“Echt aan alles is gebrek: voedsel, drinkwater, tenten, dekens, medicijnen”

Désirée Bonis, oud-ambassadeur Syrië en Tweede Kamerlid, is vanavond te gast in S.O.S. Syrië!, de uitzending die geheel in het teken staat van de humanitaire crisis in Syrië. “Elke dag zien we de hartverscheurende beelden uit Syrië op het nieuws. Het is nu des te belangrijker om alle humanitaire hulp te bieden die nodig is.”

Lees hieronder de blog van Désirée Bonis:

“Op Tweede Paasdag werk ik mee aan het TV-programma S.O.S. Syrië! dat de Vara en de EO samen uitzenden op Nederland 2.

Afgelopen week zijn de Samenwerkende Hulporganisaties via Giro555 een actie begonnen om de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië bij te staan. In het programma wordt een oproep gedaan om deze actie te steunen met een financiële bijdrage.

Mijn eigen bijdrage heb ik al overgemaakt. Ik hoop dat met mij vele partijgenoten zullen meedoen om de nood van het Syrische volk te helpen verlichten.

Dat de nood hoog is, staat buiten kijf. Elke dag zien we de hartverscheurende beelden uit Syrië op het nieuws. Week na week zien we de dramatisch oplopende statistieken: van doden en gewonden, van vluchtelingen en ontheemden, van hulpbehoevende bejaarden, zieken, weduwen en kinderen. Echt aan alles is gebrek: voedsel, drinkwater, tenten, dekens, medicijnen. Dankzij de daadkracht van minister Ploumen droeg de Nederlandse regering reeds meer dan 32 miljoen euro bij om de ergste noden te lenigen. Maar dat is bij lange na niet genoeg.

Want terwijl de oorlog voortraast, vallen ook hier weer verreweg de meeste slachtoffers onder de onschuldige burgerbevolking. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat het land, waar ik nog maar kort geleden drie jaar woonde en werkte, nu zo systematisch kapot gemaakt wordt. Intussen zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Zij hebben huis en haard verlaten en hun heil gezocht bij familie elders, of in één van de vele kampen in de buurlanden.

Het is nu des te belangrijker om alle humanitaire hulp te bieden die nodig is. Zodat de vele slachtoffers van het aanhoudende geweld zich niet in de steek gelaten voelen door de internationale gemeenschap. Zodat zij nu de nodige krachten kunnen opdoen om straks verder te kunnen met hun leven en met de wederopbouw van hun land. Daarom doe ik mee aan het programma SOS Syrië!.

Als het goed is, verschaft de SHO-actie via Giro555 de Syrische oorlogsgetroffenen niet alleen de nodige hulp, maar ook de nodige hoop op een betere toekomst, die komen zal. Dat lijkt mij een mooie gedachte voor deze Paasdagen.”

Lees hier de volledige blog.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie