Wat doen de hulporganisaties met de actieopbrengst voor de slachtoffers van de aardbeving? 

In de nacht van maandag 6 februari 2023  zijn miljoenen mensen in Turkije en Syrië opgeschrikt door krachtige aardbevingen en naschokken die een enorme schade hebben aangericht. Meer dan 50.000 mensen zijn overleden en vele anderen raakten gewond. Zeker 2,7 miljoen mensen raakten dakloos.

Mede dankzij het overweldigende succes van de Giro555-actie konden de hulporganisaties achter Giro555 de hulpverlening aan de getroffen bevolking starten en verder opvoeren. De organisaties zijn direct gestart met het bieden van hulp op het gebied van tijdelijk onderdak, water en sanitatie, medische zorg, eten en drinken. Ook deelden de organisaties hulpgoederen uit, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. De overlevenden hebben contant geld en cash vouchers ontvangen zodat ze zelf konden kopen wat ze nodig hebben. Daarnaast werd er psychosociale hulp en trauma begeleiding geboden en hebben hulporganisaties achter Giro555 veilige plekken voor kinderen gecreëerd waar zij konden leren en spelen.

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Het bureau van Giro555 verzamelt en deelt informatie over het rampgebied en rapporteert over hoe donaties zijn besteed. De organisaties die in een gebied hulp verlenen, maken samen afspraken om de hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Hieronder lees je in het kort per hulporganisatie welke hulp zij in de eerste zes maanden hebben verleend en vind je linkjes naar hun websites voor meer informatie. De hulp blijft ondertussen onverminderd doorgaan.

CARE
Met financiering van Giro555 heeft CARE Turkije noodhulp verleend aan getroffenen in zowel Turkije als Syrië. CAREleverde onder meer voedsel en onderdak, maar ook water- en hygiëne voorzieningen. In de Turkse provincie Sanliurfa, zijn tot nu toe 5.500 huishoudens geholpen met voedsel en hygiëneproducten. Verder is er in Hatay en Gaziantep ondersteuning geboden in de vorm van voedsel, onderdak en wederopbouw. In Syrië hebben tot op heden 994 huishoudens contant geld ontvangen om voedsel van te kopen. Daarnaast zijn 302 personen betrokken bij cash-for-work programma’s en hebben 34.978 getroffenen weer toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van CARE

Cordaid
Het grootste deel van de hulpverlening van Cordaid is naar Syrië gegaan, waar de organisatie met lokale partners werkt aan onderdak, voedsel, hygiëneproducten, financiële steun en psychosociale hulp. De Syrische partners leveren ook essentiële benodigdheden voor de aanstaande winterse kou en zorgen voor onderwijs en veilige plekken waar zij activiteiten voor kinderen organiseren.

Ook in Turkije heeft Cordaid met lokale partners noodhulp verleend. Daar zijn de activiteiten vooral gericht op het steunen van moeilijk bereikbare groepen in kwetsbare situaties. Zij worden voorzien van onder meer voedsel en hygiëneproducten. Ook organiseren de partners activiteiten voor kinderen en is er een informatiecentrum waar rechtshulp wordt verleend.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van Cordaid

Kerk in Actie
Twee nationale en twee internationale leden van Action by Churches Together (ACT) Alliance en hun lokale partners hebben de afgelopen maanden namens Kerk in Actie en met inzet van Giro555-gelden hulp geboden aan 1,2 miljoen personen (waaronder 1,1 miljoen mensen door het herstel van 14 grote bakkerijen) in Aleppo, Idlib, Hama, Homs, Latakia en Tartous in Syrië, die zijn getroffen door de aardbevingen. Deze organisaties zijn al jaren actief in Syrië vanwege de burgeroorlog. Na de aardbevingen konden zij daarom vrijwel direct noodhulp gaan verlenen.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van Kerk in Actie  

Het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft met de donaties van Giro555 duizenden voedselpakketten uitgedeeld aan mensen in Syrië. Ook deelde het Rode Kruis daar grote aantallen hygiënekits uit en werden de ambulancediensten ondersteund. In Turkije bestond de hulp uit het uitdelen en distribueren van voedsel, verschaffen van onderdak en zorgen voor accommodatie voor mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Zij kregen ook spullen die voorzien in hun basis levensbehoeften, financiële ondersteuning en hygiënekits.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van het Rode Kruis

Oxfam Novib
Oxfam Novib werkt samen met partnerorganisaties in Gaziantep, Kahramanmaras en Hatay in Turkije en in Aleppo, Idlib, Hama en Lattakia in Syrië. In de eerste zes maanden heeft Oxfam reparaties aan de waterinfrastructuur uitgevoerd, (drink)water geleverd per tankwagen, voedselpakketten uitgedeeld en belangrijke items uitgedeeld om de getroffen bevolking veilig door de warme zomermaanden heen te helpen. Ook heeft Oxfam latrines en douches geïnstalleerd en onderhouden, waaronder in informele opvanglocaties in Turkije, waar ook (Syrische) vluchtelingen worden opgevangen.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van Oxfam Novib

Save the Children
Save the Children werkt zowel in Turkije als Syrië in door de aardbeving getroffen gebieden. Save the Children had al voor de ramp kantoren in Gaziantep en Hatay en kon mede daardoor snel reageren. Samen met lokale partners deelt Save the Children levensreddende voedselrantsoenen, brandhout, pakketten met non-foodartikelen zoals dekens, shampoo en kleding en contant geld uit. We ondersteunen kwetsbare gezinnen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, psychosociale ondersteuning en kinderbescherming. We helpen families met toegang tot essentiële diensten en versterken hun weerbaarheid. In Syrië steunen we ook ziekenhuizen. Sinds de aardbeving zijn in Turkije en Syrië 586,951 mensen bereikt waarvan ruim 101,260 met giro555-fondsen.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van Save the Children

Stichting Vluchteling
Met de financiering van Giro555 biedt Stichting Vluchteling in samenwerking met partners hulp aan slachtoffers van de aardbeving. In Turkije deelde Stichting Vluchteling met partners 6.000 hygiëne pakketten uit, installeerden ze 90 latrines en hielpen ze kleine bedrijven aan een herstart. Daarnaast boden ze kleding en schoonmaakspullen aan 320 gezinnen, en deelden ze aan 98 kinderen schoolspullen uit. In Syrië hielp Stichting Vluchteling samen met partners 650 gezinnen aan financiële steun, gaven ze training en gereedschap aan 800 vrijwilligers om puin te ruimen en werden 129 ingestorte huizen herbouwd. Daarnaast gaven ze 86 families essentiële huishoudelijke artikelen en deelden ze onder andere matrassen, dekens en winterkleding uit aan 8.113 mensen. Ook werden via de partners 11.588 patiënten voorzien van gezondheidszorg.  

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van Stichting Vluchteling

UNICEF
UNICEF zet alles op alles om hulp te bieden aan de kinderen en gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving van februari. Ook nu ervaren zij nog de grote gevolgen van de aardbeving. Met het geld van Giro555 ondersteunt UNICEF in Turkije onderwijsprojecten: na een ramp is onderwijs cruciaal voor kinderen. Niet alleen om een leerachterstand te voorkomen, maar ook voor hun mentale welzijn. Ook zorgt UNICEF met het Giro555 geld voor psychosociale ondersteuning en kinderbescherming. In Syrië wordt het Giro555 geld ingezet voor toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, essentieel om ziektes te voorkomen. Ook worden kwetsbare gezinnen ondersteund met een geldbedrag voor hun basisbehoeften, op die manier kunnen gezinnen zelf beslissen wat voor hen het belangrijkste is op dit moment – en dat is wel zo fijn.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van UNICEF

World Vision
De hulpverleners van World Vision kwamen direct in actie na de aardbeving. Inmiddels heeft de noodhulp van World Vision bijna een miljoen mannen, vrouwen en kinderen in Turkije en Syrië bereikt, mede dankzij het geld van Giro555. World Vision gaf prioriteit aan schoon en veilig drinkwater en verstrekte cash vouchers aan gezinnen om te kunnen overleven. World Vision zorgde ervoor dat getroffen scholen lesmaterialen ontvingen. Meer dan 32 duizend kinderen kregen psychosociale ondersteuning. Ondertussen werden samen met de lokale bevolking voorbereidingen getroffen om vijftien scholen te herstellen en noodwoningen voor slachtoffers te realiseren.

Meer informatie over deze hulpactiviteiten lees je hier op de website van World Vision

Gastdeelnemers:

Bij uitzonderlijk grote rampen kunnen hulporganisaties die geen vaste deelnemer zijn van Giro555 maar wel hulp aanbieden, gastdeelnemer worden van een specifieke actie. Zij moeten daarvoor voldoen aan een aantal criteria: ze hebben een staat van dienst in het rampgebied en een goed logistiek netwerk ter plaatse en bieden toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande 11 samenwerkende hulporganisaties, bijvoorbeeld in expertise of een (lokaal) netwerk in specifieke delen van het rampgebied.Deze hulporganisaties hebben zich later aangesloten bij de nationale actie. De hulpverlening met Giro555-gelden is daarmee ook later gestart. 

Dokters van de Wereld
In Turkije heeft Dokters van de Wereld ervaren mobiele medische teams operationeel. Elk team bestaat onder meer uit een arts, een verloskundige, een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Zij bieden medische noodhulp. Ook bieden ze veilige ruimtes, waar vooral vrouwen en kinderen kunnen douchen, hygiëneproducten ontvangen en groeps- en individuele counseling krijgen. Via een mobiele keuken delen ze eten uit. Dokters van de Wereld is erkend door het Turkse ministerie van Volksgezondheid als een toonaangevende gezondheids-NGO in de provincie Hatay. Ze coördineren de noodhulp van alle ngo’s in het gebied en zijn bevoegd om gezondheidszorg te verlenen en medicijnen te verstrekken.

In Noordwest-Syrië was Dokters van de Wereld al actief voor de aardbevingen. Ze hebben in 8 klinieken voor eerstelijnsgezondheidszorg en 2 mobiele medische teams in West-Aleppo en Idlib. Dokters van de Wereld koopt medicijnen in die ze via onze klinieken en medische teams verstrekken.

Meer informatie over de hulpactiviteiten lees je hier op de website van van Dokters van de Wereld

Habitat
Habitat en haar (lokale) partnerorganisaties werken in Turkije aan de wederopbouw. Hun doel is om zoveel mogelijk mensen uit overvolle opvangkampen terug naar hun – herstelde en (weer) veilige – huis te begeleiden. Dit doen zij door – vanuit hun bouwexpertise – te beoordelen welke huizen veilig zijn en welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Belangrijk hierbij is ook om de getraumatiseerde bevolking van betrouwbare informatie te voorzien en hen goed te begeleiden zodat zij vol vertrouwen terug naar huis kunnen en hun leven weer op kunnen pakken. Hierdoor komt er ook meer ruimte in de opvang voor de mensen die niet naar huis terug kunnen.

Meer informatie over de hulpactiviteiten lees je hier op de website van Habitat

Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNG International ondersteunt drie gemeenten in het aardbevingsgebied in Turkije in de wederopbouw na de aardbeving: Seyhan (Adana), Kahramanmaraş en Osmaniye. VNG International ondersteunt de gemeenten zodat de gemeenten zo snel mogelijk de wederopbouw kunnen coördineren. Een belangrijke activiteit is de ontwikkeling van een Lokaal Herstelplan waarin strategieën worden geschreven voor de lange termijn wederopbouw. Die strategieën worden ingevuld met concrete projecten. VNG Internationaal werkt nauw samen met de 3 projectgroepen om de Lokale Herstelplannen te ontwikkelen. Daarnaast zal VNG International subsidies verstrekken aan de gemeenten voor de reconstructie en het herstel na de aardbevingen.

Meer informatie over de hulpactiviteiten lees je hier op de website van Vereniging Nederlandse Gemeenten 

War Child
Zes maanden na de vernietigende aardbevingen is War Child’s missie in Syrië nog altijd glashelder: psychologische naschokken voor kinderen voorkomen. Direct na de ramp waren onze collega’s in Syrië ter plaatse om psychosociale noodhulp te bieden. Sindsdien kunnen zij dankzij de Giro555-donaties hun mentale hulpacties uitbreiden, scholen wederopbouwen en onderwijsactiviteiten opschalen. Zij zetten veilige plekken op waar kinderen hun verdriet leren verwerken dankzij psychosociale hulp-, creatieve-, sportieve-, en spelactiviteiten. Ze voorzien kinderen van schoolspullen en hun gezinnen van broodpakketten. Met speciale rehabilitatie- en beschermingstrainingen geven ze ouders de kracht én kennis om er voor hun gezin te kunnen zijn.

Meer informatie over de hulpactiviteiten lees je hier op de website van War Child

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie