Opbrengst ‘Samen in actie voor Oekraïne’ grotendeels besteed

Sinds de start van ‘Samen in actie voor Oekraïne’ op 28 februari 2022, hebben de organisaties achter Giro555 bijna 5 miljoen Oekraïners kunnen helpen met (nood)hulp. De afgelopen twee jaar is zo’n 84% van het geld besteed aan intensieve en vooral praktische (nood)hulpverlening aan Oekraïners, zoals onderdak, winteropvang, voedsel en medische zorg. Daarnaast zetten de organisaties zich in voor psychosociale hulp, veilig en passend onderwijs, taallessen, schoolinschrijvingen, hulp bij visa-aanvragen en juridische ondersteuning. De humanitaire situatie blijft ernstig. Hulp blijft daarom doorgaan in Oekraïne en de buurlanden.

De driejarige Eva en haar moeder Yana wachten in een kindvriendelijke ruimte op het treinstation op hun treinaansluiting. Ze vluchten voor de beschietingen in Charkov. ©UNICEF/UN0794393/Zavhorodnii

Cijfers
Tot eind november 2023 hebben de hulporganisaties achter Giro555 meer dan 4,8 miljoen mensen kunnen helpen: 153.847 huishoudens kregen financiële bijdragen, er werden 698.689 voedselpakketten, 716.036 hygiëne pakketten en 654.334 maaltijden uitgedeeld. Ook kregen 444.457 mensen toegang tot schoon drinkwater en 157.137 volwassenen en 264.059 kinderen ontvingen psychosociale steun, zoals traumabegeleiding.

Noodhulp
Financiële ondersteuning is een belangrijke pijler in de hulpverlening, waarbij mensen zelf kunnen bepalen wat zij nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud. Het Rode Kruis gaf met Giro555-geld in totaal aan meer dan 69.000 huishoudens financiële steun sinds februari 2022. Dat deed de organisatie in Oekraïne en de omliggende landen. Levensonderhoud is een ander belangrijk onderdeel van de humanitaire hulp. Kerken in Actie verstrekte zo 135.470 voedselpakketten in combinatie met zaaigoed aan achtergebleven bewoners van getroffen dorpen in Oekraïne.

Foto: Ivano Frankivsk – World Vision

Wederopbouw
Behalve levensreddende activiteiten zetten veel hulporganisaties achter Giro555 zich ook in voor wederopbouw. Bijvoorbeeld door te zorgen voor onderdak en het herstel van huizen en infrastructuur. Heleen van den Berg, actievoorzitter en directeur van Cordaid: “Samen met onze Oekraïense partner zijn we na de damdoorbraak in Zuidoost Oekraïne gaan helpen door nieuwe watertorens te plaatsen. Als het vriest, moeten we soms een week stoppen met de werkzaamheden. De kou én het gebrek aan veiligheid, maken de herstelwerkzaamheden behoorlijk uitdagend. In de regio Dnipro is inmiddels de eerste watertoren neergezet. De tweede volgt binnenkort. Deze torens zorgen voor de watervoorziening voor 2.104 inwoners. Ook in de regio’s Cherson en Donetsk herstelt onze partner watertorens, repareert waterbronnen en installeert filtersystemen. We verwachten deze activiteiten deze maand af te ronden. In totaal kunnen 33.400 mensen dankzij dit project rekenen op een stabiele watervoorziening. Ondanks de oorlog lukt het ons toch om deze basisbehoefte te leveren, zelfs in onveilige gebieden.”

Uitdagingen
Door de voortdurende aanvallen en langdurig online onderwijs kunnen jongeren vaak niet
deelnemen aan sport-, spel- en -educatieve activiteiten. Hierdoor gaan hun communicatieve vaardigheden achteruit. Kinderen voelen zich vaker onzeker en mijden vervolgens sociale interacties. De hulporganisaties achter Giro555 geven daarom extra aandacht aan onderwijs en psychosociale steun voor kinderen. Zo creëerde UNICEF in Oekraïne kindvriendelijke ruimtes, waar 248.161 kinderen geïntegreerde hulp kregen.
Hulporganisaties als Plan International en Terre des Hommes besteedden extra aandacht aan kinderbescherming. Ze zetten zich actief in om uitbuiting, kinderhandel en kindermishandeling door ouders of verzorgers -vaak als gevolg van posttraumatische stressstoornis (PTSS)- te voorkomen en aan te pakken.

Foto: Mickael Franci – Cordaid

Verschuivingen in hulpverlening
Het nieuwste rapport van Giro555 dat terugkijkt op bijna twee jaar humanitaire hulp in Oekraïne, laat een duidelijke verschuiving in de hulpverlening zien voor gevluchte Oekraïners in buurlanden. De hulporganisaties richtten zich in eerste instantie vooral op de opvang van deze groep gevluchte Oekraïners. Inmiddels gaat er vanwege het voortduren van de oorlog nu veel aandacht uit naar integratie, psychosociale hulpverlening, werkgelegenheid, en omscholing van deze vluchtelingen.

Hulp blijft doorgaan
Het voortdurende conflict heeft steden en dorpen verwoest, meer dan 3.7 miljoen mensen zijn intern ontheemd en bijna 6 miljoen mensen zijn gevlucht. Ongeveer de helft van de bevolking heeft ook nu humanitaire hulp nodig. De vraag naar ondersteuning in zowel Oekraïne als de buurlanden blijft dus bestaan. Daarom zetten de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 de hulp in 2024 verder voort. Met de actie-opbrengst bieden zij in totaal drie jaar lang hulp. De hulporganisaties blijven het leveren van noodhulp, psychosociale hulp, onderwijs en activiteiten voor wederopbouw voortzetten.

Meer weten?
Op de interactieve kaart vind je een uitgebreid overzicht met meer informatie over de hulp die de organisaties achter Giro555 met de actie opbrengst bieden. Op deze overzichtspagina kun je lezen welke hulp de verschillende hulporganisaties bieden.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie