Komend jaar extra focus op huizenbouw in de Filipijnen

Het is bijna een jaar geleden dat supertyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde. Door de storm raakten meer dan 1 miljoen huizen compleet verwoest of zwaar beschadigd, bijna 2 miljoen mensen waren ontheemd.

Hulporganisaties zorgden na de ramp voor zoveel mogelijk mensen voor tijdelijk noodonderdak. Zo werden er bijvoorbeeld met geld van Giro555 tentzeilen uitgedeeld voor 26.760 mensen, shelterkits voor 48.410 mensen en ontvingen 6.700 families een bouwpakket. Totaal werden via Giro555-geld  tot nu toe meer dan 125.000 mensen geholpen met (tijdelijk) onderdak.

De VN, die de hulpoperatie coördineert op de Filipijnen, concludeerde in haar evaluatie dat het organiseren van noodonderdak goed is verlopen.

De hulporganisaties uiten hun zorgen over de moeizame overgang naar duurzame huizenbouw. Volgens cijfers (juli 2014) wonen er van de bijna 2 miljoen ontheemden nog 23.768 mensen in tenten of opvangcentra. Dat is slechts 1,2% van net na de ramp, maar het liefst help je iedereen zo snel mogelijk uit deze situatie.

De moeizame overgang naar duurzame woningen heeft een aantal oorzaken: zo is er schaarste in bouwmaterialen en mankracht en werkt de uitgebreide bureaucratie  (trage verstrekking van papieren, trage verstrekking van bouwgrond) vertragend. Ook ontstaan problemen door  nieuwe, strenge overheidsregels rond zogenaamde ‘no build’ zones: huizen moeten voortaan minimaal 40 meter van de kust gebouwd worden. Er is echter onvoldoende budget en land beschikbaar om de naar schatting 60.000 families in
de no build zone te compenseren en elders onder te brengen.

De focus van de hulporganisaties is na de eerste noodhulpfase direct verschoven naar het organiseren van duurzaam onderdak voor de getroffen bevolking en zal ook komend jaar veel aandacht krijgen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij het  ‘building-back-better’ principe: huizen zo terugbouwen dat ze een volgende storm beter kunnen doorstaan. Timmerlieden krijgen bijvoorbeeld training in building-back-better technieken. Mensen worden geholpen om hun huis weer te herbouwen door het verstrekken van bouwmaterialen en gereedschapskits. Voor met name de allerkwetsbaarste, zoals ouderen, mensen met een handicap of alleenstaande moeders, worden nieuwe huizen gebouwd.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie