Hulpverlening in en rond Oekraïne in volle gang

Al sinds het begin van het conflict in Oekraïne zijn de hulporganisaties achter Giro555 druk bezig met de hulpverlening aan de getroffen bevolking. Dit doen zij in Oekraïne zelf en ook aan vluchtelingen die de grens naar omliggende landen zijn overgestoken. 

Mede dankzij de opbrengst van de actie Samen in actie voor Oekraïne en de nog altijd binnenkomende donaties, kunnen de organisaties nog meer betekenen voor Oekraïners die onze hulp hard nodig hebben.

Hieronder zie je een eerste overzicht van hulpactiviteiten die de organisaties achter Giro555 met de actieopbrengst uitvoeren. Regelmatig komen er nieuwe activiteiten bij. Wil je op de hoogte blijven van de hulpverlening? Geef je hier op voor de hulp-update en volg ons op social media.

CARE
De hulpverleners en lokale partners van CARE distribueren in Oekraïne allerlei hulpgoederen en eerste levensbehoeften. Ook trainen zij vrijwilligers die vluchtelingen opvangen aan de grens en leiden zij psychologen en artsen op om de nodige steun te geven aan mensen die getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen. In Polen verstrekt CARE ook contant geld aan vluchtelingen, zodat zij zelf kunnen aanschaffen waar ze het meeste behoefte aan hebben. Ook biedt de organisatie de mogelijkheid aan werk te verrichten tegen een eerlijke vergoeding. In Roemenië biedt CARE psychologische zorg en voedselpakketten aan mensen in opvanglocaties. CARE werkt samen met maatschappelijke organisaties ter plaatse om de slagkracht te vergroten.

Cordaid
Als lid van het wereldwijde Caritas-netwerk heeft Cordaid via twee lokale partnerorganisaties in Oekraïne direct vanaf het begin van de crisis zo’n 352.000 Oekraïners kunnen steunen met onderdak, voedsel, hygiëneproducten en medicijnen. Ook in de omringende landen zijn medewerkers en vrijwilligers van tal van partnerorganisaties bezig vluchtelingen op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen met eerste levensbehoeften, geld of traumaverwerking. Vanuit Nederland transporteert Cordaid ook generatoren die werken op zonne-energie, zodat Oekraïners weer gebruik kunnen maken van stroom. 

Kerk in Actie
In Hongarije en Oekraïne biedt Kerk in Actie hulp via partner Hungarian Interchurch Aid. Zij transporteren voedsel en medicijnen naar Oekraïne, organiseren ontvangstcentra voor vluchtelingen aan grens tussen Hongarije en Oekraïne en creëren veilige ruimtes voor vrouwen met kinderen. 
In Oekraïne levert de partnerorganisatie noodhulppakketten en medische ondersteuning in het conflictgebied en helpt mee de bevolking te evacueren. Mensen die de grens met Polen zijn overgestoken kunnen reken op steun in de ontvangstcentra van het netwerk van kerken, waartoe Kerk in Actie behoort. Ook in Moldavië kunnen vluchtelingen rekenen op onderdak, voedsel, kleding en medische zorg.

Oxfam Novib 
Samen met partnerorganisaties ontfermt Oxfam Novib zich over vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne en levert onder andere voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Oxfam Novib ondersteunt de partnerorganisaties met geld, trainingen en de nodige hulpgoederen. De medewerkers en vrijwilligers delen ook vouchers uit waarmee vluchtelingen zelf kunnen kopen wat zij nodig hebben.

Oxfam Novib zet zich daarnaast in voor mensen die het extra moeilijk hebben in het conflict, zoals de Oekraïense Romagemeenschap, LGBTQIA+-mensen en mensen van kleur. Ook vrouwen, ouderen en mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar in noodsituaties. De hulpverleners bieden voorlichting en begeleiding en werken aan veilige vluchtroutes waarbij mensen beschermd zijn tegen mensenhandel, racisme en uitbuiting.

Plan International
Plan International biedt medische en psychosociale hulp aan meisjes, vrouwen en hun families. Mobiele, medische teams in Oekraïne en buurlanden brengen hulp ‘dichtbij’, met speciale zorg voor slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld. Naast een veilige opvang verwijst Plan International slachtoffers door naar gespecialiseerde hulp. Ook voorziet de organisatie ziekenhuizen van medicijnen en chirurgisch gereedschap. Mensen die zich ophouden in schuilkelders of op de vlucht zijn geslagen kunnen rekenen op de nodige hygiënische producten, zoals zeep, maandverband en luiers.

In ontvangstcentra in buurlanden zet Plan International veilige speelplekken op – de zogenaamde Child Friendly Spaces. Hier kunnen kinderen zich weer even normaal voelen en starten met hun herstel. Via uitgedeelde tablets hebben zij toegang tot online onderwijs. Plan International ondersteunt daarnaast bij de registratie van kinderen in grensgebieden, zodat (alleenreizende) kinderen veilig blijven.

Rode Kruis
Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis helpen 2 miljoen mensen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. In het land zelf ondersteunen zij ontheemden in alle getroffen regio’s met noodopvang, gezondheidszorg en geld. Ook in de omringende landen is het Rode Kruis actief. Zo heeft de Poolse organisatie reddingsteams gemobiliseerd gezondheidszorg verlenen en hulpgoederen inzamelen en uitdelen. Verschillende afdelingen van het Rode Kruis houden zich samen met de lokale autoriteiten bezig met het organiseren van huisvesting van vluchtelingen.

Save the Children
Hulpverleners van Save the Children en hun lokale partners helpen in Oekraïne bij het evacueren van volwassenen en kinderen uit zwaar getroffen gebieden. Save the Children verstrekt voedselpakketten, schoon drinkwater, dekens, luiers en vouchers voor de aanschaf van eerste levensbehoeften. Maatschappelijk werkers bieden psychosociale hulp aan kinderen en volwassenen. 

In Polen en Roemenië heeft Save the Children bij grote opvanglocaties kindvriendelijke ruimtes ingericht waar kinderen kunnen spelen en leren. Ook moeders en baby’s kunnen hier terecht. In Warschau opent Save the Children een Oekraïense school voor kinderen en leerkrachten uit Oekraïne.

Stichting Vluchteling
In de Oekraïnse stad Lviv vangt Stichting Vluchteling ontheemden op en ondersteunt een kinderziekenhuis, onder andere door de kelder van het ziekenhuis gereed te maken als een veilige bunker tijdens bombardementen. Verder zorgen de lokale partnerorganisaties voor bedden en matrassen in de opvangcentra, leveren zij de nodige hygiëneproducten en staat er een mobiele kliniek over de grens in Moldavië waar mensen kunnen rekenen op basisgezondheidszorg. Ook maakt Stichting Vluchteling medicijntransporten mogelijk naar zes ziekenhuizen in Oekraïne. 

Terre des Hommes
Terre des Hommes ondersteunt in samenwerking met War Child lokale organisaties in Moldavië, waar mobiele teams moeders en hun kinderen bijstaan met psychosociale zorg. In Polen geeft Terre des Hommes samen met lokale partnerorganisaties en de Terre des Hommes Internationale federatie hulp aan kinderen en hun ouders in de vorm van eerste veilige opvang, distributie van non food items, psychosociale hulp en voorlichting over veiligheid en risico’s van (seksuele) uitbuiting. 

UNICEF
UNICEF helpt kwetsbare gezinnen in Oekraïne met financiële bijstand. De kinderrechtenorganisatie is deze week gestart met het overmaken van geld aan 50.000 gezinnen. Dit zijn voornamelijk gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met kinderen die een beperking hebben. Per gezinslid wordt een geldbedrag van 70 euro uitgekeerd voor een periode van drie maanden. UNICEF verleent financiële bijstand in noodsituaties zoals in Oekraïne, omdat dit een effectieve manier is om in onmiddellijke behoeften van kinderen te voorzien. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, hygiëneproducten en brandstof. Op de lange termijn vergroot het hun veerkracht en weerbaarheid in crisissituaties.    

World Vision
De hulpverleners van World Vision hebben inmiddels bijna 48.000 mensen in Oekraïne, Roemenië en Moldavië bereikt met noodhulp. Meer dan 8 ton aan voedselhulp aangevuld met ziekenhuisbenodigdheden en hygiëneproducten ging naar ziekenhuizen en lokale organisaties in de Oekraïense stad Tsjernivtsi die ontheemde gezinnen helpen.

In Roemenië ondersteunt World Vision vluchtelingen na hun aankomst uit Oekraïne door veilige, warme ruimtes te bieden terwijl hun papieren worden verwerkt en het ondersteunen van bestaande opvangplekken. Inmiddels zijn de eerste twee Child Friendly Spaces opgezet, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en zij de nodige ondersteuning krijgen bij het verwerken van hun trauma’s. Nog eens 4.800 mensen kunnen rekenen op onderdak, sanitaire voorzieningen, transport- en bescherming tegen mensenhandel, seksuele uitbuiting en misbruik. Ook is er 2 ton aan voedsel en hygiëneproducten geleverd aan een opvangcentrum in Boekarest waar 2.000 bedden staan.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.