Besteding actieopbrengst in Oekraïne

Meer dan 160 miljoen euro heeft Nederland tot nu toe via Giro555 ingezameld voor hulp aan mensen uit Oekraïne. Het geld is hard nodig en wordt besteed in Oekraïne en omringende landen. Meteen al werd een deel van de ingezamelde gelden door de hulporganisaties achter Giro555 besteed in Polen, Roemenië en Moldavië. Landen waar veel Oekraïners naartoe vluchten en waar hulpverleners snel aan de slag konden. De afgelopen twee maanden is de hulpverlening in Oekraïne zelf ook op stoom gekomen en wordt ook daar een deel van de Giro555-opbrengst besteed.

Een paar voorbeelden van wat de hulporganisaties in Oekraïne doen:

Uit Giro555-gelden besteedt Oxfam Novib zo’n 3,5 miljoen euro aan levensreddende hulp in Oekraïne, die wordt verleend in samenwerking met vier internationale partners. Hiermee worden bijvoorbeeld minimaal 42.230 mensen in de eerste zes maanden geholpen met voedsel, schoon drinkwater en andere basisbehoeften.

Cordaid besteedt de komende zes maanden ruim 4 miljoen euro in Oekraïne aan tijdelijk onderdak, voedsel, water, brandstof voor verwarming, transport, hygiënekits, medische hulp, psychosociale hulp en cash bijdragen voor het herstel van huizen. Daarnaast levert Cordaid 12 generatoren en 100 powerbanks op zonne-energie die de energievoorziening ondersteunen. Cordaid werkt samen met lokale hulporganisatie Caritas Ukraine die rond de vijfig centra voor hulpverlening heeft, verspreid over het hele land.

CARE werkt samen met een Oekraïense partnerorganisatie en besteedt 1 miljoen euro aan hulp in Oekraïne, namelijk aan opvang, het verstrekken van juridische, psychologische, sociale en (para)medische hulp.  Hiermee worden meer dan 50.000 mensen geholpen.

Kerk in Actie werkt in Oekraïne samen met vier partnerorganisaties en biedt onder meer leefgeld aan kwetsbare ontheemden, zoals chronisch zieken, kinderen, mensen met een handicap en mensen die hun huis verloren zijn. Kerk in Actie besteedt 1,5 miljoen euro aan voedselhulp in combinatie met zaaigoed aan kleine boeren in het midden en oosten van Oekraïne. Met twee partnerorganisaties samen zorgt Kerk in Actie voor noodhulppakketten, noodopvangcentra, medische en psychosociale ondersteuning aan en evacuatie van ontheemden (waaronder gehandicapten) uit conflictgebieden.

Stichting Vluchteling besteedt samen met vijf (lokale) partnerorganisaties ruim 3,8 miljoen euro aan hulp in Oekraine. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van hygienekits, onder meer in Oost-Oekraine, van medicijnen en medische apparatuur (onder meer aan ziekenhuizen), tijdelijke onderdak, dekens, voedsel, drinkwater en cash bijdragen.

UNICEF heeft tot nu 1.246 kwetsbare gezinnen in Oekraïne geholpen met financiële bijstand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met kinderen die een beperking hebben. Per gezinslid wordt een geldbedrag van 70 euro uitgekeerd voor een periode van drie maanden. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, hygiëneproducten en brandstof. Op de lange termijn vergroot het hun veerkracht en weerbaarheid in crisissituaties. UNICEF heeft overleg met de lokale banken om hun rol hierin te bepalen.

Plan International Nederland richt zich op drie afzonderlijke projecten in Oekraïne en Polen die worden uitgevoerd door Defence for Children, International Medical Corps (IMC) en Plan International in samenwerking met partner HumanDoc. De focus ligt daarbij op bescherming en psychosociale hulp voor specifiek kinderen, meisjes en vrouwen. Zo biedt Plan International bijvoorbeeld psychosociale en medische hulp aan getraumatiseerde kinderen, vrouwen en ontheemden in Oekraïne door inzet van mobiele teams en –klinieken. In deze mobiele klinieken is ook specifieke zorg, psychosociale steun en doorverwijzing voor slachtoffers van gender gerelateerd geweld. 

Save the Children biedt met ruim 800.000 euro via twee lokale partners en via het lokale kantoor van Save the Children, hulp in Oekraïne. Deze hulp bestaat uit kits met dekens, speelgoed en huishoudelijke benodigdheden, hygienekits (zeep, tandenborstel, luiers, maandverband etc), en uit cash bijdragen zodat moeders met kinderen in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien.

Terre des Hommes biedt samen met een partnerorganisatie in Oekraïne ondersteuning aan telefonische hulplijn voor kinderen. Met geld uit de Giro555-actie worden extra Oekraïens sprekende telefoonbeantwoorders getraind en ingezet om hulpvragen van Oekraïense vluchtelingkinderen te beantwoorden. 

World Vision richt zich in samenwerking met lokale partners ook op Oekraïne. In totaal heeft World Vision meer dan 8 miljoen euro uit de Giro555-donaties ontvangen, waarmee al 63.000 mensen zijn geholpen.

Hulpcapaciteit

De nood in Oekraïne is onverminderd hoog. De hulporganisaties doen er alles aan om zoveel mogelijk acute hulp te verlenen, en maken intussen ook plannen voor nieuwe hulpprogramma’s. In de praktijk betekent dit dat de organisaties bijvoorbeeld druk zijn met het inkopen en distribueren van goederen, maar ook met het opzetten en voortdurend aanpassen en uitbreiden van de logistiek en hulpcapaciteit. De situatie verandert voortdurend en de hulpverlening wordt steeds zo goed mogelijk aangepast op wat er het hardste nodig is. Nu én straks. Dat betekent ook dat er nog werk in voorbereiding en in uitvoering is, waarover niet meteen financieel kan worden gerapporteerd. Giro555 geeft de organisaties de ruimte om de noodzakelijke hulpverlening te organiseren, te verlenen en waar nodig op te schalen.

Voor de volledige besteding van de actieopbrengst is een termijn van 3 jaar afgesproken, zodat de hulporganisaties voorlopig kunnen blijven helpen en er, wanneer het conflict is beëindigd, ook aan wederopbouw kan worden gewerkt.

Giro555 is een samenwerkingsverband van 11 hulporganisaties die transparant zijn over de besteding van het ingezamelde geld. De opbrengst van de Giro555-actie wordt verdeeld onder de 11 deelnemende hulporganisaties en geaccrediteerde gastdeelnemers. Elke organisatie biedt daarmee direct noodhulp en rapporteert op vaste momenten over de hulpresultaten terug aan Giro555. Zo zijn de organisaties verplicht om Giro555 zes maanden na de start van deze actie te laten weten hoeveel geld zij tot dan tot hebben besteed. Vervolgens zijn zij verplicht om drie keer een uitgebreide inhoudelijke en financiële rapportage aan te leveren bij Giro555, namelijk na 9, na 21 en na 36 maanden. Giro555 bundelt deze rapportages tot een gezamenlijke rapportage en publiceert deze vervolgens op haar website.  

Geef nu

Voor meer  informatie: Hulpverlening in en rond Oekraïne in volle gang – Giro555 – samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie