De hulp

Direct na de ramp kwam noodhulp op gang. Focus lag hier op slachtoffers zo snel mogelijk van voedsel, drinkwater, tijdelijk onderdak en medische zorg te voorzien. Na de noodhulpfase begon de fase van wederopbouw. Het herstel van huizen en scholen, van drinkwater- en gezondheidsvoorzieningen en van inkomstenbronnen valt hier bijvoorbeeld onder. De wederopbouwfase ging geleidelijk over in een fase van verder herstel via het building back better-principe en van disaster risk reduction: het voorbereid zijn op toekomstige rampen. Met geld van Giro555 werden tot eind 2015 projecten uitgevoerd.

Op zoek naar een snel, kort overzicht rondom de hulp in de Filipijnen? Bekijk dan de interactieve tijdlijn. Hierin ziet u video’s, foto’s en artikelen van highlights in de actie en hulpverlening van de ramp tot nu.

Als u liever een gedetailleerd beeld heeft, kunt u onderaan deze pagina de eindrapportage over de uitgaven van de Giro555 hulpgelden downloaden. Deze rapportage bevat een financieel en verhalend rapport en is gepubliceerd op 10 mei 2016. Ook de oudere rapportages; die van 3, 9 en 21 maanden kunt u hier vinden.

Rapportages

Eindrapportage 10 mei 2016 – Giro555 Actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’

Deze eindrapportage, gepubliceerd op 10 mei 2016, bestaat uit 2 delen: een verhalende en een financiële rapportage. In deze eindrapportage laten de hulporganisaties achter Giro555 zien welke hulp zij met Giro555-geld hebben geboden, in de bestedingstermijn van ruim twee jaar – tot 31 december 2015.

De volledige opbrengst is besteed; vooral aan onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan levensonderhoud.

3e tussenrapportage 3 november 2015 – Giro555 Actie ‘Help slachtoffers Filipijnen’

Deze tussenrapportage, gepubliceerd op 3 november 2015, bestaat uit 2 delen: een verhalende en een financiële rapportage.
In deze derde tussentijdse rapportage laten de hulporganisaties achter Giro555 zien welke hulp zij tot en met 31 juli 2015 met Giro555-geld hebben
geboden. Uit de rapportage blijkt dat tot nu toe € 31,8 miljoen (89 % van de actieopbrengst) is besteed, vooral aan onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan levensonderhoud. Ook laten de hulporganisaties zien wat zij tot eind 2015 met de resterende actieopbrengst zullen doen.
De hulporganisaties hebben tot eind 2015 om de gehele actieopbrengst te besteden.

2e tussenrapportage 6 november 2014 – Giro555 Actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’

Gepubliceerd op 6 november 2014, met verhalen en verantwoording door de hulporganisaties achter Giro555 over de uitgaven van de Giro555 hulpgelden in het eerste jaar aan de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen. Bekijk hier de verhalende rapportage en de financiële rapportage. 

1e tussenrapportage 6 maart 2014 – Giro555-Actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’

Download de eerste tussenrapportage Filipijnen (PDF – 6 MB), gepubliceerd op 6 maart 2014, met een verantwoording door de hulporganisaties achter Giro555 van uitgaven van de Giro555-hulpgelden in de eerste drie maanden voor hulp aan de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen.

Meta-evaluatie Filipijnen

Download hier de meta-evaluatie van de actie “Help slachtoffers Filipijnen”.

Na elke hulpactie laten hulporganisaties de resultaten van hun inzet evalueren, om te reflecteren op hun werk en leerpunten op te stellen. De meta-evaluatie is een onafhankelijke check van de kwaliteit van individuele evaluaties en wordt uitgevoerd als een actie is afgesloten. Hieronder vindt u de (links naar) de individuele evaluaties van de deelnemende organisaties aan de Filipijnen-actie:
CARE
Cordaid
ICCO & Kerk in Actie
Rode Kruis
– Oxfam Novib: evaluatie 1 en evaluatie 2
Save the Children
– Terre des Hommes (volgt nog)
– UNICEF: evaluatie 1 en evaluatie 2
World Vision  (en Basic Info Sheet)

 

 

Het rampgebied

Wereldkaart

Help slachtoffers Filipijnen

2013 / Opbrengst € 36.302.770 Meer informatie

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie