VN: Situatie Syrië angstaanjagend

`Angstaanjagend’ noemt Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Antonio Guterres de situatie voor mensen uit Syrië op dit moment. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de oorlog, waardoor inmiddels 9,3 miljoen mensen hulp nodig hebben.

Uit cijfers van de VN blijkt dat 43% van de Syriërs dagelijks afhankelijk is van hulp. Volgens Guterres is dat eind 2014 mogelijk gegroeid tot driekwart van de 23 miljoen Syriërs. Het aantal vluchtelingen in vooral de buurlanden is exponentieel toegenomen naar 2,2 miljoen geregistreerde vluchtelingen. Ook dit aantal dreigt komend jaar te verdubbelen.

Doordat in Syrië basisbenodigdheden als voedsel nauwelijks meer te verkrijgen zijn of tegen aanzienlijk hogere prijzen, lijdt een deel van de bevolking honger. De winterkou zorgt voor grote ontberingen van vluchtelingen wiens onderkomens hiertegen niet bestand zijn.

Gebrek aan geld is een groot probleem voor hulporganisaties. Het geld dat zij ophaalden met de Giro555-actie in maart 2013 is eind september geheel besteed. Zij gebruiken nu andere fondsen en doen oproepen bij hun eigen achterban om geld te doneren.

CARE Nederland
CARE verstrekt levensreddende diensten aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon, en aan mensen die getroffen zijn door de crisis in Syrië.

CARE richt zich op het ondersteunen van vluchtelingen in stedelijke gebieden van Jordanië, die vaak wonen in overvolle appartementen, en veelal slapen op vloeren zonder matras of dekens. Tot op heden heeft CARE 150.000 Syrische vluchtelingen kunnen helpen (30.000 families) met geld om basale zaken als huur, voedsel, kachels voor de koude winter en kleding te kunnen betalen.

Ook deze winter is CARE in Jordanië gestart met het uitdelen van contant geld, kachels, dekens, weerbestendige kits, warme kleding en brandstof voor deze meest kwetsbare gezinnen. CARE heeft hiertoe 27.000 van de meeste kwetsbare vluchtelingen geïdentificeerd.

Oxfam Novib

Oxfam begint binnenkort met de distributie van dekens, gasbranders en tentzeilen. Er is echter meer geld nodig om alle vluchtelingen te kunnen steunen en de hulp uit te breiden. Winterspullen zijn van levensbelang. De kou bevordert de verspreiding van long- en keelziektes omdat gezinnen in volgestouwde onderkomens wonen.

De gezondheidszorg in Jordanië en Libanon staat onder grote druk. In Libanon maken Syrische vluchtelingen nu al 40% uit van alle bezoeken aan eerstelijnszorgcentra. Klinieken in Noord-Libanon en de Bekaa Vallei melden afgelopen maand een toename van het aantal nieuwe patiënten; vooral kinderen met infecties aan de luchtwegen.

Unicef

UNICEF heeft een grootschalige vaccinatiecampagne opgezet om kinderen te beschermen tegen besmettelijke ziektes als mazelen en polio. We delen warme kleding, dekens en hygiënekits uit. En om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan worden 370 verwarmde tenten geplaatst in vluchtelingenkampen in Irak en Turkije.

Verder wordt aan de leefomstandigheden in de kampen gewerkt. UNICEF installeert drainagesystemen die ervoor moeten zorgen dat de kampen niet overstroomd raken door regen. Afval wordt verwerkt en er worden warmwaterboilers geplaatst zodat vluchtelingen kunnen douchen.

Save the Children

Save the Children biedt sinds de start van het conflict in Syrië noodhulp aan vluchtelingen in de buurlanden en aan ontheemden in Syrië. Hierbij richten we ons op het distribueren van noodgoederen en voedsel, het bieden van een veilige opvangplek aan kinderen en het beschikbaar maken van onderwijs voor Syrische kinderen.

Nu de temperaturen dalen en sneeuw een witte deken legt over o.a. vluchtelingenkamp Za’atari distribueert Save the Children warme kleding en dekens. Vluchtelingen wiens tent bezwijkt onder de barre weersomstandigheden, kunnen terecht in de veilige opvangplekken.

Cordaid Mensen in Nood

Cordaid Mensen in Nood steunt de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië zelf en in buurland Libanon.

In Syrië werken we samen met Caritas Syrië en Jesuit Refugee Service (JRS). Zij bieden hulp in zowel door de overheid als door de rebellen gecontroleerde gebieden. De hulp bestaat onder andere uit voedsel- en hygiënepakketten en kleding. In de gaarkeukens van Aleppo worden per dag voor 10.000 mensen maaltijden bereid. Daarnaast geven we ook psychosociale steun.

In Libanon helpen we samen met onze partnerorganisatie Caritas Libanon Syrische vluchtelingen o.a. in de Bekavallei in het oosten van het land en in de hoofdstad Beiroet. Deze hulp is hard nodig, want de meeste vluchtelingen hebben alles achter moeten laten.

Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt in Syrië met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp. De 9.000 hooggekwalificeerde hulpverleners van het Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan zijn 24 uur per dag in touw om deze levensreddende hulp te bieden. Zo assisteren ze ook bij het tegengaan van de polio-uitbraak.

Ook in de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië is de vraag naar hulp ongekend groot. In de buurlanden verstrekt het Rode Kruis, naast ’traditionele’ hulpgoederen, creditcards zodat de vluchtelingen in de kou in ieder geval een dak boven hun hoofd kunnen financieren, of een bezoek aan het ziekenhuis.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie