“Kinderen zijn op dit moment onze grootste zorg”

Kind Afrika Cordaid - Giro555De extreme droogte in het noorden van Kenia heeft rampzalige gevolgen. Kinderen zijn ondervoed, hun ouders wanhopig op zoek naar voedsel en water voor hun familie en vee. “De kinderen zijn op dit moment onze grootse zorg”, zegt Le Patina Lentokoko.

Le Patina Lentokoko woont in Kipsing, een klein handelsstadje in het noorden van Kenia dat onderdak biedt aan vele vluchtelingen uit de streek. Lentokoko zorgt voor een aantal kleinkinderen, net als de 80-jarige Tapio Lekalaile. “Ik pas op 10 kleinkinderen. Een enorme verantwoordelijkheid, zeker op mijn leeftijd. En ik heb geen idee wanneer hun ouders terugkeren.”

Op zoek naar water en voedsel
De bewoners in het droge noorden van Kenia zijn veehouders. Ze leven van hun runderen, geiten, kamelen en ezels. Als deze dieren sterven, hebben ze niets meer.
Daarom trekken de mannen -en soms ook vrouwen- nu verder weg dan ooit, op zoek naar het laatste beetje water en gras voor hun kuddes. “Ik heb mijn winkel moeten sluiten”, vertelt Christina Lina die een slagerij heeft in Kipsing. “Er is hier geen vee meer om te slachten. We hebben het zwaar. We delen de laatste beetjes vlees en melk die we hebben met elkaar.”

Lege scholen
“Mensen zijn wanhopig”, beaamt Antony Akadeli, leraar op een basisschool. Normaal gesproken zitten er 108 kinderen op zijn school, nu nog maar 35. “Veel oudere jongens zijn met hun vaders en het vee de bergen ingetrokken. Soms ook zijn hele families weggegaan, op zoek naar voedsel en water. Andere leerlingen zijn nog wel hier, maar kunnen alleen naar school komen als wij voor eten zorgen.”

Cholera
Ook water is een enorm probleem. De enige plek in Kipsing waar nog wat water te vinden is, is bij een kleine poel in het midden van het dorp. Daar drinken nu noodgedwongen mensen en dieren uit dezelfde bron. “Daardoor zijn er al mensen overleden aan cholera”, vertelt Mary Namuroi.

Noodhulp
Cordaid Mensen in Nood helpt de slachtoffers van de droogte in het noorden van Kenia en het zuiden van Ethiopië. Zo kopen we dieren op voor de slacht, en delen dat vlees uit aan mensen die niets meer te eten hebben. Ook hebben we een mobiel reparatieteam, dat meteen uitrukt als een waterpomp kapot is. Zo’n waterpomp haalt het laatste beetje grondwater uit diepgelegen bronnen omhoog en is dus van levensbelang. Ook brengen we drinkwater rond met vrachtwagens. In Kenia helpen we zo 200.000 mensen, in Ethiopië nog eens 150.000.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie