Wat betekent uw bijdrage voor nomaden in Ethiopië?

ICCO en Kerk in Actie verlenen met de bijdragen via Giro 555 noodhulp in het noordoosten van Ethiopië via een lokale partnerorganisatie, waar ze al langer mee samenwerken. Deze organisatie signaleerde de aankomende crisis al in een vroeg stadium. Van maart tot juni ondersteunden ICCO en Kerk in Actie deze partner al door drinkwater te brengen naar zeer droge gebieden. Via uw bijdrage aan Giro 555 kan nu extra hulp geboden worden.

Waterbassin in EthiopiëHygiëne en inentingen
Met de opbrengsten via Giro 555 steunen ICCO en Kerk in Actie deze partner nu met 180.000 euro. Met dit geld bereiken zij ruim 50.000 mensen met preventieve medische zorg. In vier verschillende regio’s in het noordoosten van Ethiopië start nu een uitgebreid vaccinatieprogramma, wordt zeep uitgedeeld en voorlichting gegeven over hygiëne.

Waterbassins bouwen voor drinkwater
Daarnaast worden zes waterbassins gebouwd samen met de lokale gemeenschap, waardoor 9.000 mensen schoon drinkwater krijgen. De mensen die meehelpen aan de bouw krijgen voor dit werk een kleine vergoeding: 240 huishoudens (ongeveer 1200 mensen) krijgen zo een extra inkomen.

Dieren vaccineren
Daarnaast werkt deze partner aan het versterken van het vee van de nomaden. Ze gaan145.000 beesten vaccineren. Ingeënte dieren zijn minder vatbaar voor ziekten, die zullen uitbreken zodra de regens gaan beginnen. 9.700 huishoudens (48.500 mensen) zullen profiteren van dit vaccinatieprogramma. Als hun dieren sterker genoeg zijn, kunnen zij zelf ook overleven.

Mede namens deze partner hartelijk dank voor uw steun tot dusver!

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie