225 miljoen euro voor Filipijnen met ‘Giro555-acties’ wereldwijd

In 8 Westerse landen is tot op heden 225 miljoen euro opgehaald met nationale acties voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Het gaat om acties vergelijkbaar aan die van Giro555, waarbij hulporganisaties samenwerken om geld in te zamelen uit nationale solidariteit met slachtoffers, vaak in partnerschap met omroepen. In Nederland staat de teller nu op 36.198.780 euro.

Het geld is de eerste drie maanden ingezet voor levensreddende hulp in de vorm van voedselpakketten, tanks met schoon drinkwater, medische hulp en noodzakelijk huishoudelijke materialen als pannen en hygiëne materialen. Ook is de eerste drie maanden gewerkt aan bescherming van kinderen, psychosociale hulpverlening en financiële ondersteuning.

Opgeteld is in elk geval 70 miljoen euro gereserveerd voor wederopbouw. Daarbij ligt de focus op hulp aan boeren, vissers, huizenbouw, onderwijs en scholen en medische centra.

Samenwerkingsverbanden voor nationale acties bestaan in Italië, Duitsland, België, Groot Brittannië, Canada, Zweden en Zwitserland. Zij hebben vorig jaar de Emergency Appeal Alliance (EAA) opgericht om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden te helpen opstarten. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn gastlid van de EEA.

Verreweg de meeste fondsen zijn ingezameld in Groot Brittannië, waar de teller staat op 108 miljoen euro. Nederland staat op de tweede plaats met op dit moment ruim 36 miljoen, gevolgd door Zwitserland (32 miljoen) en Duitsland (31 miljoen). De afgelopen 25 jaar voerden de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland 40 acties, waarvan `Help slachtoffers Filipijnen` de zesde plaats inneemt wat betreft opbrengsten.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie