Samenwerking en coördinatie

Samenwerking in Nederland
Tijdens een Nationale Actie werken de 11 samenwerkende organisaties in Nederland samen bij het voeren van een actie om geld in te zamelen voor hulp aan de slachtoffers. Zij richten één actiecentrum op en delen één rekeningnummer om giften te verzamelen. Dit garandeert lage actiekosten, voorkomt onnodige onderlinge competitie en zorgt dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zo eenvoudig mogelijk geld kunnen doneren.
Na afloop rapporteren de samenwerkende hulporganisaties volgens dezelfde formats over de wijze waarop zij het gedoneerde geld inzetten. Giro555 bundelt deze rapportages en zorgt voor communicatie hierover naar het publiek.

Samenwerking met partners en koepelorganisaties
Alle 11 samenwerkende hulporganisaties zijn lid van een groter netwerk en werken samen via een internationale koepel, met zusterorganisaties of via uitvoerende lokale partnerorganisaties. Binnen deze verschillende samenwerkingsverbanden wordt de hulp afgestemd. De nationale organisaties of nationale afdelingen van de internationale organisatie bestaan voornamelijk uit lokale hulpverleners die de omgeving, tradities, cultuur en lokale bevolking goed kennen.

Samenwerking en coördinatie in het rampgebied
Bij een grote ramp, waar vanwege de omvang van de ramp en het aantal slachtoffers een groot aantal hulporganisaties actief is, is coördinatie en afstemming essentieel. De overheid van een getroffen land is verantwoordelijk voor deze coördinatie en wordt daarin bijgestaan door UN-OCHA, een onderdeel van de Verenigde Naties.

UN-OCHA is verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle overheden, nationale en internationale hulporganisaties en zorgt dat deze organisaties gezamenlijk werken aan de best mogelijke noodhulpactie om menselijk leed te verlichten. Alle hulporganisaties worden gevraagd deel te nemen. Ook de hulporganisaties achter Giro555 nemen direct of via hun koepel- of uitvoerende organisaties deel aan deze overleggen. Zij communiceren hierbij rechtstreeks met UN-OCHA en andere organisaties.

UN-OCHA werkt met zogenaamde clusters voor de planning en coördinatie van de hulp. Clusters zijn thema’s als ‘gezondheidszorg’, ‘voedsel’ of ‘onderdak’. Door de hulp per cluster te coördineren wordt gezorgd dat elk geografische en thematische gebied en elke bevolkingsgroepen zo goed mogelijk wordt bereikt. Daarbij helpt de clusterbenadering voorkomen dat hulpactiviteiten dubbel worden uitgevoerd. De organisaties binnen elk cluster komen regelmatig bijeen om kennis uit te wisselen, taken te verdelen en activiteiten op elkaar af te stemmen.

Naarmate de wederopbouw in een land vordert, draagt UN-OCHA steeds meer coördinerende taken over aan de overheid en faseert zij langzaam uit.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie