Kwaliteitsstandaarden van hulporganisaties achter Giro555

Alle organisaties die toegelaten willen worden tot Giro555 moeten voldoen aan een aantal criteria. Dit zorgt ervoor dat de organisaties die deelnemen professioneel zijn en kwalitatief goede en effectieve noodhulp kunnen verlenen. Alle criteria zijn vastgelegd in het organisatiereglement.

Een deel van de criteria is van toepassing op de werkzaamheden van de Nederlandse organisatie. Een ander deel gaat over de hulpverlening van samenwerkende hulporganisaties in de rampgebieden, die moet voldoen aan internationale standaarden en principes.

Eén daarvan is de ‘Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief’.

SPHERE standaarden
Daarnaast hanteren alle samenwerkende hulporganisaties de SPHERE-standaarden. Met deze internationaal vastgestelde standaarden zeggen de hulporganisaties dat zij al het mogelijke zullen doen om menselijk lijden als gevolg van rampen en conflicten te verlichten. En dat elk mens dat door een ramp getroffen wordt, recht heeft op een waardig leven en recht op hulp. De SPHERE-standaarden geven maatstaven voor de kwaliteit van hulp en voor verantwoording naar de slachtoffers van rampen.

Lees hier meer over de ‘Sphere standaarden’.

Core Humanitarian Standard
Ook committeren de aangesloten organisaties zich aan de ‘Core Humanitarian Standard’. Deze bevat negen richtlijnen die humanitaire hulpverleners gebruiken. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat mensen die door rampen zijn getroffen, tijdige, hoogwaardige en passende humanitaire hulp krijgen.

Bekijk hier de negen richtlijnen van de ‘Core Humanitarian Standard’.

Grand Bargain
Ook volgen de aangesloten organisaties de verplichtingen die tot stand zijn gebracht in mei 2016: de Grand Bargain. De Grand Bargain is een overeenkomst tussen humanitaire donoren en hulporganisaties om humanitaire hulp effectiever en efficiënter te maken. Het doel is om meer mensen in nood te bereiken en minder geld uit te geven aan administratie en overheadkosten, terwijl ook het ontwerp en de uitvoering van humanitaire actie worden verbeterd. Om deze doelen te bereiken zijn 51 gedeelde verplichtingen tot stand gebracht.

Lees hier meer over de ‘Grand Bargain’.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Uiteraard zetten de organisaties achter Giro555 zich ook in voor een duurzame wereld. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen.

Lees hier meer over de ‘SDG’s’.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie