Kwaliteitsstandaarden van hulporganisaties achter Giro555

Alle organisaties die toegelaten willen worden tot Giro555 moeten voldoen aan een aantal criteria. Dit zorgt ervoor dat de organisaties die deelnemen professioneel zijn en kwalitatief goede en effectieve noodhulp kunnen verlenen. Alle criteria zijn vastgelegd in het organisatiereglement .

Een deel van de criteria is van toepassing op de werkzaamheden van de Nederlandse organisatie. Een ander deel gaat over de hulpverlening van samenwerkende hulporganisaties in de rampgebieden, die moet voldoen aan internationale standaarden en principes.

Eén daarvan is de ‘Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief’.

SPHERE standaarden
Daarnaast hanteren alle samenwerkende hulporganisaties de SPHERE-standaarden. Met deze internationaal vastgestelde standaarden zeggen de hulporganisaties dat zij al het mogelijke zullen doen om menselijk lijden als gevolg van rampen en conflicten te verlichten. En dat elk mens dat door een ramp getroffen wordt, recht heeft op een waardig leven en recht op hulp.

De SPHERE-standaarden geven maatstaven voor de kwaliteit van hulp en voor verantwoording naar de slachtoffers van rampen. Zo geven de standaarden aan dat iemand toegang moet hebben tot voldoende en schoon water en tot genoeg en passende voeding. Naast de standaarden zijn er richtlijnen die aangeven hoeveel liter water iemand idealiter per dag tot zijn beschikking heeft of hoeveel latrines er aanwezig zouden moeten zijn. Deze richtlijnen zijn indicaties en bedoeld om de standaarden concreet en meetbaar te maken.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie