Deel hulp in Haïti afgerond

In 2010 bracht de Giro 555 actie voor Haïti 111 miljoen euro op. Deze opbrengst is verdeeld onder de 15 hulporganisaties die aan de actie meededen. Vier van deze organisaties hebben hun deel van de opbrengst inmiddels besteed en ronden de projecten die zij met Giro 555-giften uitvoeren deze zomer af.

Duizenden mensen geholpen
De organisaties – Cordaid Mensen in Nood, Tear, Terre des Hommes en Dorcas –  ontvingen samen ruim 35 miljoen euro uit de totale actieopbrengst. Daarmee hebben zij onder meer 250.000 mensen geholpen met voedsel, 40.000 mensen met veilige huisvesting, 25.000 mensen met medische hulp en 7.000 mensen bij het weer oppakken van hun werk.

Hulp gaat door
In totaal is door de vijftien deelnemende organisaties tot nu toe 85 miljoen euro besteed aan hulp in Haïti. De andere elf hulporganisaties besteden de resterende actieopbrengst van 26 miljoen euro voor eind 2014. Zij werken daarmee aan wederopbouw, zoals het bouwen en repareren van huizen en het herstel van watervoorzieningen. Daarnaast werken zij samen met de bevolking, lokale organisaties en overheden aan duurzame oplossingen, zoals het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van het onderwijs. In de laatste rapportage en de nieuwsbrief die de Samenwerkende Hulporganisaties publiceerden staat welke hulp na de aardbeving is geboden, welke belemmeringen de hulpverlening kent en wat de plannen zijn voor de komende tweeënhalf jaar.

ZIJ KREGEN HULP                                                       

Cordaid Mensen in Nood

Dankzij het huizenprogramma van Cordaid Mensen in Nood kregen meer dan 40.000 mensen een dak boven hun hoofd. Het programma was onderdeel van het noodhulp- en wederopbouwprogramma dat de organisatie met Giro 555 giften uitvoerde. Cordaid Mensen in Nood rondt dit programma eind juni 2012 af, maar blijft met andere financiële middelen werken aan de toekomst van Haïti. Dat doet de organisatie met structurele programma’s met lokale organisaties en gemeenschappen op het gebied van voorbereiding op rampen.

Meer weten? Bezoek de website van Cordaid Mensen in Nood en bekijk de video over het huizenbouwprogramma in Haïti.

Tear

Tear heeft de afgelopen jaren met Giro 555 gelden via lokale partners veel werk kunnen verzetten in Haïti, met name in de afgelegen berggebieden in Léogane. Hier zijn diverse projecten uitgevoerd op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid, voedselzekerheid, cash-for-work (geld-voor-werk), huizenbouw en voorzieningen voor schoon drinkwater.

Meer weten? Bezoek de website van Tear en bekijk de video over het werk van Tear in afgelegen plattelandsgebieden in Haïti.

 

 

Terre des Hommes

Terre des Hommes zette zich in voor gezonde voeding voor kinderen onder de vijf jaar. Gezonde voeding is van levensbelang voor alle kinderen. Veel gezinnen slagen er niet in om hun kroost voldoende voeding te geven. Dat zorgt voor ernstige gezondheidsrisico’s, want kinderen met ondergewicht lopen extra gevaar op ziekten. In de door Terre des Hommes opgezette voedingscentra krijgen jonge kinderen met ondergewicht extra voeding, zoals dit meisje in het voedingscentrum in Petit Goave. In de eerste zes maanden van 2012 kregen 607 ondervoede kinderen in twee opvangcentra in Les Cayes en Goave extra voeding. Daarnaast kregen nog eens 630 ondervoede kinderen bijvoeding in mobiele opvangcentra in het zuiden van Haïti.

Meer weten? Bezoek de website van Terre des Hommes.

Dorcas

Met haar aandeel van de Giro 555-opbrengst heeft gastdeelnemer Dorcas via haar lokale partners in twee fasen hulp geboden in Haïti: in de fase na de aardbeving door directe noodhulp te verlenen in de vorm van het uitdelen van tenten en voedsel; in de periode erna door het bouwen van huizen.

Meer weten? Bezoek de website van Dorcas.

 

 

 

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie