Hulporganisaties bieden coronahulp in kwetsbare landen

1 april 2020

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Vooral in armere landen kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. Lees hier wat hulporganisaties achter Giro555 wereldwijd doen om het virus te bestrijden en de meest kwetsbaren te helpen.

World Vision richt zich vooral op het voorkomen en bestrijden van het coranavirus onder de meest kwetsbare kinderen, waaronder vluchtelingkinderen en ontheemde kinderen. World Vision zorgt onder meer voor openbare handwas-station, zeep en ontsmettingsmiddelen, ondersteunt gezondheidszorginstellingen en hulpverleners met beschermende materialen, zoals zeep, gezichtsmaskers, handschoenen, en traint meer dan 220.000 lokale gezondheidsmedewerkers zodat zij goede zorg in hun gemeenschappen kunnen verlenen. Ook verleent World Vision psychosociale hulp aan kinderen die nu extra kwetsbaar zijn geworden. Enkele voorbeelden van hulp die World Vision inmiddels heeft geboden zijn: samen met Unicef hygiënepakketten uitgedeeld aan 88.325 Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh; desinfecterende handgel en dispensers uitgedeeld op 70 scholen en bij jongerengroepen in Libanon; in Afghanistan 200 sets met beschermende kleding, 2.5000 gezichtsmaskers en 4.000 paar handschoenen uitgedeeld. >> Lees hier meer

UNICEF werkt samen met regeringen en partnerorganisaties om het coronavirus te stoppen door vaccins te ontwikkelen en hulpgoederen te leveren. Er is 13 ton aan hulpmiddelen naar Oost-Azië gebracht, waaronder beschermende pakken, maskers, beschermingsbrillen en handschoenen voor gezondheidswerkers. Over de hele wereld staat UNICEF families en kinderen bij met hulp. Ze geeft voorlichting over het belang van handenwassen in India, zorgt voor hygiënekits en schoon water in vluchtelingenkampen in Jordanië, en levert medische hulpmiddelen aan Spanje en Italië. Ook werkt UNICEF aan noodplannen voor landen met een zwakkere gezondheidszorg om grote epidemieën aan te pakken. In Nederland geeft UNICEF tips over hoe je met je kind over corona kunt praten en hoe je thuis kunt werken met een gezin. En ze vraagt aandacht voor de kinderen die door schoolsluiting nu extra kwetsbaar zijn. >> Lees hier meer

Stichting Vluchteling werkt aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus in de landen waar Stichting Vluchteling actief is in de hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Met een speciaal gevormd corona-team, onder leiding van een arts, krijgen de hulpoperaties in Somalië, Irak, Jemen, Nigeria en Zuid-Soedan en de lokale partners medisch-technische ondersteuning en advies om bestaande medische programma’s aan te passen aan de nieuwe realiteit van het besmettelijke virus. Ook heeft Stichting Vluchteling direct extra middelen toegekend aan haar programma’s in Nigeria, Syrië, Irak, Griekenland, Curacao en Burkina Faso. De extra middelen zijn bestemd voor het verbeteren van de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen, en voor voorlichtingscampagnes om overdracht van het virus te voorkomen. >> Lees hier meer

Save the Children zet alles op alles om verspreiding van het coronavirus in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Save the Children heeft haar klinieken op tijd van voorraden medicijnen en beschermende middelen voor de medische staf kunnen voorzien. De organisaties geeft voorlichting via de radio, tv en online, hangen posters op en rijden rond met megafoons. Ook gaan lokale gezondheidsmedewerkers en vrijwilligers de dorpen langs om bijvoorbeeld handenwasinstructies te geven en te wijzen op de noodzaak van afstand houden. Bovendien deelt Save the Children hygiënekits uit, met onder andere zeep en handdoeken, en zorgt ze voor schoon drinkwater. Elementaire zaken, die echter lang niet overal voorhanden zijn. Op plekken in minder ontwikkelde landen zorgt Save the Children ervoor dat kinderen toch onderwijs kunnen blijven volgen. Ook biedt ze psychosociale steun en extra bescherming, leert ze kinderen om te gaan met stress en onzekerheid en begeleidt Save the Children hun ouders, zodat hun huis een veilig thuis blijft. >> Lees hier meer

Terre des Hommes Nederland heeft opnieuw de deuren opengezet van haar shelter in Tanzania, waar meisjes jaarlijks in december hun toevlucht zoeken om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Nu de scholen in Tanzania dicht zijn door corona, dreigen veel ouders de eerder geredde meisjes alsnog te willen besnijden. Momenteel zitter er weer 121 meisjes in de shelter. Andere opvangplekken in Oeganda en Ethiopië blijven geopend, met speciale voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en bezoekers. In India overweegt Terre des Hommes noodhulp in de mica-mijnbouwregio, waar veel mensen door de lockdown het mica-mineraal niet kunnen verkopen. Terre des Hommes Italië heeft in Lombardije een gratis hulplijn geopend, bemand door psychologen, om dokters te helpen die veel te maken hebben met kinderen in kwetsbare en armere gezinnen.  Daarnaast verspreid Terre des Hommes handwasstations, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Noord-Nigeria en geeft de organisaties hygiënevoorlichting, bijvoorbeeld in Ecuador. >> Lees hier meer 

Plan International richt zich, in de landen waar het kan, op water, sanitatie en hygiëne (WASH) en werkt daarbij nauw samen met belangrijke influencers zoals voorzitters van jongerengroepen, traditionele leiders of leiders van een vrouwengroep waar de organisatie al langer mee samenwerkt, zodat zoveel mogelijk mensen juiste informatie krijgen via iemand die ze kennen en vertrouwen. Veilig water, sanitatie en hygiëne zijn essentieel tijdens alle uitbraken van besmettelijke ziekten, ook bij de uitbraak van het coronavirus. PLAN informeert kinderen en hun families via informatiecampagnes rond handen wassen en hygiëne over de beste manier om besmetting te voorkomen. In Kameroen bijvoorbeeld zorgt Plan International voor draagbare wastafels en voor hygiënepakketten. In landen met een lock down verspreidt de organisatie zoveel mogelijk informatie via social media, zoals in de Filipijnen. Ook worden op het moment in verschillende landen (waaronder Egypte en Uganda) onderwijspakketten samengesteld voor kinderen die niet meer naar school kunnen. >>Lees hier meer

Oxfam biedt,samen met lokale partners en ministeries van volksgezondheid, in 65 landen coronahulp. In Jemen, waar het het gezondheidssysteem in puin ligt vanwege een intern conflict, zijn schoon water, veilig onderdak en goede voeding voor veel mensen onbereikbaar. Oxfam leidt er vrijwilligers op om het bewustzijn over het virus te vergroten en verspreiding te voorkomen. In Pakistan heeft Oxfam watertanks geïnstalleerd in een centrum waar mensen in quarantaine zitten. In het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië wil Oxfam 78.000 mensen bereiken met water, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Oxfam licht hier kinderen voor over het belang van hygiëne en zet middelen als WhatsApp in om mededelingen over het virus te verspreiden. Op haar website geeft Oxfam meer voorbeelden van hulp.

Het Nederlandse Rode Kruis zet zich wereldwijd en in Nederland in om het coronavirus te bestrijden. In Nederland biedt het Rode Kruis onder meer ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen, kunnen mensen bellen met de Rode Kruis-hulplijn en zamelt de organisatie beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen in. De activiteiten van het Rode Kruis zijn te volgen via een liveblog.

ICCO & Kerk in Actie werken in de meeste landen via lokale organisaties. ICCO & Kerk in Actie stellen lokale organisaties met de capaciteit om directe nood te lenigen, daartoe in staat. De hulpverlening wordt op nationaal en internationaal niveau gecoördineerd via het ACT netwerk (Action by Churches Together) waar ICCO & Kerk in Actie bij aangesloten zijn. Meer dan 130 landen kennen een nationaal ACT-forum waarin lokale organisaties en Internationale NGO’s samenwerken om effectief hulp te verlenen en af te stemmen met andere hulporganisaties, de overheid en de Verenigde Naties. Op dit moment gaat het vooral om activiteiten zoals medische zorg, bewustwording en preventie en om economische ondersteuning (met onder andere cash vouchers) voor kwetsbare gezinnen en ouderen en om ondersteuning op het gebied van voedselvoorziening. We zien dat er steeds meer verzoeken om financiële hulp bij ons binnenkomen naarmate de epidemie in steeds meer landen het dagelijks leven ontwricht. Lees hier meer gedetailleerde updates te van Kerk in Actie per continent.

Cordaid past in landen waar de organisaties projecten uitvoert, haar activiteiten aan aan de nieuwe omstandigheden. Om verspreiding van het virus tegen te gaan in uiterst kwetsbare gebieden als de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek, worden hulpverleners getraind in het nemen van maatregelen tegen het coronavirus. Personeel in Cordaids gezondheidszorgprogramma’s krijgen onmisbaar zaken als handschoenen, beschermende kleding en medicijnen, maar ook psychische steun in het geval de crisis hen boven het hoofd uit dreigt te stijgen.  Daarnaast start Cordaid ook nieuwe preventie en noodhulpactiviteiten, waar mogelijk gelinkt aan bestaande programma’s in landen waarin Cordaid grote programma’s heeft zoals bijvoorbeeld Afghanistan en Zuid-Soedan. In Afghanistan neemt Cordaid preventiemaatregelen, waaronder voorlichting aan de bevolking, onder meer via lokale media, afvalbeheer om besmettingsrisico’s te verminderen, distributie van zeep en thermometers en het opzetten of verbeteren van verwijzingssystemen naar gezondheidscentra en -voorzieningen met een corona- behandelafdeling. Hiermee bereikt Cordaid in Afghanistan 40.000 jongeren, 13.000 vrouwen, 1.000 ouderen en 4.000 gehandicapten. Ook in Zuid-Soedan organiseert Cordaid preventiemaatregelen voor ongeveer 60.000 mensen, onder meer door zeep en beschermende kleding te distribueren en voorlichting te geven aan de door oorlog ontheemde bevolking. >> Lees hier meer

CARE zet de staande hulpprogramma’s zoveel mogelijk door. Aanvullend draagt Care zorg voor schoon water en hygiëne, voorlichting, het plaatsen van zeep- en handwasstations, en het opschalen van watervoorzieningen. Daarbij is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, vluchtelingen en vrouwen en meisjes. >> Lees hier meer

Laatste update: 1 april (Hoofdfoto: Stichting Vluchteling)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie