Ebola: wat doen de hulporganisaties?

2 november 2014

De ebola-uitbraak in West-Afrika is allang niet meer alleen een medische crisis. Het is een humanitaire ramp die meer dan een miljoen mensen treft. Het aantal slachtoffers blijft razendsnel stijgen. Op dit moment zijn 13 567 besmettingen bekend en 4951 mensen zijn gestorven aan de ziekte.  Complete samenlevingen zijn ontwricht door deze ramp. Verlamd als door een infarct staat alles stil. 

Er is dringend behoefte aan medische hulp, weeskinderen hebben zorg nodig, honderdduizenden zitten zonder werk en inkomen, er is voedseltekort, tekort aan schoon water, aan veilige begrafenissen, de reguliere gezondheidszorg is ingeklapt en er is grote behoefte aan traumabegeleiding en aan voorlichting.  Alle hulporganisaties achter Giro555 zetten zich in voor hulpverlening. 

Onze aandacht gaat uit naar de mensen die direct en indirect getroffen worden door ebola in West-Afrika.

De prioriteiten zijn:
1. Voornamelijk medisch personeel, maar ook andere hulpverleners ter plekke krijgen
2. Internationale en lokale coördinatie
3. Hulp voor preventie, voorlichting en hulp voor de ramp naast de ramp, zoals: zorg voor weeskinderen, het overeind houden van de reguliere gezondheidszorg, economische steun, het overeind houden van de voedsel productie, et cetera
4. Financiële middelen

Er is een groeiende behoefte aan fondsen maar met geld alléén kunnen we deze crisis nu niet oplossen.

De hulporganisaties zijn continu in contact met een breed scala van betrokken partijen die allemaal een rol spelen in de bestrijding van de crisis, zoals de Nederlandse overheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, de medische sector, de verzekeringsbranche, andere hulporganisaties zoals Artsen zonder Grenzen, het bedrijfsleven, et cetera.

U wilt helpen, wat kunt u doen?
Hulporganisaties vragen het publiek om geld te doneren via hun website en hun eigen rekeningnummers voor de bestrijding van ebola.

Dit doen de hulporganisaties achter Giro555 in de strijd tegen ebola:

Hulp door Rode Kruis
Het Rode Kruis is in totaal in 14 landen actief, met hulpverlening gericht op 36 miljoen mensen. Het Rode Kruis past een 5-pilaren benadering toe in Sierra Leone, Liberia, Guinea, Nigeria en Senegal bestaande uit: (1) communicatie met begunstigden en sociale mobilisatie, (2) traceren en bewaken van personen met wie (mogelijke) Ebola patiënten in contact zijn geweest, (3) psychosociale ondersteuning, (4) management van Ebola gevallen en (5) waardig beheer van de doden, begrafenissen en desinfectie. Al deze pilaren moeten aanwezig zijn om Ebola effectief te kunnen bestrijden. In Mali, Ivoorkust, Kameroen, Togo, Benin, Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Gambia, Kenia en Guinee Bissau richt het Rode Kruis zich op voorlichting- en paraatheidsactiviteiten. In Sierra Leone, en binnenkort ook in Guinea, heeft het Rode Kruis Ebola behandelcentra.

Hulp door Oxfam Novib
Oxfam breidt haar werk in 5 landen flink uit: Sierra Leone, Liberia, Senegal, Gambia en Guinea Bissau en monitoort de situatie nauwkeurig in Nigeria en Oeganda. Oxfam onderneemt activiteiten rondom preventie, met publieksvoorlichting over schoon en veilig drinkwater en hygiëne, de verbetering van sanitaire voorzieningen en de distributie van materiaal voor de hygiëne aan Ebola-behandelingscentra en gemeenschapscentra.

Hulp door UNICEF
UNICEF levert desinfecterende producten, zeep en chloor en geeft voorlichting om overdracht van het virus te voorkomen. In landen met uitbraak zorgt UNICEF dat essentiële diensten beschikbaar blijven voor kinderen: kinderen van moeders met Ebola bijvoeden, ondersteuning aan zorgcentra zodat ook diarree, longontsteking en malaria behandeld worden, inenten tegen mazelen. Ook zorgt UNICEF voor alternatief onderwijs en psychosociale steun voor getroffen gezinnen. In landen waar nog geen uitbraak is (Senegal, Nigeria, Mali, Guinee Bissau, Ghana, Benin, Ivoorkust, Burkina Faso) richt UNICEF zich op voorlichting en paraatheid: publieksvoorlichting, responsplannen maken met overheid en partners en essentiële goederen (medicijnen, beschermende pakken) klaarzetten.

Hulp door ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in actie zijn via hun koepel, de ACT alliance, actief in Liberia en in Sierra Leone. Activiteiten liggen op het vlak van bewustwording, hulp aan/training van  gezondheidswerkers, promotie van hygiëne, tegengaan van  stigmatisering en de bouw van isolatie-centra voor behandeling van patiënten. De Wereldraad van kerken heeft geholpen voor de regio begrafenisrituelen te ontwerpen die besmetting tegengaan. Een lokale partner buiten het netwerk overweegt actief te worden.

Hulp door Cordaid
Naast het verstrekken van kits en het geven van voorlichting (zoals via het speciaal ontwikkelde Ebola serious gaming spel), richt Cordaid zich vooral op het zo goed mogelijk overeind houden van het gezondheidssysteem en dat straks weer te herstellen. Ook probeert Cordaid aandacht te blijven geven aan andere kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen en op de preventie en behandeling van andere ziektes zoals malaria. Cordaid ondersteunt lokale gezondheidszorgorganisaties in hun werk om verspreiding van het virus te voorkomen.

Hulp door Save the Children
Save the Children werkt in Liberia, Guinee en Sierra Leone in de strijd tegen ebola. De hulporganisatie bouwt Ebola behandel- en zorgcentra om besmette mensen op te vangen, levert medische apparatuur en ondersteunt het reguliere gezondheidssysteem. Ze traint gezondheidsmedewerkers om te achterhalen waar en hoe besmettingen hebben plaatsgevonden. Ook medewerkers van kinderwelzijnsorganisaties worden getraind om bewustwording over de oorzaak en de gevaren van het ebola-virus te creëren. Daarnaast Save organiseert voorlichtingscampagnes via radio, posters, flyers en distribueert beschermende kleding en kits. Ook wordt bescherming geboden aan kinderen die hun ouders hebben verloren aan Ebola.

Hulp door World Vision
World Vision werkt in Sierra Leone, Niger, Senegal, Ghana en Mauritanië en traint de gezondheidswerkers. Daarnaast steunt World Vision het ministerie van Gezondheidszorg in het bieden van materialen als chloor en zeep ter bescherming van gezondheidswerkers. Ook zorgt World Vision voor bewustwording met campagnes op radio, tv en via drukwerk.

Hulp door CARE
CARE helpt bij preventie van de Ebola besmetting door mensen voor te lichten en door het verbeteren van de hygiëne. CARE werkt hierbij in de meest kwetsbare en afgelegen gemeenschappen in West-Afrika, daar waar hulp het hardst nodig is. Ook ondersteunt CARE vrouwen door het uitdelen van voedselpakketten bestaande uit rijst, bonen en olie om gemiste oogsten te ondervangen.
CARE zorgt voor publieksvoorlichting over het voorkomen van ebola in kerken, moskeeën, en bestaande lokale groepen in de gemeenschap.In Sierra Leone zijn 8000 posters en 120 T shirts verspreid over ebola-preventie aan leiders in de gemeenschappen. Ook worden preventieboodschappen verspreid middels radio (via lokale zenders in lokaal dialect), toneelspel en huis-aan-huis bezoeken. CARE gaat hygiënevoorlichting geven aan meer dan 20.000 vluchtelingen die in vluchtelingenkampen in Bahn en PTP, Liberia, wonen. Juist in deze kampen kan de ziekte zich snel verspreiden vanwege de leefomstandigheden van de vluchtelingen. Via CARE teams zijn er in risicogebieden inmiddels 1100 hygiënekits aan 6000 mensen uitgedeeld.

Hulp door Terre des Hommes
Terre des Hommes is actief rondom de Ebola bestrijding in Guinee. Activiteiten bestaan uit de distributie van hygiënemiddelen en het geven van voorlichting. Andere activiteiten bestaan uit re-integratieprogramma’s voor kinderen en families die door het virus getroffen zijn en trainingen aan gezondheidswerkers om kinderen psychosociaal te begeleiden.

Hulp door Stichting Vluchteling
Partner International Rescue Committee (IRC) van Stichting Vluchteling is op grote schaal actief in Sierra Leone en Liberia. Gezondheidswerkers worden getraind op het gebied van infectie, preventie en controle, hoe Ebola wordt overgedragen en in procedures rondom contacttracing, isolatie en verwijzing. Medicijnen, desinfecterende middelen en hulpgoederen worden ingekocht en gedistribueerd. Er wordt psychosociale hulp verleend en logistieke ondersteuning geboden. Hulp wordt momenteel opgeschaald met o.a. de bouw van een isolatie unit en een Ebola behandelcentrum met 100 bedden in Monrovia.

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie