. Hulp is er ook in de vorm van distributie van goederen. In de Oekraïne en vier buurlanden steunt Terre des Hommes de nationale kindertelefoon. Medewerkers en vrijwilligers van deze telefonische hulplijnen worden getraind en er wordt geïnvesteerd om het bereik te vergroten en de dienstverlening te verbeteren. Het aantal kinderen die bellen met hulpvragen is flink gestegen. Lees HIER meer over deze hulp.

UNICEF
In Oekraïne ondersteunt UNICEF gezinnen met jonge kinderen of kinderen met een beperking met een geldbedrag van ca. €70 per maand per persoon om in eerste levensbehoeften als water, medicijnen en (kinder)voeding te kunnen voorzien. Daarnaast helpt UNICEF in Oekraïne artsen en andere gezondheidswerkers met vervoersmiddelen zodat zij kinderen kunnen bezoeken om medische zorg te bieden. Kinderziekenhuizen worden voorzien van ambulances om levensreddend vervoer van pasgeborenen en kinderen te verzorgen. Ook heeft UNICEF Spilno Spots ingericht: kindvriendelijke ruimtes in Oekraïne waar UNICEF ondersteuning en kinderbescherming aanbiedt. Dankzij de steun van Giro555 worden een aantal van deze Spilno Spots klaargemaakt voor de winter, bijvoorbeeld door ze van de openlucht te verplaatsen naar een overdekte en verwarmde locatie. Lees HIER meer over deze hulp.

World Vision
In Oekraïne organiseert World Vision grootschalige distributies van voedsel en essentiële benodigdheden. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen hulppakketten onder meer tandpasta en zeep, en 2.700 huishoudens in de regio Zhytomyr ontvingen cash bijdragen, om bijvoorbeeld voedsel of medicijnen te kopen. Voor kinderen worden daarnaast nog speciale activiteiten georganiseerd. In buurland Roemenië bood World Vision gevluchte moeders en kinderen voedselhulp en pakketten met essentiële levensbehoeften. Door speciale  kinderprogramma’s kwamen niet alleen kinderen, maar ook hun gevluchte ouders even op adem. Ook is er gestart met het verstrekken van geldelijke bijdragen, onder meer – op verzoek van de Roemeense overheid, voor het beschermen van kinderen. Lees HIER meer over deze hulp.

GASTDEELNEMERS

Aidsfonds
Aidsfonds heeft in Oekraïne medicijnen geleverd voor mensen met hiv en biedt psychische ondersteuning aan met name jongeren met hiv en aan lhbti-personen. Via zowel chatbots en online platforms, als groepssessies in een aantal steden. Ook in Slowakije en Polen zorgt Aidsfonds dat vluchtelingen met hiv worden gekoppeld aan onmisbare zorg. Lees HIER meer over deze hulp.

ARQ
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is het expertisecentrum op het gebied van psychotrauma. De internationale afdeling, ARQ International, ondersteunt Oekraïense zorgverleners in het helpen voorkomen of verwerken van psychotrauma door het leven in oorlog. ARQ richt zich in Oekraïne voornamelijk op hulpverleners die werken met de meest kwetsbare doelgroepen, waaronder kinderen en gezinnen, ontheemden en slachtoffers van seksueel geweld. Lees HIER meer over deze hulp.

Dokters van de Wereld
In Oekraïne heeft Dokters van de Wereld, met Giro555-geld en andere fondsen, medicijnen en voedsel geleverd aan ziekenhuizen en gezondheidscentra in Dnipro, in Donetsk en in Kiev Oblast. Dokters van de Wereld richt zich ook specifiek op centra voor interne ontheemden, onder andere uit Marioepol. Lees HIER meer over deze hulp.

Dorcas
Dorcas voorziet ontheemde en andere kwetsbare mensen in Transkarpatië en Zaporizja van cash geld, zodat zij zelf kunnen kiezen waar de behoefte ligt en hoe zij dit bedrag besteden. De afgelopen maanden heeft Dorcas veel kwetsbare mensen kunnen ondersteunen. Met het ontvangen geld kunnen zij basisartikelen kopen, zoals voedsel en medicijnen, en hun huur, gas, elektra en transport betalen. Daarnaast biedt Dorcas in Transkarpatië via lokale partners ondersteuning op het gebied van psychosociale hulp. Zij verlenen traumahulp en mentale ondersteuning aan Oekraïners met oorlogstrauma’s, waaronder peuters, kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Lees HIER meer over deze hulp.

Habitat
Habitat biedt vluchtelingen noodopvang bij gastgezinnen of in hotels en zet programma’s op om mensen langdurig onderdak te bieden, bij gastgezinnen of door het bewoonbaar maken van leegstaande gebouwen. Zo biedt Habitat in Hongarije en Polen mensen onderdak via een database met particuliere woningen, en verblijven in Roemenië vluchtelingen in een leegstaand en gerenoveerd studentencomplex. In Polen heeft Habitat de Housing Information Hotline opgezet, waar zowel vluchtelingen, maar verhuurders van appartementen, NGO’s en ambassades terecht kunnen met vragen rondom huisvesting. In totaal heeft Habitat in Polen ruim 5.000 mensen geholpen, mede door het verstrekken van onder andere meubilair en gedoneerde huishoudelijke apparaten. Verder heeft Habitat Polen een aantal grote opvangcentra voor totaal 13.500 mensen voorzien van meubilair.Lees HIER meer over deze hulp.

Pax
PAX werkt samen met lokale partners aan psychosociale ondersteuning van de Oekraïense bevolking, met name bij opvangcentra of punten waar noodhulp wordt uitgedeeld, in gemeenschappen dicht bij het front (Kharkiv, Donetsk, Dnipro) en in gemeenschappen die zwaar geleden hebben onder de bezetting/beschietingen. Samen met lokale partner Dignity Space heeft PAX Oekraïners opgeleid tot ‘Peace Engineers’, die nu actief de mensen in hun gemeenschap ondersteunen. Zij organiseren sessies voor empathische steun of het delen van emoties via vormen van kunstzinnige therapie voor ouders en kinderen in opvangcentra voor vluchtelingen of voor een ouderengroep in een stad niet ver van de frontlijn. Hoewel veel mensen aangeven geen psychische hulp nodig te hebben, is er wel behoefte om samen te komen en in een veilige omgeving hun verhaal te delen. Lees HIER meer over deze hulp.

Tearfund
Tearfund heeft in Oekraïne containers met voedsel en hulpgoederen uitgedeeld. De hulpgoederen zijn vanuit Slowakije en Roemenië naar opslagplaatsen in Oekraïne vervoerd, en vervolgens met kleine voertuigen naar kwetsbare gemeenschappen in Oekraïne gebracht. Iedere container bestond voor ruim 80% uit voedselproducten (waaronder rijst, olie, pasta, bloem) en voor bijna 20% uit andere hulpgoederen (dekens, matrassen en verzorgingsproducten als shampoo en toiletpapier). Lees HIER meer over deze hulp.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.