Giro555-partners actief in Birma

Terwijl veel buitenlandse hulpverleners nog altijd niet tot Birma worden toegelaten, leveren de meeste hulporganisaties achter Giro555 zelf, of via partnerorganisaties, noodhulp aan de slachtoffers in de getroffen gebieden. Dat er veel hulp – en geld – nodig is voor de slachtoffers in de getroffen gebieden staat vast. Eén miljoen mensen is naar schatting slachtoffer geworden van de verwoestende kracht van orkaan Nargis. De infrastructuur is verwoest en moet weer worden opgebouwd.

Cees Breederveld, actie-voorzitter: “De hulporganisaties achter Giro555 verlenen hulp in Birma en er komen extra hulpgoederen het land binnen. We verwachten de hulpverlening de komende dagen uit te breiden. Uiteraard maken we ons wel grote zorgen over het feit dat buitenlandse hulpverleners het land niet in kunnen.”

Zo zijn Het Rode Kruis en Unicef al vanaf de eerste dag van de ramp in Birma aanwezig. Zij zijn direct begonnen met het in kaart brengen van de omvang van de ramp en het leveren van noodhulp. Het Rode Kruis heeft 27.000 vrijwilligers ingezet voor de verspreiding van noodhulpgoederen als waterzuiveringstabletten, dekens, voedsel, medicijnen en muskietennetten. Ook Unicef verspreidt in samenwerking met het Rode Kruis, lokale autoriteiten, ziekenhuizen en NGO’s hulpgoederen onder de slachtoffers. Daarnaast werkt de VN-kinderrechtenorganisatie aan het weer zo snel mogelijk opzetten van het onderwijs en de bescherming van kinderen die hun ouders kwijtraakten.

Oxfam Novib levert via lokale partnerorganisatie Metta vanaf de eerste dag noodhulp in 11 plaatsen waar overlevenden van de ramp zich spontaan verzameld hebben. De Oxfam partner levert voedsel, drinkwater en beschutting. Ook is een medisch team actief. Het plan is om ook muskietennetten uit te delen en mensen te helpen bij het begraven of cremeren van slachtoffers.

Cordaid Mensen in Nood maakt deel uit van een internationaal noodhulpteam van Caritas Internationalis in Thailand, dat Birma zo spoedig mopgelijk hoopt in te komen. Op dit moment verlenen diverse lokale partnerorganisaties al hulp in het rampgebied. Terre des Hommes werkt via haar partner Human Rights Education Institute of Burma in de Irrawaddy delta en hoopt zo 300.000 mensen te bereiken met voedselhulp, schoon water, sanitaire voorzieningen en materialen voor onderdak. Tear heeft verschillende partners in Birma en levert voedsel- en medische hulp zolang de aanwezige voorraden dat toelaten. Stichting Vluchteling richt zich via haar partner IRC op het leveren van schoon drinkwater, het installeren van water-en sanitaire voorzieningen, het verstrekken van medicijnen, het verlenen van medische hulp en de distributie van noodhulpgoederen aan 100.000 zwaar getroffen lokale bewoners in het zuidelijk kustgebied.

Partnerorganisaties van Kerk in Actie en ICCO delen al voedsel, water en zeil uit aan getroffenen. Ze inventariseren via de internationale koepel ACT en andere lokale organisaties waar, wat en hoeveel hulp er nu nodig is, maar ook na de ramp zodat mensen dan weer een eigen bestaan kunnen opbouwen. De hulporganisaties achter Giro555 hebben gironummer 555 opengesteld voor de slachtoffers van de cycloon Nargis in Birma. De eerste tussenstand op het gironummer wordt volgende week verwacht. Giro555 is een samenwerkingsverband van de acht bovengenoemde Nederlandse hulporganisaties. Bij grote rampen werken zij samen in een Nationale Actie, dit keer onder de slogan ‘Help de slachtoffers cycloon Birma!’. Vast staat dat aan deze actie voor Birma een aantal gastdeelnemers deel gaan nemen. Volgende week wordt bekend gemaakt wie dit zijn en wat hun activiteiten zijn.

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie