Filipijnse kinderen weer naar school dankzij Giro555

Den Haag, 19 december 2013

Mede dankzij geld van Giro555 krijgen 50.000 kinderen in de Filipijnen weer les. Onderwijs is van wezenlijk belang voor kinderen om hun trauma’s van de ramp te verwerken, vertelt Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland, vanuit het rampgebied. Inmiddels is 34.883.312 euro bijeengebracht voor Giro555. Dat is de nieuwe tussenstand van de Samenwerkende Hulporganisaties.

Scholen in het rampgebied zijn, net als vele andere gebouwen, zwaar beschadigd door de superstorm. 7.000 Schoolgebouwen zijn verwoest of beschadigd. In het getroffen gebied wonen 6 miljoen kinderen. Mede met geld van Giro555 heeft SHO-deelnemer UNICEF 193 tenten geplaatst in het rampgebied, die samen met de weer herstelde scholen een tijdelijke leerplek vormen voor 50.000 kinderen. Lesmateriaal en materialen voor sport, spel en ontspanning zijn hier aanwezig.

“Naar school gaan geeft kinderen structuur en afleiding. Een gevoel dat het leven ondanks alles gewoon doorgaat. Dat geeft heel belangrijke houvast als je leefwereld door een storm is weggevaagd. Daarnaast is het van belang om kwetsbare kinderen na een ramp veiligheid te bieden”, vertelt Jan Bouke Wijbrandi van UNICEF. Hij is op dit moment op de Filipijnen en bezoekt hulpprojecten die zorgen voor onderwijs en veilige opvang van kinderen in Tacloban.

Onderwijs is van belang voor de ontwikkeling van het land, zegt Jan Bouke Wijbrandi. “Kinderen zijn de toekomst. Zij helpen mee de Filipijnen weer op te bouwen. Daarom doet UNICEF er alles aan om kinderen zo snel mogelijk weer te laten leren.”

Ook andere SHO-deelnemers zetten zich met geld van Giro555 in voor kinderen en onderwijs in het rampgebied. Terre des Hommes zorgt bijvoorbeeld op eiland Samar dat kinderen weer terug naar school kunnen door tenten te plaatsen, en te zorgen voor lesmateriaal. Save the Children heeft, samen met UNICEF, leerkrachten getraind om psychosociale hulp te geven aan kinderen, zodat ze kinderen kunnen helpen met het verwerken van de gebeurtenissen. Oxfam werkt samen met bewoners aan het wegruimen van puin uit scholen, met cash for work programma’s, waarbij bewoners een dagvergoeding krijgen en zo weer geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Barbara Bosma, persvoorlichter SHO, 06 108 12100 of [email protected]. Jan Bouke Wijbrandi, directeur Unicef, is op dit moment in het rampgebied (+7 uur). Hij is bereikbaar via Martin de Beer, persvoorlichter Unicef, 06 14 79 95 99 of [email protected].

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie