Bijna een kwart besteed. En wat gebeurt er met de rest van de opbrengst?

Tot nu toe hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) honderdduizenden mensen bereikt met hun hulpverlening. Een kwart van de opbrengst van de 555-actie “Help slachtoffers ramp Filipijnen” is inmiddels besteed. Dat is een bedrag van 8,6 miljoen euro. Wat gebeurt er met de rest van het geld?

2 jaar hulp verlenen
De Samenwerkende Hulporganisaties hebben afgesproken om met het geld van de actie “Help slachtoffers ramp Filipijnen” hulp te bieden over een periode van twee jaar. Zo kunnen slachtoffers naast noodhulp ook geholpen worden om hun leven weer op te bouwen en daarmee niet meer afhankelijk van hulp te worden.
De eerste maanden gebruiken hulporganisaties het geld voor levensreddende hulp, bijvoorbeeld door het uitdelen van voedselpakketten, zorgen voor schoon drinkwater, opvang van kinderen en bieden van medische hulp. Vervolgens richten de hulpverleners zich steeds meer op wederopbouw, zoals huizenbouw en zorgen voor nieuwe inkomstenbronnen voor mensen die hun werk hebben verloren.

Is een kwart veel of weinig?
Hoeveel geld de eerste maanden nodig is voor noodhulp en hoeveel daarna voor wederopbouw verschilt per ramp. Organisaties maken een zorgvuldige afweging hoeveel geld ze in de eerste fase kunnen gebruiken en hoeveel geld nodig is om mensen ook daadwerkelijk weer een toekomstperspectief te bieden.

Wat gebeurt er met de rente die over de opbrengst wordt opgebouwd?
De rente over de opbrengst van Giro555 wordt opgeteld bij de totale opbrengst en gaat dus ook naar de betreffende actie.

Gaat mijn gift voor de Filipijnen naar slachtoffers van andere rampen?
Uw gift gaat naar het doel waarvoor u heeft gegeven: hulp aan slachtoffers van de Filipijnen. Giften die binnenkomen op Giro555 tijdens een actieperiode worden allemaal geoormerkt voor dat specifieke doel. Voor de Filipijnen liep de actie van 11 november 2013 tot en met 28 januari 2014. Geld dat binnenkomt op de rekening van Giro555 als er geen actie is, wordt toegeschreven aan de eerstvolgende actie. Bij de start van de Filipijnen-actie stond er ruim 30.000 euro op de rekening van Giro555, die is opgeteld bij de opbrengst voor de Filipijnen actie.

En als er geld overblijft van de opbrengst?
In het geval hulporganisaties actieopbrengsten niet binnen de vastgestelde termijn besteden aan hulp, moeten zij dit terugstorten aan Giro555. Het geld wordt dan herverdeeld over de andere organisaties en als mogelijk ingezet voor de actie waarvoor het geld is opgehaald. Als dat niet mogelijk is, gaat dit bedrag naar de eerstvolgende ramp. Deze situatie doet zich alleen voor in uitzonderlijke gevallen. Zo is bijvoorbeeld een restant bedrag van de actie “Help slachtoffers overstromingen Pakistan” (in 2010) toegevoegd aan de actie “Help slachtoffers Syrië”. Het ging om een bedrag van 59.051 euro, 2,1% van de totale opbrengst voor Pakistan. Zoals ook terug te lezen is in de publieksrapportages.
In principe besteden organisaties de volledige opbrengst binnen de vastgestelde periode. Voor de actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ is dat 2 jaar, tot eind 2015.

Wanneer geeft de SHO weer een update over de bestedingen en de hulpverlening?
Op de website posten we continu updates over de hulpverlening en de situatie ter plekke. In november 2014 verschijnt de volgende tussenrapportage over de bestedingen tot dan toe en welke hulp er is verleend.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie