Miljoenen mensen in acute hongersnood door gevolgen El Niño

21 juli 2016

Wat Nederlandse hulporganisaties doen voor slachtoffers El Niño

Nederlandse hulporganisaties zijn volop in actie voor slachtoffers van de droogte in Somalië, Zimbabwe en Ethiopië. Miljoenen mensen zijn hier getroffen door extreme weersomstandigheden, veroorzaakt door klimaatfenomeen El Niño. De Nederlandse overheid stelt voor de noodhulp in de drie landen een totaalbedrag van 10,4 miljoen euro ter beschikking aan de hulporganisaties die zijn verenigd in de Dutch Relief Alliance( DRA)

Het natuurverschijnsel El Niño veroorzaakt op dit moment wereldwijd extreme weersomstandigheden. El Niño is een natuurverschijnsel waarbij koel zeewater sterk opwarmt in de gebieden rond de evenaar. De sterke opwarming beïnvloedt de hele atmosfeer. In Afrika leidt dit op dit moment tot extreme droogte en extreme neerslag. Duizenden oogsten zijn mislukt. Miljoenen mensen hebben tekort aan voedsel, water en kampen met ziektes.

Somalië
In Somalië – vooral in Somaliland en Puntland – zijn er bijvoorbeeld honderdduizenden mensen die als gevolg van de droogte dagelijks geen enkele maaltijd hebben. “De gevolgen van de enorme droogte zullen nog lange tijd merkbaar zijn, steun is niet alleen nu maar ook op langere termijn noodzakelijk”, verklaart CARE-noodhulpcoördinator Shelly Sayagh.

De komende zes maanden bestaat de hulp in deze regio’s in Somalië onder andere uit toegang tot veilige watervoorzieningen en hygiëne, medische zorg en extra voeding voor ondervoede kinderen. Er komen preventietrainingen voor herders om het vee gezond te kunnen houden en er worden trainingen georganiseerd voor gezondheidswerkers en voorlichters. De getroffen bevolking kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, in ruil voor werk in de gemeenschap. De hulp richt zich vooral op de meest kwetsbaren, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, gehandicapten en ouderen.

Zimbabwe

In Zimbabwe – voornamelijk in de provincies Midlands, Masvingo en Matabeleland North- ligt de focus op voeding en water voor de meest kwetsbaren. Zo zorgen niet alleen scholen voor maaltijden voor leerlingen, maar krijgen Zimbabwanen ook directe financiële steun om zelf voedsel te kunnen kopen, de zogenoemde cash transfers. Bovendien worden er droogtebestendige zaden verstrekt.

Ethiopië
In Ethiopië, dat al sinds zomer 2015 hard getroffen is door El Niño, verlenen de hulporganisaties achter DRA al langere tijd hulp. Omdat de nood hoog blijft, start nu de tweede fase. Ook in Ethiopië wordt gewerkt met de eerder genoemde cash transfers. Daarnaast ligt de focus op het tegengaan van ondervoeding, voorzien in water en sanitaire voorzieningen en het verstrekken van voedsel en zaden.

Over de Dutch Relief Alliance
De hulporganisaties uit de Dutch Relief Alliance (DRA) bieden noodhulp aan slachtoffers van crises wereldwijd. De alliantie is een samenwerkingsverband van 14 Nederlandse hulporganisaties, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Dutch Relief Alliance bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie