Haïti drie jaar na de ramp

Drie jaar geleden, op 12 januari 2010, werd Haïti getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Er is sindsdien door de Haïtiaanse bevolking, haar overheid en internationale hulporganisaties hard gewerkt aan de wederopbouw van het land.

Ruim driekwart van de 1,5 miljoen mensen die door de ramp dakloos raakten, hebben de opvangkampen inmiddels verlaten. In 2012 konden 260 kampen worden gesloten*. Het grootste gedeelte van het puin is geruimd en er zijn veel huizen, wegen en scholen gerestaureerd en gebouwd. Ook is het aantal nieuwe cholerabesmettingen teruggedrongen.

De wederopbouw van Haïti, dat al voor de aardbeving een straatarm land was, blijft echter grote uitdagingen kennen. 350.000 mensen wonen nog steeds in tentenkampen*. Er dreigen voedseltekorten doordat gewassen zwaar onder de storm Sandy te lijden hebben gehad. Daarnaast functioneert de overheid matig, is de economie zwak en de infrastructuur slecht. Er wordt vooruitgang geboekt, maar het gaat langzaam.

De wederopbouw gaat de komende jaren door. Ook SHO-deelnemers werken tot eind 2014 met SHO-gelden aan wederopbouw: van de giro 555-opbrengst voor Haïti (111 miljoen euro) is tot 1 december 2012 95 miljoen euro** besteed aan noodhulp en wederopbouw, de resterende gelden worden tot eind 2014 voor wederopbouw ingezet.

Welke hulp bieden SHO-deelnemers in 2013?

Vier van de vijftien SHO-deelnemers rondden hun giro 555-projecten al halverwege 2012 af, Oxfam Novib deed dit eind 2012. In 2013 zullen de andere tien 10 SHO-deelnemers met SHO-gelden onder meer het volgende doen:

Het Rode Kruis blijft zich in 2013 richten op het verminderen van risico’s bij rampen, op levensonderhoud en op gezondheidszorg. Om risico’s bij rampen te verminderen worden opslagruimtes gebouwd voor noodhulpartikelen, wordt een waarschuwingssysteem geïnstalleerd en leren lokale afdelingen van het Rode Kruis, de lokale bevolking en leraren en leerlingen wat te doen bij een ramp. Daarnaast blijft het Rode Kruis de uitbraak van cholera bestrijden.

 

 

 

ICCO & Kerk in Actie werkt via internationale en nationale partnerorganisaties aan een wederopbouwprogramma in de regio Les Palmes. Het programma financiert lokale initiatieven om verwoeste sociale en economische voorzieningen te herstellen en de bevolking in staat te stellen weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dergelijke initiatieven zijn bijvoorbeeld het repareren van wegen en irrigatiesystemen, het herstellen van de waterleiding, het begeleiden van vrouwen bij het starten van inkomensgenererende activiteiten en het herstellen van landbouwproductie. ICCO & Kerk in Actie financiert daarnaast de (her)bouw van huizen.

 

Save the Children gebruikt SHO- en andere gelden in 2013 om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Vooral het verbeteren van de leesvaardigheid krijgt aandacht. Save the Children werkt met een innovatieve leermethode die kinderen helpt Frans te lezen. In Haïti wordt in het Frans lesgegeven maar de meeste kinderen spreken alleen Creools. Zonder een goede leermethode lopen kinderen een achterstand op die ze niet meer kunnen inhalen, wat verder leren belemmert.

 

 

 

World Vision zet in 2013 haar onderwijsprogramma voort. Naast het wederopbouwen van scholen en het inrichten van lokalen biedt World Vision ook psychosociale ondersteuning aan kinderen. Via een speciaal programma, dat onder andere met SHO-gelden wordt uitgevoerd, biedt World Vision voorschools onderwijs aan peuters. Binnen dit programma worden ook leraren opgeleid, scholen gebouwd en latrines aangelegd.

 

 

 

CARE Nederland gebruikt SHO-gelden om voor juni 2013 drie gemeenschapscentra te bouwen en twee gemeenschapscentra te renoveren. CARE Nederland focust bij haar activiteiten op de belangen en behoeften van vrouwen en meisjes en traint lokale mensen om hierover voorlichting te geven in hun eigen omgeving.

 

 

 

 

Habitat for Humanity Nederland renoveert en bouwt permanente huizen in de Santo-gemeenschap in Léogane. Begin 2012 trokken 155 gezinnen in hun huizen. De wijk begint steeds levendiger te worden: mensen leggen tuintjes aan of beginnen een winkeltje. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor de volgende 145 huizen, waarvan er 90 worden gefinancierd met SHO-geld. De verwachting is dat in 2013 145 gezinnen weer een veilig onderkomen krijgen.

 

 

 

VNG International richt zich met haar programma ‘gemeentelijke wederopbouw’ vooral op de terreinen ‘afval’ en ‘water’ in vier gemeenten in de regio Les Palmes. VNG international adviseert bij de ingebruikname van afvalstortplaatsen, bij het beheer van (rivier-)water in de regio en spant zich in voor een goed verloop van de lokale verkiezingen die waarschijnlijk in het najaar 2013 plaatsvinden.

 

 

 

De meeste deelnemers die hun giro 555-projecten eerder afrondden, blijven wel actief op Haïti en voeren projecten uit met andere financiële middelen. Zo werkt Cordaid Mensen in Nood in 2013 in 2 wijken aan geïntegreerde wijkverbetering: in nauw overleg met de bewoners en lokale autoriteiten worden wegen, afwateringssystemen, sanitaire voorzieningen en barrières aangelegd. Deze barrières, zoals lage muurtjes, voorkomen grondverschuiving bij heftige regenval.

Weten welke hulp tot nu toe is geboden? Bekijk de fotoimpressie (tabblad fotos) of lees de Rapportages die de SHO eerder publiceerde. Eind april 2013 publiceert de SHO een vijfde rapportage met gedetailleerde informatie over de hulp die tot eind december 2012 door de SHO-deelnemers is geboden.

 

* Bron: OCHA
** Schatting op basis van voorlopige cijfers. Definitieve cijfers presenteert de SHO eind april in haar 5e rapportage

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie