Nieuwe technologieën helpen hulpverleners

29 november 2013

Hoe weet je als hulpverlener waar jouw hulp het hardste nodig is? Waar zijn, zoals nu op de Filipijnen, de meeste mensen verstoken van voedsel, water en onderdak en waar is de schade het grootst? Nieuwe technologieën kunnen helpen om die vragen die beantwoorden. Via smartphones, sms, social media en zelfs een game wordt in kaart gebracht waar de nood het hoogst is.
“In een rampgebied worden altijd verschillende methoden gebruikt om te achterhalen wat er aan de hand is en welke acties nodig zijn. Dat kan op de ouderwetse manier, met een lokale vrijwilliger die de getroffenen interviewt en papieren vragenlijsten invult. Steeds vaker gebeurt het ook digitaal, door een vrijwilliger met een simpele smartphone”, vertelt Marc van den Homberg die vanuit TNO voor Cordaid Mensen in Nood onderzoekt hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet bij het bestrijden van rampen. “Daar waar het mobiele netwerk weer werkt, kan de lokale vrijwilliger de antwoorden op de digitale vragenlijsten direct met zijn smartphone verzenden en kunnen de gegevens centraal verzameld en geanalyseerd worden.”

Enorme informatiestroom
Tegelijkertijd komt er tegenwoordig ook via satellietbeelden, sms’jes, tweets en berichten op Facebook informatie binnen. Het is zaak om door de bomen het bos te blijven zien. “Om uit deze grote hoeveelheid data de meest betrouwbare, nauwkeurige en dus essentiële informatie te halen, wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale vrijwilligers. Zo heb je nu het Digital Humanitarian Network en MicroMappers die gebruik maken van applicaties zoals Image en Tweetclickers en het Tomnod platform. De noodhulporganisatie van de VN, UN OCHA, heeft strategische samenwerkingen met enkele van deze partijen en zet zogeheten Standby Volunteer Taskforces in. Dat is allemaal op gang gekomen na de aardbeving in Haïti.”

Waarschuwing per mobiel en internet
Ook SHO deelnemer Cordaid Mensen in Nood is bezig om nieuwe technologieën te integreren in haar werkwijze. “Wij willen mensen via hun mobiele telefoons en internet op tijd waarschuwen voor dreigende rampen. Zo hebben we in India met lokale partners een waarschuwingssysteem ontwikkeld, waarbij mensen in overstromingsgevoelige gebieden een voicemailtje ontvangen op het moment dat het water gevaarlijk hoog staat. Zo kunnen ze maatregelen nemen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. We kiezen bewust voor voicemails, omdat we zo ook de analfabeten in de dorpjes bereiken.”

Game brengt rampgebied in kaart
Voor het eerst is er nu ook een game die zich afspeelt in een rampgebied. De Cerberus Game is gemaakt in de eerste week na de ramp met tyfoon Haiyan en is gratis via Facebook te spelen. Volgens de makers is het geen klassiek computerspel, maar een instrument om een aantal kenmerken van het rampgebied in de Filipijnen in kaart te brengen. Marc van den Homberg vindt een game zeker een interessante ontwikkeling. “Vooral in de fase direct na de ramp kan het van nut zijn, om sneller vele satellietbeelden te analyseren en te bepalen waar de schade het grootst is. En ook later, in de wederopbouwfase, zie ik mogelijkheden om de schade aan de infrastructuur gedetailleerd in kaart te brengen. Bovendien wordt door de game misschien een grotere en bredere groep digitale vrijwilligers aangeboord. Maar het zal altijd nodig blijven om ook echt ter plekke onderzoek te doen omdat satellietbeelden je niet vertellen waar de nood van mensen het hoogst is.”

Marc van den Homberg was maandag 25 november te zien in Een Vandaag, waar hij sprak over de Cerberus Game. Bekijk hier de uitzending.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie