Bewoners bergdorpen leggen watersystemen aan

Veel bewoners uit het bergachtige noorden van Haïti zijn voor hun dagelijkse waterbehoefte afhankelijk van beken, rivieren en ondergrondse bronnen. Dit water is echter vervuild met schadelijke stoffen en bacteriën, doordat mensen het gebruiken om zichzelf en hun kleding te wassen. En door uitwerpselen van mensen en dieren.

Voorheen waren Celianne Jean en haar vijf jaar oude dochter Wislaine uit het dorp afhankelijk van een bergbron. “We hadden veel problemen met het water. We dronken water zonder het vooraf te behandelen. Mensen raakten ziek. Cholera begon zich te verspreiden.”

Samen met de lokale partnerorganisatie Concert-action heeft Unicef gewerkt aan veilige watersystemen in Petit Bourg du Borgne. Zij zetten een bewustwordingscampagne op over bijvoorbeeld het belang van handen wassen en gebruik van openbare toiletten. Ook stelden zij gemeenschapstrainers aan om te zorgen dat mensen blijvend hun gedrag veranderen. Elk gezin draagt maandelijks bij aan een fonds zodat in de toekomstige reparaties van de watersystemen en de bouw van huishoudelijke wc mogelijk is. Zo wordt het project van en door de gemeenschap zelf.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie