Drie maanden na tyfoon SHO: “Nog immens veel werk te doen”

Drie maanden na de tyfoon Haiyan op de Filipijnen hebben miljoenen slachtoffers hulp ontvangen. Maar de nood duurt voort en velen worstelen om hun leven weer op rit te zetten. De grootste zorg van hulpverleners op dit moment is de nood aan adequate bouwmaterialen en het bieden van nieuwe mogelijkheden voor mensen om inkomsten te verwerven.

“De veerkracht van de Filipino’s is bewonderenswaardig, ze willen de draad weer oppakken. Maar zoveel mensen hebben werkelijk alles verloren. Er is nog immens veel werk te doen. Hulporganisaties moeten inzetten op alle fronten tegelijk om hen daarin te ondersteunen. Een gigantische klus die nog jaren zal kosten”, zegt Henri van Eeghen, SHO-actievoorzitter. Mede met geld van Giro555 zetten hulporganisaties zich in voor de meest uiteenlopende vormen van hulp, van bijvoorbeeld voedseldistributies en herstel drinkwatervoorzieningen tot medische zorg en onderwijs.

Door de tyfoon zijn de onderkomens van meer dan vijf miljoen mensen werden verwoest of beschadigd. Naar schatting is zo´n 80% van de mensen bezig om hun huis weer te herstellen, waar mogelijk ondersteund met materialen en adviezen van hulpverleners. Echter, noodhulpmedewerkers waarschuwen dat de capaciteit achterblijft bij de nood. Ook stijgen door schaarste prijzen van bouwmaterialen.

Een belangrijke focus voor de hulpverlening de komende tijd zal zijn om met de mensen daar te zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe bronnen van inkomsten. Miljoenen mensen hebben hun manier om inkomen te verwerven, verloren. Vooral de kokosnootbranche is hard getroffen. In totaal zijn 33 miljoen bomen verwoest. Volgens de VN hebben daardoor 1,7 miljoen mensen in deze sector hun werk verloren, van boeren tot vervoerders en fabrieksarbeiders. Het duurt zes tot acht jaar voordat nieuw geplante bomen weer zijn opgegroeid. Met bijvoorbeeld cash for work projecten zorgen hulporganisaties dat mensen tijdelijk weer een inkomen kunnen verdienen. Ook krijgen kokos- en rijstboeren zaaigoed en landbouwwerktuigen om gewassen te verbouwen die zij op korte termijn kunnen oogsten.

Haiyan raasde 8 november 2013 over 9 regio’s van de Filipijnen. Het is – met 6.201 geregistreerde doden – de meest dodelijke storm die ooit het land bereikte. Meer dan 14 miljoen mensen hebben hulp nodig, één op de zeven mensen van de totale bevolking.

In 8 Westerse landen is 225 miljoen euro opgehaald met nationale acties, vergelijkbaar aan die van Giro555. Het gaat dan om acties waarin hulporganisaties samenwerken om geld in te zamelen uit nationale solidariteit met slachtoffers, vaak in partnerschap met omroepen. In Nederland staat de teller nu op 36.198.780 euro. De afgelopen decennia voerden de Samenwerkende Hulporganisaties 40 acties, waarvan `Help slachtoffers Filipijnen` de zesde plaats inneemt wat betreft opbrengsten.

Noot voor de redactie
Barbara Bosma, persvoorlichter SHO, [email protected] 06 108 121 00.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie