Hoe en waar helpen de hulporganisaties mensen in hongersnood?

Met de opbrengst van de Nationale Actie bieden de elf organisaties achter Giro555 noodhulp. Zij hebben ieder een expertise en maken samen afspraken om de hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Lees hieronder wat de hulporganisaties met Giro555-geld in de verschillende landen doen.

CARE Nederland
CARE Nederland biedt hulp in Jemen en in Somalië. In Jemen werkt CARE Nederland met Giro555-gelden voornamelijk aan het bestrijden van cholera. In Somalië deelt CARE watercoupons, 500 hygiënekits en jerrycans uit, geeft de organisatie voorlichting over gezondheid en hygiëne en bouwt 100 latrines. Daarnaast biedt CARE Nederland met Giro555-geld ook hulp in Noord-Oeganda, onder meer op het gebied van voedsel en water en sanitatie.

Cordaid
Cordaid verleent met Giro555-geld hulp in Zuid-Soedan, Somalië en Oeganda. In Zuid-Soedan verstrekt Cordaid geldelijke toelages waarmee mensen zaden, werktuigen en landbouwtraining kunnen kopen. Ook deelt Cordaid overlevings- en hygiënekits uit en herstelt of bouwt de organisatie waterpompen en latrines. In Somalië zet Cordaid Giro555-geld in voor cholerabestrijding. De organisatie zet behandelcentra op en voorziet scholen en ziekenhuizen via watertrucking van water. Ook geeft Cordaid gezondheidsvoorlichting, deelt hygiënekits uit en bouwt latrines. In Noord-Oeganda werkt Cordaid aan het herstellen van waterpompen en latrines, het uitdelen van hygiënekits en aan voedseldistributie voor de meest kwetsbare huishoudens.

ICCO & Kerk in Actie 
ICCO & Kerk in Actie kunnen dankzij Giro555-geld in Noordoost-Nigeria voedsel uitdelen en geldelijke toelages of voedselbonnen verstrekken waarmee mensen zelf voedsel kunnen kopen. Ook verwijzen zij ernstig ondervoede kinderen door voor behandeling. In Zuid-Soedan delen ICCO & Kerk in Actie zaden, vis- en landbouwgereedschappen uit, repareren zij waterpunten en verstrekken ze bijvoeding aan kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. In Somalië herstellen ICCO en Kerk in Actie waterbronnen voor ruim 2.000 gezinnen, delen zij watercoupons uit en ondersteunen zij 100 gezinnen met geldelijk toelages en cash-for-work. Daarnaast voorzien ICCO & Kerk in Actie in Ethiopië 1400 gezinnen vier maanden lang van een standaard voedselpakket.

Oxfam Novib 
Oxfam Novib herstelt en bouwt in Noordoost-Nigeria waterbronnen en latrines. Ook deelt de organisatie voedsel en voedselbonnen, en hygiënekits uit en geeft hygiënevoorlichting. In Somalië werkt Oxfam Novib aan watervoorziening via watertrucking, het verstrekken van watercoupons en het repareren van waterputten en latrines, en aan het uitdelen van hygiënekits en het geven van hygiënevoorlichting. Daarnaast ondersteunt Oxfam Novib veehouders met vaccinaties, parasietcontrole en klinische behandeling voor hun vee.
Ook in Zuid-Soedan werkt Oxfam Novib aan watervoorzieningen, hygienevoorlichting en het uitdelen van hygiënekits. Ook traint de organisatie lokale watercomités, deelt ze voedsel uit en vis- en landbouwgereedschap. In Jemen ondersteunt Oxfam Novib gezinnen met een geldelijke toelage om voedsel te kopen, voorziet de organisatie mensen via watertrucking van (drink)water en deelt de organisatie kookgerei, waterzuiveringstabletten en hygiënekits uit.

Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalie met voeding en voedingssupplementen. Ook in Kenia deel het Rode Kruis voedingssupplementen uit en werkt er aan verbetering van de toegang tot (drink)water. In Noord-Oeganda werkt het Rode Kruis aan water- en sanitaire voorzieningen in kampen voor Zuid-Soedanese vluchtelingen.

Plan Nederland 
Plan Nederland behandelt in Noordoost-Nigeria acute ondervoeding bij kinderen en zwangere en borstvoedinggevende moeders, helpt met voedingssupplementen, medicijnen, vitamines en ontwormingskuren en geeft voorlichting over voedzaam eten. Ook helpt Plan Nederland kwetsbare families met een geldelijke toelage om voedsel te kopen en traint de organisatie gezondheidswerkers in kindvriendelijk behandelen. In Zuid-Soedan verstrekt de organisatie voedselpakketten en maaltijden op scholen, droogtebestendige zaden en landbouwgereedschappen en werkt ze aan het herstel van water- en sanitaire voorzieningen in scholen. In Ethiopie helpt Plan Nederland veehouders met vaccinaties en veterinaire ondersteuning om hun vee gezond te houden en levert ze via watertrucking water aan scholen.

Save the Children
Save the Children bestrijdt in Somalië ondervoeding met screening en behandeling. De organisatie richt drie behandelcentra in waar ondervoede kinderen kunnen aansterken en licht ouders/verzorgers voor over voedzaam eten. Ook in Zuid-Soedan bestrijdt Save the Children ondervoeding bij kinderen met screening, behandeling, therapeutische voeding en voorlichting.

Stichting Vluchteling 
Stichting Vluchteling werkt met Giro555-geld in Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. In Zuid-Soedan biedt de organisatie met mobiele teams levensreddende voedselhulp en gezondheidszorg aan 30.000 mensen. In Somalië biedt ze basisgezondheidszorg om besmettelijke ziekten te bestrijden en bestrijdt de organisatie ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar en bij zwangere /voedende vrouwen. In Jemen ondersteunt Stichting Vluchteling 1.300 kwetsbare gezinnen met een maandelijkse geldelijke toelage om voedsel te kopen.

Terre des Hommes
Terre des Hommes werkt in Zuid-Soedan aan water- en sanitaire voorzieningen en hygiëne. Daarnaast deelt de organisatie in Kenia jerrycans uit, bouwt ze waterpunten, verstrekt ze voedsel en bestrijdt ze kinderuitbuiting en -prostitutie nu migratie naar steden door de hongercrisis toeneemt.

UNICEF Nederland
UNICEF Nederland zet Giro555-geld in in Jemen, Nigeria en Kenia om ernstig ondervoede kinderen te screenen en te behandelen en om verzorgers voor te lichten over voedzaam eten.

World Vision
World Vision deel in Somalië voedsel uit en voorziet kwetsbare gezinnen met tankwagens van water. De gezinnen krijgen ook een hygiënepakket en voedselbonnen om op de markt voedsel te kunnen kopen.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie